Kraftkabelplintar PTPOWER och UKH

Kraftkabelplintar med Power-Turn- och skruvteknologi

Kraftkabelplintarna från Phoenix Contact är konstruerade för en märkspänning på upp till 1 500 V. Plintarna kan snäppas fast på en DIN-skena eller skruvas dit på monteringsplattan via direkt montering. Passande avtappningsplintar garanterar enkel matning och potentialfördelning. Plintarna är tillgängliga i areaområden på upp till 240 mm2.

Mer information

Fördelar

  • Enkel installation av ledare med Power-Turn-teknik och skruvteknik
  • Enkel matning och spänningsuttag med plintar som kan snäppas i vid behov
  • Enkel potentialfördelning med kontakt- eller insticksbryggor
  • Genomgående märknings- och testmöjligheter
  • Flexibel montering tack vare DIN-skene- eller direktmonteringsvarianter
  • Reducerade monterings- och logistikkostnader med förmonterade kopplingsplintar
Kraftkabelplint med Power-Turn-anslutning

Kraftkabelplint med Power-Turn-anslutning

Kraftkabelplintar med Power-Turn-anslutning

Kraftkabelplintar erbjuder den hittills snabbaste och mest användarvänliga anslutningsmöjligheten för kabeldragning av stora ledare. Genom att enkelt vrida manövreringsspaken ansluter du ledare på upp till 185 mm² och 1 500 V IEC/1 000 V UL.
PTPOWER-plintarna med den patenterade Power-Turn-fjäderanslutningstekniken gör att du kan ansluta stora ledare snabbt och enkelt med en vanlig skruvmejsel och en enda spakrörelse.
Upp till tre dragfjädrar av högklassigt fjäderstål i kombination med den prismaformade underdelen till klämkroppen ger en stabil, vibrationssäker ledaranslutning över tid.

Kraftkabelplintar med skruvanslutning

Kraftkabelplintar med skruvanslutning

Kraftkabelplintar med skruvanslutning

De kompakta kraftkabelplintarna med skruvanslutning med 1 500 V märkspänning passar perfekt för användning i förnybar energiproduktion, särskilt solpaneler. Fyra integrerade avtappningsplintar med 10 mm²-area ger en enkel matning eller potentialfördelning. De lämpliga potentialfördelarblocken realiseras med skruvbryggor.

Planeringsprogramvaran PROJECT complete

Planera effektivt med PROJECT complete

Planera effektivt med PROJECT complete

Intuitiv projektering, intelligenta funktioner och ett anpassningsbart användargränssnitt: Planerings- och märkningsprogramvaran PROJECT complete är den innovativa lösningen för en enkel planering av plintrader samt en okomplicerad framtagning av tillhörande märkningar.

Programvaran ger en individuell och smidig processtyrning från överföring av data, från e-planeringen till leveransen av färdiga produkter.