Säkringsplintar PT

Säkringsplintar, komponentplintar och diodplintar

Med säkringsplintarna kan du använda säkringar i olika konstruktioner och märkströmmar. Med hjälp av flerplansvarianter förs en säkrad och en osäkrad potential endast genom en plint. Varianter för användningen i ett explosionsfarligt område i skyddsklass Ex-nA, utökar användningsområdet. Förutom modulplintarna och diodplintarna finns dessutom radplintar med LED, spärrdioder eller motstånd.

Mer information

Fördelar

 • Stort produktprogram för G-säkringsinsatser, flatsäkringar för fordon och termiska säkringskontakter
 • Enkel potentialfördelning tack vare genomgående bryggschakt
 • Bekväm testning av säkringar genom testuttag på båda sidorna
 • LED-statusindikeringen ger en snabb identifiering av felaktiga säkringar och säkringshållare oberoende av strömriktningen
 • Lättillgängliga säkringsinsatser som går lätt att byta ut
 • Samma form som genomgångsplintar, kniv- och frånskiljbara plintar
Säkringsplint

Säkringsplint

Säkringsinsatser

De lättillgängliga säkringsinsatserna är lättanvända och enkla att byta ut. Phoenix Contact har följande säkringsplintar:

 • Säkringsplint med uppfällbar hållare
 • Säkringsplint med skruvlock
 • Säkringsplint för insättning av flatsäkringar

Följande säkringsvarianter kan monteras på en DIN-skena med hjälp av säkringsplintar:

 • Apparatskyddssäkringar
 • Midget-säkringar
 • Flatsäkringar av typ C och F

Säkringshållare och säkringar finns särskilt för solpaneler av typ 10,3 x 38 mm, 10,3 x 85 mm upp till maximalt 1 500 V.
Även för dessa plintar har du varianter med ljusindikering för felindikeringen.

Den öppnade säkringsproppen hålls med två fingrar

Säkringspropp P-FU

Säkringspropp P-FU

Säkringsproppar för säkringsinsatser av typ G från Phoenix Contact lämpar sig för användning i frånskiljbara grundplintar och är dessutom särskilt flexibla:

 • Bestycka kontakten enkelt med den önskade säkringstypen
 • Överlast- och kortslutningsskydd på endast 5,2 mm plintbredd genom den kapslade konstruktionen
 • Testuttag på båda sidorna av säkringen
 • Snabb identifiering av felaktiga säkringar tack vare varianter med dubbelriktad defektindikering
 • Tydlig tilldelning med möjlighet till märkning
Jackbar termisk säkring TCP monterad på DIN-skena

Jackbar termisk säkring TCP

Jackbar termisk säkring TCP

Våra termiska säkringar TCP ger dig optimalt skydd mot överlast för dina induktiva laster i strömfördelningssystemen. Den integrerade brytarfunktionen i säkringen gör det möjligt att återinkoppla omedelbart och minimerar stilleståndstiden för din anläggning.

 • Passar för alla flatsäkringsplintar typ C tack vare standardiserade stickkontakter
 • Kortare driftstopp med omgående återinkoppling efter triggning
  – Användning som brytare för till- och frånkoppling av kretsar
  – Platsbesparande installation tack vare smal konstruktion
Komponentplintar med röd lysdiod och push-in-anslutning monterade på DIN-skenan

Komponent- och diodplintar

Komponent- och diodplintar

Du kan använda komponent- och diodplintar i olika tillämpningar. Hänsyn tas även till säkerhetskrav: tryckta kopplingsscheman eller symboler minskar risken avsevärt för felinstallationer. Radplintarnas olika elektromekaniska komponenter och elektriska komponenter har olika funktioner. De behövs för följande användningar:

 • Radplintar med komponenten LED används för att visualisera drifttillstånd i en anläggning.
 • Diodplintar med spärrdioder används för att skydda komponenter mot returström och motstånd.
 • Komponentplintar med motstånd används för ström- och spänningsbegränsning samt -uppdelning.
Planera effektivt med PROJECT complete

Planera effektivt med PROJECT complete

Planera effektivt med PROJECT complete

Intuitiv projektering, smarta funktioner och individanpassat användargränssnitt: Planerings- och märkningsprogramvaran PROJECT complete är en innovativ lösning för smidig plintradsplanering och okomplicerad framställning av tillhörande märkningar.

Programvaran ger en individuell och smidig processtyrning från överföring av data, från e-planeringen till leveransen av färdiga produkter.

Öppnad produktbroschyr radplintar

Produktbroschyr radplintar

Nedladdningar

Vill du få tryckt material om våra radplintar? Nedan hittar du olika broschyrer om radplintar. Förutom produktbroschyren hittar du en broschyr om radplintsystemet CLIPLINE complete och om kvalitetstesterna på radplintarna.