Installationsplintar PTI

Installationsplintar för normcentraler och platta fördelare

Installationsplintarna underlättar uppbyggnaden av fördelare för fastighetsinstallation. Den passande lösningen för kabeldragning i platta fördelare och normcentraler är låga och kompakta installationsplintar. Korskoppling med standardiserade jackbara bryggor kan göras med hjälp av trefassystem. Tack vare integrerade skiljestycken kan isolationstester utföras utan att lossa PEN-ledaren.

Mer information

Fördelar

  • Underhållsfria anslutningstekniker med skruvplintarnas Reakdyn-princip och Push-in-tekniken
  • Snabb och säker neutralledarisolering tack vare skruvfritt skiljestycke
  • Individuell potentialfördelning med ett dubbelt bryggschakt på alla nivåer och det standardiserade tillbehöret för bryggor
  • Enkla testmöjligheter vid varje anslutningspunkt med integrerade testuttag
  • Översiktliga fördelarlösningar med standardiserade märkningstillbehör
Installationsplintar

Produktprogrammet för installationsplintarna

Produktprogram för installationsplintarna

Installationsplintarna PTI och UTI gör det lättare att snabbt och platsbesparande bygga upp fördelare för fastighetsinstallation. Alla plintar är kompatibla med varandra och kan kombineras, oberoende av anslutningstekniken. Installationsplintarna är exakt skräddarsydda efter de krav som elinstallationer och fördelare ställer och räcker till en ledararea på 16 mm².

 Matningsplint, matningsskenesystem

Matningsplint, matningsskenesystem

Installationsplintar till matning för noll-samlingskenan

Matningsplintarna förenklar kontakteringen av noll-samlingskenor avsevärt. Här behöver du bara öppna den orangefärgade spaken, sätta i noll-samlingsskena och stänga spaken igen. Det här arbetsmomentet behöver inga verktyg, varken vid monteringen eller demonteringen, och går att utföra utan att du behöver ta i. Även radplintarna har en ändstöds- och stödbocksfunktion med matningsplintarnas speciella design. Därmed sparar du plats i de ofta små normcentralerna. Urvalet av radplintar blir komplett med en stödbock med samma form för plintradens andra sida.

Frånskiljbara plintar

Frånskiljbara plintar

Frånskiljbar plint för frånskiljning av enskilda strömkretsar

Du kan frånskilja enskilda kretsar för olika mätningar med de frånskiljbara plintarna. Radplintarna är skräddarsydda enligt kraven för elinstallation. Anslut radplintarna enligt standarden DIN VDE 0100-0108 för kabeldragnings- och anslutningskrav för installationsfördelare i offentliga byggnader och fordringen för frånskiljning av enskilda strömkretsar enligt DIN VDE 0100-718. Radplintarna kan även användas på ett annat sätt utöver att öppna och sluta kretsar. Utöver frånskiljarpropparna kan även andra komponenter integreras med den standardiserade, multifunktionella frånskiljarzonen. Det gäller t.ex. dioder och motstånd, säkringsproppar samt kopplingsspärrar och genomföringskontakter.

KNX-installation, fastighetsautomationer

KNX-installation, fastighetsautomationer

Översikt KNX-installation

KNX betecknar en särskild fältbuss för fastighetsautomationer. Med ett KNX-bussystem kan olika funktioner styras i fastigheter, t.ex. ljus-, larm- och AC-styrning. Phoenix Contact har särskilda KNX-radplintar för att dessa system ska kunna anslutas snabbt och enkelt. Med fler-våningsplintarna blir dina KNX-installationer ännu enklare med bara 3,5 mm monteringsbredd per radplint. För att förenkla koordineringen av ledarfärgerna i normcentralerna är radplintarnas anslutningspunkter färgkoordinerade med ledarfärgerna. Det gör att du enkelt kan korskoppla huvud- och reservtrådar i KNX-systemet med en monteringsbredd på bara 7 mm. Förutom översiktligheten och kompaktheten gör KNX-radplintarna det enkelt att potentialkorskoppla med standardiserade jackbara bryggor.

Planeringsprogramvaran PROJECT complete

Planera effektivt med PROJECT complete

Planera effektivt med PROJECT complete

Intuitiv projektering, intelligenta funktioner och ett anpassningsbart användargränssnitt: Planerings- och märkningsprogramvaran PROJECT complete är den innovativa lösningen för en enkel planering av plintrader samt en okomplicerad framtagning av tillhörande märkningar.

Programvaran ger en individuell och smidig processtyrning från överföring av data, från e-planeringen till leveransen av färdiga produkter.

Effektiv fastighetsinstallation
Elinstallation och elektronik
Inom modern fastighetsinstallation blir det alltid viktigare att hålla nere installationstiden. Med våra skräddarsydda produkter ger vi kunnigt stöd inom anslutning, märkning, skydd och fördelning.
Mer information
En installatör vid apparatskåpet med en crimptång i handen