Mikroplintar och miniplintar

Mikroplintar och miniplintar

Miniplintar och mikroplintar underlättar allteftersom komponenter i maskin-, ställverks- och apparatskåpstillverkning blir mindre. Trots sin lilla storlek drar plintarna nytta av CLIPLINE complete-systemets standardiserade bryggor, märknings- och testtillbehör.

Mer information

Fördelar

 • Platsbesparande tack vare en miniatyrkonstruktion med flexibla monteringsmöjligheter
 • Översiktligt tack vare märkning av alla anslutningspunkter
 • Enkel potentialfördelning med standardiserade jackbara bryggor
 • Platsbesparande potentialfördelning med kompakta mikropotentialfördelare
 • Testmöjligheter för alla vanliga testspetsar
 • Tidsbesparande och modulär konstruktion med jackbara lösningar

Nya produkter

Miniplintar i produktfamiljerna MPT och MUT

Miniplintarna MPT och MUT

Kabeldragning i små utrymmen

Miniplintar underlättar allteftersom komponenter i maskin-, ställverks- och apparatskåpstillverkning blir mindre. Tack vare dess lilla format möjliggör de en kompakt potentialfördelning i trånga utrymmen.

De viktigaste egenskaperna

 • Push-in-variant för blockbildning 2,5 mm²
 • Skruvvarianter i arean 1,5 mm² och 6 mm²
 • Kompakt design
 • Enkelt bryggschakt
 • Testmöjlighet genom testuttag

Fördelarna

 • Platsbesparande och kompakt konstruktion
 • Översiktlig kabeldragning tack vare märkningsmöjlighet på varje anslutningspunkt
 • Enkel potentialfördelning med standardiserade jackbara bryggor
 • Testmöjligheter för alla vanliga testspetsar
 • Maximal kompatibilitet med det standardiserade radplintssystemet CLIPLINE complete

Miniplintar med push-in- och skruvanslutning

Video: Miniplintar med push-in- och skruvanslutning
Miniplintarna MPT och MUT MovingImage
Miniplintar med push-in-anslutningsteknik

Miniplintar, push-in-anslutningsteknik

Miniplintar

Miniplintarna är idealiska för montering i små kopplingsboxar, manöverpaneler, anslutningsboxar m.m. Trots miniatyriseringen behöver radplintarna inte klara sig utan bryggschaktet. Till skillnad från andra radplintar har miniplintarna inte ett dubbelt utan ett enkelt bryggschakt för potentialfördelning. Bryggschaktet kan bestyckas med standardiserade byglar och testproppar ur radplintsystemet CLIPLINE complete. För att säkerställa märkningen och därmed den översiktliga kabeldragningen för push-in-varianten övertäcker den standardiserade märkningen bryggschaktet på de små radplintarna. Det gör att konstruktionen blir flera millimeter mindre. Skruvplintsserien MUT har däremot två djupa, yttre märkningsspår för att ge plats åt större märkmaterial. Tack vare den sneda placeringen av märkningen, som hos radplintarna UT, kan en kompakt radplint säkerställas även här.

Miniplintar och jackbara miniplintar

Jackbara miniplintar

Jackbara miniplintar

MPT-plintarna finns också som jackbara plintar. De jackbara miniplintarna är konstruerade på samma sätt som de genomgående miniplintarna. Den enda skillnaden är att det på ena sidan finns en jackbar kontakt i stället för en push-in-anslutning. Denna jackbara kontakt kan anslutas via de COMBI-kontakter som är anslutna till respektive plint. Fördelen med denna typ av kabeldragning är att den möjliggör en snabb installation tack vare kabeldragning med prefabricerade kabelskydd. För att skydda mot vibrationer och utdragning av kablar har CLIPLINE complete-systemet olika tillbehör, t.ex. låsanordningar och dragavlastningar.

Enskilda plintar hos modulära miniplintar

Enskilda plintar hos modulära miniplintar

Modulära miniplintar

MPT 2,5-miniplintarna finns också som modulära enkelplintar. Du kan välja mellan monteringssätten NS 15-DIN-skena, NS 35-DIN-skena, direkt montering via fläns eller montering med fästtappar.
Beroende på vilket monteringssätt du föredrar väljer du lämplig plint.

 • MPT 2,5-RZ – fästtappar
 • MPT 2,5-NS35 – DIN-skena
 • MPT 2,5-NS15 – DIN-skena
 • D-MPT 2,5-F – flänslock

Resten av plintraden fylls med M-plintar (MPT 2,5-M). Tack vare tappar kan rutorna monteras ihop med monteringsrutorna till kompletta kopplingsplintar. De färdiga kopplingsplintarna fungerar lika bra som de andra kopplingsplintarna. Det är bara flexibiliteten under monteringen som ökar.

Miniplint

Miniplint

Mikroplintar och mikropotentialfördelare

Phoenix Contacts mikroplintar har ledare med en anslutningskapacitet på 0,14 till 1,5 mm². Plintarna erbjuder en särskilt platsbesparande trådningslösning i olika monteringstyper. Du kan snäppa mikroplintarna på såväl NS 15-DIN-skenan som direkt med fästtappar eller låsflänsar på monteringsväggen. De enskilda radplintarna har ett extra testuttag för service- och underhållsarbete. Mikroplintarna finns även som kompakt potentialfördelarvariant med olika poltal. Märkningen av de enskilda anslutningspunkterna utförs med självhäftande märkningsremsor.

Planera effektivt med PROJECT complete

Planera effektivt med PROJECT complete

Planera effektivt med PROJECT complete

Intuitiv projektering, smarta funktioner och individanpassat användargränssnitt: Planerings- och märkningsprogramvaran PROJECT complete är en innovativ lösning för smidig plintradsplanering och okomplicerad framställning av tillhörande märkningar.

Programvaran ger en individuell och smidig processtyrning från överföring av data, från e-planeringen till leveransen av färdiga produkter.

Produktbroschyr – Radplintar

Produktbroschyr – Radplintar

Nedladdningar

Broschyrer om miniplintar
Vill du få tryckt information om våra miniplintar? Nedan hittar du våra produktbroschyrer och våra kvalitetsbroschyrer om radplintar.