Olika kommunikationsstandarder, placerade i en bikakestruktur

Kommunikations- och överföringsteknik Upptäck möjligheterna med industriell kommunikationsteknik

En tillförlitlig kommunikationsinfrastruktur är grunden till all digitalisering. Beroende på tillämpningen finns det många tekniker att välja på för att transportera data från en punkt till en annan: trådlösa och trådbundna lösningar, fältbuss- och Ethernet-protokoll, kopparkabel och fiberoptik m.m.
För att underlätta valet till din tillämpning följer här en presentation av de viktigaste kommunikations- och överföringsmetoderna.

Ny kommunikationsteknik Genomgående från givaren till molnet

Förr var det endast några få enheter som var sammankopplade via Ethernet, medan det idag vuxit fram stora nätverk. I och med digitaliseringen och Industri 4.0 respektive IIoT kommer i framtiden fler och fler fältenheter integreras. Utöver styrdata kan även behovsorienterad information överföras till olika mål inom nätverket och till molnet. För att kunna styra dessa datamängder och fortsätta driva realtidskritiska applikationer krävs ny teknik som TSN, SPE, APL och 5G.

Överföringstekniker Pålitlig kommunikation – via kabel eller trådlöst

För säker dataöverföring finns det ett antal olika överföringstekniker, beroende på vilka krav du har: Behöver du överbrygga långa avstånd rekommenderar vi fiberoptik. Om kabelinstallationer är dyra eller inte genomförbara kan trådlösa gränssnitt användas över korta och medellånga avstånd. Om inga kommunikationsledningar är tillgängliga är mobilnät ett bra alternativ. På de här sidorna får du reda på mer om de olika överföringsteknikernas fördelar, egenskaper och användningsområden.

Industrial Wireless

Trådbundna tekniker