En medarbetare märker ledare och kablar med THERMOMARK E.WIRE

Högre effektivitet vid apparatskåpstillverkning WITRON Logistik + Informatik GmbH använder THERMOMARK E SERIES

WITRON är en av de globala marknadsledarna inom planering, genomförande, service och drift av högdynamiska mekaniserade logistik- och orderplockningssystem. Därför spelar den ständigt ökande automatiseringen i distributionscentren en central roll för företaget. Märkning av enskilda ledare i apparatskåpet, som ibland krävs enligt standarder eller av kunder, innebär en extra kostnad för WITRON vid apparatskåpstillverkning. För att minimera detta erbjuder Phoenix Contact en effektiv märkningslösning med THERMOMARK E.WIRE.

WITRON-logotypen

WITRON Logistik + Informatik GmbH

Företaget WITRON Logistik + Informatik GmbH

Under sin mer än 50-åriga historia har WITRON-koncernen etablerat sig nationellt och internationellt som en viktig aktör inom automatiserad intralogistik. Särskilt kunder inom livsmedelshandeln förlitar sig på logistikpartnerns omfattande kunskap. Varje dag ser cirka 6100 medarbetare till att kunderna kan optimera sina logistikprocesser ytterligare med hjälp av innovativa helhetslösningar. På huvudkontoret i Parkstein i Bayern finns moderna produktionsytor för tillverkning av högdynamiska matarteknikelement och apparatskåp.

Apparatskåp från WITRON Logistik + Information GmbH

Apparatskåpstillverkning hos WITRON Logistik + Information GmbH

Kundens krav

Vid apparatskåpstillverkningen levereras bestyckade monteringsplattor och förmonterade kablar. Hittills har märkningen skapats centralt i en märkningscell och sedan separerats och applicerats för hand. Tillverkningsprojekt där kunden eller standarderna kräver märkning av enstaka ledare innebär dock en avsevärd extra kostnad för WITRON med konventionella processer. De ökande kraven och de ytterligare kraven inom apparatskåpstillverkningen kräver därför en effektiv märkningslösning.

Produkterna

Modulärt märkningssystem THERMOMARK E SERIES

Modulärt märkningssystem THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES Automatiserad märkning

THERMOMARK E SERIES är ett modulärt märkningssystem för automatiserad märkning av kablar och plintar. Systemet består av en kraftfull termoskrivare och en av fyra applikatorer för olika märkningslösningar. THERMOMARK E SERIES kombinerar för första gången utskrift och applicering av märkningar i ett enda processteg och möjliggör på så sätt en betydande effektivitetsökning.

THERMOMARK E.WIRE för automatiserad ledar- och kabelmärkning

THERMOMARK E.WIRE: automatiserad ledar- och kabelmärkning

THERMOMARK E.WIRE Variabel ledar- och kabelmärkning

THERMOMARK E.300-skrivaren som används av WITRON, i kombination med applikatorn THERMOMARK E.WIRE, bearbetar det kontinuerliga flerskiktsmaterialet E-WM... för märkning av ledare och kablar. Applikatorn skriver ut och applicerar radiellt och axiellt rörliga kabelmärkningar i ett enda arbetssteg. Tack vare den tresidiga märkningen av materialet är märkningslösningen väl synlig när den är monterad. Genom att appliceringen sker genom en varmförseglingsfog är markören omöjlig att tappa bort.

Märkta apparatskåpskomponenter på en monteringsplatta

Effektivt märkt ledar- och kabelmärkmaterial E-WM...

Märkningslösningen

Ledararean på 0,75 till 6 mm² som används av WITRON märks med materialet E-WM... utan att märkningsfolien byts ut. Detta är möjligt tack vare applikatorns automatiska diameterbedömning. THERMOMARK E.WIRE mäter ledarens diameter och applicerar den märkta markören exakt beroende på ledarens diameter. Den flexibla och robusta märkningsfolien anpassar sig till ledarens böjning och är därmed tillgänglig även i trånga utrymmen.

En medarbetare förklarar märkningsprogramvaran på skärmen

Styrning av märkningssystemen med hjälp av programvaruapplikationen från WITRON Logistik + Informatik GmbH

THERMOMARK E SERIES sätter också nya standarder när det gäller datakonsekvens. Export av applikationsrelaterade data från vanliga CAE-system säkerställer automatisk och tidsbesparande databehandling. För produktionskontroll använder WITRON en egenutvecklad programvaruapplikation i vilken THERMOMARK E SERIES-enheterna är integrerade. Skrivarnas WLAN-anslutning gör det möjligt att starta och övervaka utskriftsjobb på ett flexibelt sätt. När utskriftsjobbet skickas, överförs stöddata och visas på skrivarens display. På så sätt leds medarbetarna intuitivt genom hela märkningsprocessen.

En medarbetare märker ledare och kablar på arbetsplatsen med THERMOMARK E.WIRE

Effektiv ledar- och kabelmärkning vid apparatskåpstillverkning

Ökad effektivitet med THERMOMARK E SERIES

Ökade krav på grund av ökad automatisering gör användningen av THERMOMARK E SERIES till en viktig del i en effektiv apparatskåpstillverkning. WITRON uppnår betydande tidsbesparingar tack vare automatiserad märkning med THERMOMARK E.WIRE. Dessutom kan man reagera flexibelt på förändringar tack vare den decentraliserade användningen av märkningssystemet direkt vid ledningsstället. Skrivaren producerar dessutom markörer med konstant hög märkningskvalitet och förbättrar ergonomin på arbetsplatsen. För WITRON är användningen av THERMOMARK E SERIES ytterligare ett steg i den konsekventa automatiseringen och effektiviseringen av tillverkningen.