Radioline flerpunktsmultiplexer

Radioline flerpunktsmultiplexer Snabb och enkel idrifttagning av ett komplett I/O-system – helt utan programmering

Radioline RS-485-busskopplaren utgör tillsammans med Radioline-I/O-moduler ett multiplexersystem specifikt för processanvändning. Det kännetecknas av enkel I/O-mappning via hjulet och flerpunktsdrift via valfria 2-ledarkablar eller alternativa medier.

Fördelar

 • Nya möjligheter för I/O-fördelning med upp till 99 stationer i bussystemet tack vare användning av flerpunktsmultiplexrar
 • Utbyggnad av trådlösa Radioline-system med en kabelbunden linjestruktur
 • Kan användas som Modbus/RTU-slave till valfria styrsystem
 • Stora avstånd överbryggas via befintliga 2-ledarkablar av koppar eller via trådlösa anslutningar
 • Användning i explosionsfarliga miljöer, zon 2
I/O-mappning

Snabb och enkel idrifttagning av I/O-system

I/O-mappning

Använd hjulet för att samordna I/O-modulerna inom ett nätverk. Du behöver bara ställa in de I/O-moduler som ska kommunicera med varandra till samma värde. En digital ingång får t.ex. I/O-MAP-adress 12 och den tillhörande digitala utgången får också I/O-MAP-adress 12. På så sätt fördelas signalerna i hela anläggningen korrekt.

Typiska tillämpningsområden

Processteknik
Vattenreningsanläggning
Kraftledningsstolpar framför en stad
Upplyst vägbro
Processteknik

Övervakning av påfyllningsnivån i tankar, temperaturövervakning, flödesmätningar, pumpstationer och brunnskedjor, pipelineövervakning, läckageövervakning, infrastruktur i kemiska anläggningar, energihantering, i explosionsfarliga miljöer zon2

Vattenreningsanläggning

Vattenreningsanläggningar, anslutning av avlägsna pumpstationer, anslutning av avlägsna brunnar, roterande delar, t.ex. på en skrapbrygga, nivåövervakning

Kraftledningsstolpar framför en stad

Energiteknik: vindkraftsparker, dagbrott, infrastruktur i kraftverk, transformatorstationer, vattenkraftverk, transportteknik, övervakning av motorer till transportband, felmeddelanden

Upplyst vägbro

Urban infrastruktur: signalanläggningar, gatubelysning, parkeringsbelysning, parkeringsstyrsystem; byggåtgärder: vägbyggnation, mobila trafikljus.

En enhet – många tillämpningar

Flerpunktsmultiplexer

Fördelning av I/O-signaler via befintliga 2-ledarkablar

Flerpunktsmultiplexer

Fördelning av I/O-signaler i ett RS-485-nätverk med upp till 99 Radioline-stationer via befintliga 2-ledarkablar. I/O-mappning förenklar även avsevärt signalfördelningen i stora anläggningar.

Vrid bara en gång på hjulet för att snabbt tilldela in- och utgångarna. På så sätt fördelar och duplicerar du I/O-signalerna via I/O-expansionsmoduler som du vill i ditt nätverk. Helt utan programmering.

Trådlöst Radioline-system för medieövergripande kommunikation

Trådlösa och kabelbundna stationer bildar ett gemensamt system.

Medieövergripande kommunikation

Ett trådlöst Radioline-system kan utökas med nya RS-485-stationer vid en befintlig master. Trådlösa moduler och RS-485-moduler bildar ett gemensamt system med upp till 99 Radioline-stationer. I/O-mappning förenklar även avsevärt signalfördelningen medieövergripande i vidsträckta anläggningar.

Vrid bara en gång på hjulet för att snabbt tilldela in- och utgångarna. På så sätt fördelar och duplicerar du I/O-signalerna via I/O-expansionsmoduler som du vill i ditt nätverk, helt utan programmering.

Fristående Remote-station

Drift vid valfria Modbus/RTU-master-enheter

Fristående som Remote-station

Drift vid valfria Modbus/RTU-master-enheter. Modul som kan expanderas med upp till 32 I/O-moduler per RS-485-station.

SHDSL-extender

Öka räckvidden upp till 20 km via befintliga 2-ledarkablar med SHDSL-extenders

Alternativa överföringsmedier

Naturligtvis kan RS-485-sträckan bytas ut när som helst mot andra överföringsmedier för ökad räckvidd. Flera omvandlare för fiberoptik, SHDSL, trådlöst eller Ethernet står till förfogande.

Tillämpningsmöjligheter med Radioline-systemet

Tillämpningsmöjligheter med Radioline-systemet

* Med stöd för valfria seriella protokoll

Produktöversikt flerpunktsmultiplexrar

Radioline-huvudmoduler

Radioline-huvudmoduler för global användning

Radioline-huvudmoduler

Anpassa ditt I/O-system efter dina krav. Det utmärkande är att in- och utgångarna enkelt tilldelas genom att vrida på hjulet en gång – helt utan programmering.

 • Nya möjligheter för I/O-fördelning med upp till 99 stationer i bussystemet tack vare flerpunktsmultiplexrar
 • Utökning av trådlösa Radioline-system med en kabelbunden linjestruktur med upp till 99 stationer
 • Kan användas som Modbus/RTU-slav till valfria styrsystem
 • Kan expanderas med upp till 32 Radioline-I/O-moduler (256 digitala eller 128 analoga in- och utgångar
 • Räckvidd upp till 1,2 km via befintliga 2-tråds kopparledningar, upp till 20 km via SHDSL-Extender
Radioline – I/O-expansionsmoduler

Radioline – I/O expansionsmoduler för internationell användning

Radioline – I/O-expansionsmoduler

Välj bland olika analoga och digitala expansionsmoduler, beroende på signaltypen och antalet signaler.

 • Moduler kan anslutas och tas bort även under drift (hot swap-kompatibel)
 • Galvanisk kanal-till-kanal-isolation
 • Digitala in- och utgångar med stort område (0 V AC ... 250 V AC)
 • Transistor- eller reläutgångar
 • Pulsingångar (0 Hz ... 100 Hz) för händelseräkning, t.ex. flödesmätning
 • Utökat temperaturområde (-40 °C ... +70 °C)