Skyline med visualisering av den digitala anslutningen

Intelligent gatubelysning Digitalisering av urban belysning

✔ Kostnadsminskning genom energibesparing
✔ Ökad säkerhet och synlighet i stadsbebyggelse
✔ Mer bekvämlighet och effektivitet vid administration och underhåll
✔ Datatransparens genom platsoberoende övervakning och diagnostik
✔ Kompatibel och framtidssäker tack vare öppenhet och modern kommunikationsteknik
✔ Minskning av koldioxidutsläpp genom reducerad belysningsaktivitet
✔ Reducering av ljusföroreningar på natten

Gata som lyses upp med intelligent gatubelysning

Utöver omställningen till LED-teknik erbjuder den intelligenta gatubelysningen en enorm potential för energieffektivitet

Intelligent styrning av offentlig belysning

Belysningen på allmänna trafikområden garanterar en säker och attraktiv miljö med livskvalitet för alla medborgare. Belysningen av gator och torg förbrukar också mycket energi.

En plats- och situationsberoende hantering av belysningsinfrastrukturen förlänger lampornas livslängd och minskar gatlyktornas underhållsbehov. Den målinriktade belysningsaktiviteten förbättrar avsevärt både säkerhet och synlighet i stadsbebyggelse. Samtidigt minskar koldioxidutsläppen och ljusföroreningar begränsas.

Smart Street Lighting Lösningen för en smart ljushantering

Kan användas för att uppgradera befintliga anläggningar eller för att realisera nya projekt: med den intelligenta belysningslösningen Smart Street Lightning tas det första viktiga steget mot en smart stad. Smart Street Lighting stöds genom modern kommunikationsteknik som LoRaWAN eller via mobilnätet.

Genom att kombinera smarta styrsystems- och kommunikationskomponenter samt utnyttja ett öppet och säkert ljushanteringssystem får du full kontroll över stadens hela infrastruktur för belysning. Du kan på så sätt digitalisera infrastrukturen för belysning med de universella belysningsstyrenheterna – utan att begränsa dig till en leverantör.

Med programvaran för ljushantering kan du styra ljuspunkter individuellt, lokalisera dem och enkelt ta dem i drift. Du kan dessutom analysera och optimera hela nätverket för belysning. Tack vare den öppna systemarkitekturen kan Smart Street Lighting-lösningen användas direkt i molnet. Annars kan vi tillsammans integrera våra tjänster i din befintliga infrastruktur.

Redan idag finns det många exempel på smart stad- och IoT-projekt där befintlig infrastruktur utvecklas till smarta livsutrymmen. Att modernisera och sammankoppla infrastrukturen för belysning är ett smart tillvägagångssätt vid utvecklingen av städer och kvarter. Phoenix Contact visar hur du kan rusta dig för framtiden med våra produkter och lösningar för intelligent gatubelysning.

Jörg Nolte - Phoenix Contact , Vice President Infrastructure
Jörg Nolte
Smartphone med service-app för idrifttagning av ljusstyrenheter

Enkel fjärrhantering av belysningsinfrastruktur

Kontroll över gatubelysningsnätet

Håll koll på infrastrukturen för belysning under hela dess livscykel. Som systemintegratör eller installatör kan du dra nytta av fullständig fjärrövervakning, -hantering och -styrning av belysningen via en enda webbportal.

Via service-appen får du enkelt fjärråtkomst till belysningsstyrenheterna. Den användarvänliga appen Luminaire Start hjälper dig att ta enheterna i drift, testa och lokalisera dem via din mobila enhet samt att överföra dessa data till ljushanteringssystemet.

Styrning av ljusnivån i gatubelysning

Kalender- och händelsebaserad omkoppling av ljusscenen för enskilda gatlyktor eller grupper

Profilberoende ljusscener

Flexibla dimprofiler för enskilda gatlyktor eller en grupp optimerar ljusets tillgänglighet. Beroende på när och var ljuset behövs kan du anpassa ljusnivån dynamiskt – beroende på ljusstyrka, trafik eller närvaro av människor.

Varje enskild ljusgrupp kan tilldelas individuella belysningsprofiler för t.ex. övergångsställen, huvud- och sidogator eller torg. Med hjälp av ljushanteringssystemets funktioner går det snabbt att skapa belysningskluster baserade på astronomiska kalendrar, ljusstyrkesensorer eller rörelsesensorer.

Enkel integrering genom öppenhet Vår öppna systemarkitektur är en lovande framtidssäker lösning för att ansluta IT- och automationstillämpningar som uppfyller de mest skiftande krav på stadsbelysningens infrastruktur.

Systemarkitektur Smart Street Lighting

Oavsett om det är via molnet eller en lokal lösning – du kan övervaka och styra den automatiska driften via Smart Street Lighting-programvarans egen webbtjänståtkomst. Det gör att du via en API-anslutning dessutom enkelt kan integrera den datorhall du själv föredrar

Man vid dator använder programvara för intelligent gatubelysning

Översikt över status- och felmeddelanden för enskilda lampor

Inblick i status- och prestandainformation

Få omfattande status- och prestandainformation om mätningar och beräkningar av varje enskild armatur – när helst du önskar. Det ger dig en viktig inblick i energiförbrukning och energibesparingspotential. Tack vare systemets diagnosfunktion kan servicetekniker direkt lokalisera defekta lampor i gatubelysningsnätet.

I synnerhet vid ett brett fördelat gatubelysningsnät minskar detta behovet av inspektioner på plats och sänker energikostnaderna. Om det skulle uppstå ett kommunikationsfel i styrenheten garanterar en automatisk fullbacklösning att driften upprätthålls utan problem med hjälp av interna kalenderposter.

Miljösensorer i smart stad

Gatstolpen är en perfekt plats för att montera intelligenta stadssystem

Smart stad- och IoT-integration

Nätverket av intelligenta belysningssystem fungerar som en idealisk plattform för smart stad- och IoT-tillämpningar. I framtiden kommer multifunktionella gatlyktor att fylla viktiga funktioner i en stad med nätverksbunden kommunikation. Förutom offentlig WiFi tillhandahåller de data om luftkvalitet och trafikflöde eller fungerar som en E-laddningsstation.

Gatlyktor som är utrustade med miljösensorer kan samla in data, t. ex. om rörelser, väder och trafikvolym. Med hjälp av ljushanteringssystemet överförs dessa data via det öppna gränssnittet (API) till kommunala och institutionella dataplattformar där de sammanlänkas och analyseras på ett ändamålsenligt sätt.

LoRaWAN-baserad belysningslösning

Som den första öppna standarden etablerar sig LoRaWAN som en framtidsinriktad trådlös teknik i stadsmiljö. Med den LoRaWAN-baserade belysningslösningen utrustar städerna gatlyktorna med LoRaWAN-styrenheter (LCU) och kan på så sätt enkelt styra lampornas ljusstyrka, oavsett tillverkare. Den öppna LoRaWAN-gatewayen säkrar en säker överföring av data från lampa till ljushanteringssystem i LoRaWAN-nätet.

Systemkonstruktion LoRaWAN-baserad lösning för gatubelysning

LoRaWAN-produktportfölj

Kontakt

Mobilnätsbaserad belysningslösning

Vill du modernisera din anläggning och byta den befintliga gatubelysningen via det klassiska mobilnätet (4G, 5G,...)? Våra automationssystem använder en standardiserad fjärruppkoppling för att kommunicera även med vidsträckta gatunät. Signalutbytet mellan gatubelysningsfördelare och SCADA-system är kontinuerligt. Signal- och styrenheten styr de enskilda ljusbanden. Natt- och halvnattsomkoppling samt separata omkopplingar för övergångsställen kan enkelt implementeras.

Systemöversikt mobilnätslösning