Radioline-station

Radioline trådlöst system

Radioline är det perfekta trådlösa systemet för stora anläggningar. Det unika: Vrid endast en gång på hjulet för att tilldela in- och utgångar – ingen programmering krävs.

Tack vare den trådlösa tekniken Trusted Wireless 2.0 är Radioline det bästa valet för tillförlitlig användning inom industrin.

Fördelar

  • Enkel idrifttagning av trådlösa system – ingen programmering behövs, bara vrid på hjulet
  • Hög tillförlitlighet tack vare ny Trusted Wireless 2.0-teknik, AES-kryptering, hoppfrekvensteknik och samexistenshantering
  • Långa räckvidder på upp till 32 km tack vare hög mottagarkänslighet och individuellt justerbara datahastigheter
  • Spara enheter: Tack vare det integrerade RS-232/485-gränssnittet krävs endast en enhet för att överföra I/O-signaler eller seriella data
  • Kan utökas med upp till 32 I/O-moduler tack vare DIN-skenekontakt och är Hot-Swap-kompatibel
I/O-mappning
I/O-mappning YouTube

I/O-mappning

Använd hjulet för att samordna I/O-modulerna inom ett nätverk. Du behöver helt enkelt bara ställa in de I/O-moduler som ska kommunicera med varandra på samma värde.

En digital ingång får t.ex. I/O-MAP-adress 12 och tillhörande digitala utgång får också I/O-MAP-adress 12. På så sätt fördelas signalerna i hela anläggningen korrekt.

Typiska användningsområden för Radioline

Processindustri
Medarbetare inom vatten- och avloppsindustrin
Kraftledningsstolpar framför en upplyst stad
Infrastruktur framför en vägtunnel
Processindustri

Övervakning av påfyllningsnivån i tankar, temperaturövervakning, flödesmätningar, pumpstationer och brunnskedjor, pipelineövervakning, läckageövervakning, infrastruktur i kemiska anläggningar, energihantering, i explosionsfarliga miljöer zon 2

Medarbetare inom vatten- och avloppsindustrin

Vattenreningsanläggningar, anslutning av avlägsna pumpstationer, anslutning av avlägsna brunnar, roterande delar, t.ex. på en skrapbrygga, nivåövervakning

Kraftledningsstolpar framför en upplyst stad

Energiteknik: vindkraftparker, dagbrott, infrastruktur i kraftverk, transformatorstationer, vattenkraftverk

Transportteknik: övervakning av motorer för transportband, felmeddelanden, statusmeddelanden på mobila fordon

Infrastruktur framför en vägtunnel

Aktivering av exempelvis ljussignalanläggningar, parkeringshusdisplayer, anläggningar med flexibla trafikskyltar samt skyltar.

Typisk Trusted Wireless-nätverksstruktur

Trusted Wireless-nätverksstruktur

Radioline i punkt-till-punkt-förbindelse, i stjärnnätverk och i meshnätverk.

En enhet – många tillämpningar

Överföring av I/O-signaler (wire-in/wire-out)

Överföring av I/O-signaler (wire-in/wire-out)

I/O-dataläge

Radioline möjliggör enkel I/O-signaldistribution i nätverk och uppbyggnad av olika nätverkstopologier (leveranstillstånd). I/O-mappning förenklar även avsevärt signaldistributionen i stora anläggningar.

Vrid bara en gång på hjulet för att snabbt tilldela in- och utgångarna. På så sätt fördelar och duplicerar du I/O-signalerna via I/O-expansionsmoduler valfritt i ditt nätverk – ingen programmering behövs.

Seriellt dataläge

Överföring av seriella data

Seriellt dataläge

Flera styrsystem eller seriella periferienheter kan nätverksanslutas enkelt, snabbt och trådlöst via Radioline.

Seriella RS-232/485-kablar kan bytas ut.

Dataöverföring från I/O-stationer till ett styrsystem

Dataöverföring från I/O-stationer till ett styrsystem

PLC/Modbus-RTU-läge

Via det integrerade RS-232- och RS-485-gränssnittet kan I/O-moduler med Radioline anslutas trådlöst direkt till styrsystemet med hjälp av Modbus-protokollet.

I/O-expansionsmoduler kan anslutas till varje fjärrstation. I/O-signalerna lagras i den trådlösa basstationsmodulen i ett integrerat Modbus-register och kan när som helst öppnas av styrsystemet.

Förutom signalerna görs även diagnosparametrar tillgängliga i Modbus-registret, exempelvis kvaliteten på trådlös signalering för enskilda enheter. Detta syftar till att säkerställa en kontinuerlig övervakning av det trådlösa systemet.

Dataöverföring av I/O-signaler och Modbus-data

Dataöverföring av I/O-signaler och Modbus-data

PLC/Modbus-RTU-Dual-läge

Detta läge förenar det ”seriella dataläget” och ”PLC/Modbus-RTU-läget”. I detta läge fungerar varje station i nätverket som en självständig Modbus-server. I/O-expansionsmoduler kan anslutas till varje station i nätverket. Processdata lagras lokalt i Modbus-minneskartan för respektive station. Samtidigt kan ytterligare Modbus-serverenheter anslutas till varje station via RS-232 eller RS-485 och via respektive Modbus-adress kan de aktiveras.

Samtliga diagnosdata i det trådlösa nätverket kan läsas av från den trådlösa basstationen via Modbus.

Användningsmöjligheter med Radioline-systemet

Användningsmöjligheter med Radioline-systemet

Produktöversikt Radioline-huvudmoduler

Trådlös modul RAD-868-IFS
Trådlös modul RAD-900-IFS-…
Trådlös modul RAD-2400-IFS-…
Busskopplare RAD-RS485-IFS
Trådlös modul RAD-868-IFS

Trådlös modul RAD-900-IFS-…

Trådlös modul RAD-2400-IFS-…

Busskopplare RAD-RS485-IFS

Region Europa Nord-/Sydamerika (RAD-900-IFS), Australien/Nya Zeeland (RAD-900-IFS-AU) Globalt (RAD-2400-IFS), Japan (RAD-2400-IFS-JP) Globalt
Frekvensband 868 MHz 900 MHz 2,4 GHz -
Typisk räckvidd fågelvägen < 20 km (lämplig för stora avstånd med hinder) < 32 km (lämplig för stora avstånd med hinder) < 5 km < 1,2 km (via befintliga 2-tråds-kopparledningar eller med med omvandlare eller repeater)
Topologi Punkt-till-punkt, stjärna, mesh Punkt-till-punkt, stjärna, mesh Punkt-till-punkt, stjärna, mesh Punkt-till-punkt, linje
Antal nätverksenheter < 99 < 250 < 250 < 99
Normal överföringstid (punkt-till-punkt, dubbelriktad - beroende på frekvensband, datahastighet, telegramlängd, nätverksstruktur/storlek) > 2 s (I/O-läge), > 390 ms (seriellt läge) > 200 ms (I/O-läge), > 25 ms (seriellt läge) > 200 ms (I/O-läge), > 25 ms (seriellt läge) > 80 ms (I/O-läge)

Produktöversikt Radioline-kopplingsutrustning för utomhusbruk

Utomhus kopplingsutrustning RAD-RUGGED-BOX-CONF
Utomhusbox RAD-900-DAIO6
Utomhus kopplingsutrustning RAD-RUGGED-BOX-CONF

Utomhusbox RAD-900-DAIO6

Region Globalt Nordamerika och Kanada
Frekvensband 868 MHz/900 MHz/2,4 GHz (konfigurerbar) 900 MHz
In-/utgångssignaler RS-485, typ och antal in- och utgångssignaler kan konfigureras 2 x digital in-/utgång, 1 x analog in-/utgång
Spänningsförsörjning 100 V AC ... 240 V AC 10,8 V DC ... 30,5 V DC eller 100 V AC ... 240 V AC
Omgivningstemperatur -25 °C ... +55 °C -40 °C ... +70 °C (DC), -40 °C ... +65 °C (AC)
Kapslingsklass IP66 NEMA 4X
Mått 300 mm x 240 mm x 150 mm 220 mm x 120 mm x 90 mm

Produktöversikt Radioline-I/O-expansionsmoduler

4-kanaliga digitala I/O-moduler
8-kanaliga digitala I/O-moduler
4-kanaliga digitala I/O-moduler

8-kanaliga digitala I/O-moduler

Ingångssignal (DI, NAMUR, AI, Pt 100) 4 x 0 … 250 V AC/DC 8 x 0 … 30,5 V DC eller 2 x impuls (< 100 Hz, 32 bit (PLC/Modbus RTU- eller Dual-läge)), 4 x NAMUR
Utgångssignal (DOR, DO, AO) 4 x 250 V AC/DC, 5 A (reläutgång) 8 x 30,5 V DC, 200 mA (transistorutgång)
Moduler som kan kombineras i I/O-läge RAD-DI4-IFS (IN), RAD-NAM4-IFS (IN), RAD-DOR4-IFS (OUT) RAD-DI8-IFS (IN), RAD-DO8-IFS (OUT)

Produktöversikt Radioline-I/O-expansionsmoduler

Digital/analog I/O-modul
Analoga I/O-moduler
Temperatur-I/O-modul
Digital/analog I/O-modul

Analoga I/O-moduler

Temperatur-I/O-modul

Ingångssignal (DI, NAMUR, AI, Pt 100) 2 x 0 … 250 V AC/DC, 1 x 0/4 … 20 mA 4 x 0/4 … 20 mA, 4 x 0 ... 5/10 V 4 x Pt 100 (-50 °C ... +250 °C), 2-/3-ledaranslutning
Utgångssignal (DOR, DO, AO) 2 x 0 … 250 V AC/DC, 1 x 0/4 … 20 mA 4 x 0/4 … 20 mA, 0 … 10 V DC -
Moduler som kan kombineras i I/O-läge RAD-DAIO6-IFS (IN/OUT) RAD-AI4-IFS (IN), RAD-AI4-U-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT) RAD-PT100-4-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT)