Åskskydd RFID-markör

RFID-markör tillhandahåller data blixtsnabbt Skräddarsydd RFID-markör med app för effektiv kontroll av åskskyddssystem

För att säkerställa att ett åskskyddssystem fungerar på ett framtidsorienterat sätt är regelbundet underhåll och kontroll av dessa anläggningar av avgörande betydelse. Det är viktigt att ha den senaste tekniska dokumentationen direkt tillgänglig på plats. Detta är en stor utmaning med pappersbaserade administrativa system. RFID-markörerna i produktgruppen PMSP-RFID/NFC i kombination med en specialutvecklad smartphone-app tar tag i just detta och erbjuder en effektiv systemlösning för detta krav.

Logotyp för Hans Thormählen GmbH & Co KG

Logotyp för Hans Thormählen GmbH & Co KG

Företaget Hans Thormählen GmbH & Co. KG

Hans Thormählen GmbH & Co. KG är ett av Tysklands ledande företag inom åsk- och överspänningsskydd och har installerat åskskyddssystem sedan 70 år. Under denna tid har mer än 100 000 åskskyddssystem installerats och kontrollerats regelbundet för nästan 20 000 kunder. Företaget täcker hela spektrat av åskskyddstjänster. Detta omfattar planering, montering och kontroll av yttre och inre åskskydd för privata och kommersiella fastigheter samt särskilt skydd för industrianläggningar och offentliga institutioner. Hans Thormählen GmbH & Co. KG representeras av 120 medarbetare på 15 platser i Tyskland.

Hans Thormählen GmbH & Co. KG:s åskskyddsspecialister

Hans Thormählen GmbH & Co. KG:s åskskyddsspecialister

Kundens krav

Kontrollen av åskskyddssystem och dokumenthanteringen är krävande. Hans Thormählen GmbH & Co. KG har därför tidigt insett att papperslös och digitalt stödd kontroll av installerade åskskyddssystem ger ett enormt mervärde. Som systemleverantör av industriella märkningslösningar har Phoenix Contact specificerat dessa krav och utvecklat ett skräddarsytt lösningskoncept. Målet var att utveckla en perfekt avstämd systemlösning som skulle bidra till ökad effektivitet. Nyckelelementen är en hållbar och mycket motståndskraftig märkningslösning och kontaktlös skrivning och läsning av data direkt på plats. 

Skräddarsydda produkter

Markör PMSP-RFID/NFC i anpassad design

Markör PMSP-RFID/NFC i anpassad design med URL för digital teknisk dokumentation

RFID-markör

Åskskyddssystem är placerade utomhus. De utsätts för säsongsbundna miljöförhållanden 365 dagar om året. Därför ställs särskilt höga krav på en lösning för permanent märkning. För den här applikationen är de väderbeständiga markörerna i produktgruppen PMSP-RFID/NFC den perfekta lösningen. De har hög UV-beständighet och klarar drastiska temperaturfluktuationer mellan -25 °C och 60 °C. Dessutom är de vattenavvisande och särskilt färgbeständiga. Markören har skräddarsytts enligt kundens krav på geometri och design. Med hjälp av den beprövade UV-LED-teknologin från skrivarna BLUEMARK ID/BLUEMARK ID COLOR möjliggörs en hållbar märkning.

App för att skriva till och läsa RFID-markören på en smartphone

Kundanpassad app för att skriva till och läsa RFID-markören

Smartphone-app

För att serviceteknikerna ska kunna utföra effektivt och papperslöst underhåll av åskskyddssystemen är markören också utrustad med en NFC-transponder. Transpondern innehåller både en antenn och ett chip. På så sätt möjliggörs en tydlig och kontaktlös identifiering av de märkta föremålen. Idag har smartphones allt oftare ett NFC-gränssnitt. Detta gör det möjligt att skriva till och läsa från en RFID-markör utan ytterligare en läsare. Därför har en anpassad app med Microsoft Sharepoint-anslutning för Android och iOS utvecklats för Hans Thormählen GmbH & Co. KG. Detta gör kommunikationen mellan RFID-markören och smartphonen mycket enkel och målinriktad.

Märkningssystem

En man kontrollerar åskskyddssystem med RFID-markör och app

Effektiv kontroll av åskskyddssystem

Märkningslösningen

På en byggnad finns det flera säkringar som har en separerbar anslutningspunkt, även kallad ”separations- eller mätpunkt”, i området nära marken. Dessa mätpunkter numreras i logisk ordning och markeras med en RFID-markör. En URL lagras i NFC-transponderns chip. Denna URL ger serviceteknikern direkt tillgång till de digitala tekniska dokumenten (installationsplan, kontrollcertifikat, underhållsdokumentation etc.) med en knapptryckning. Eftersom dessa dokument lagras centralt i en Sharepoint kan man alltid få tillgång till aktuell information. Ändringar eller tillägg till dokumenten kan göras omedelbart eller inom kort. Den specialutvecklade smartphone-appen säkerställer att endast behörig personal har tillgång till de ibland känsliga uppgifterna. Den centrala lagringen och administrationen av alla dokument är en avgörande fördel inte bara för serviceteknikerna för Hans Thormählen GmbH & Co. KG, utan även för deras kunder. Även ägarna eller operatörerna av de berörda byggnaderna har direkt tillgång till all information. Detta gör det mycket enkelt för dem att skicka relevanta och alltid aktuella dokument till försäkringsbolagen.

”[...] Phoenix Contact har analyserat våra individuella krav i detalj och utarbetat en optimal lösning tillsammans med oss. Hans Thormählen GmbH & Co. KG:s utveckling av det smarta frånskiljarstället lär förenkla än med för kunden, särskilt när det gäller dokumentationen, och leda till en avsevärd effektivitetsökning.”

Michael Kieler - Hans Thormählen GmbH & Co. KG, Behörig firmatecknare och elingenjör
Blixtskyddsspecialister vid arbete vid byggnaden

Blixtskyddsspecialist vid arbete på vindkraftverket

Hans Thormählen GmbH & Co. KG:s framgångssaga

RFID-markören och smartphone-appen för att skriva till och läsa från NFC-gränssnittet förenklar och påskyndar kontrollen av åskskyddssystem. Märkningslösningen som utvecklats av Phoenix Contact gör det möjligt för kunden att öka effektiviteten vid kontroll- och underhållsarbete. Detta gjorde det möjligt för Hans Thormählen GmbH & Co. KG att ytterligare förbättra sin ledande ställning på området för åsk- och överspänningsskyddssystem.