Bluetooth-logotyp

Lika säker som en kabel

När det gäller snabb och tillförlitlig överföring av styrsystemsdata i krävande industriella förhållanden är Bluetooth ofta rätt typ av trådlös teknik. Bluetooths speciella funktion säkrar en extremt tillförlitlig och robust trådlös anslutning som dessutom upprättas snabbt och enkelt. För Bluetooth gäller oftast: aktivera – klart. Detta har redan bevisats i tusentals applikationer under flera år. Bluetooth har etablerats som kommunikationslösning för överföring av Ethernet- och PROFINET-data till rörliga eller roterande maskindelar, i synnerhet inom områdena maskin- och anläggningsbyggnation.

Fördelar

  • Mycket tillförlitlig och robust trådlös kommunikation
  • Upprättas snabbt och enkelt
  • Många parallella trådlösa överföringssträckor utan störningar
  • Mycket god samexistens med WLAN 802.11

Snabb och enkel överföring av styrsystemsdata under svåra förhållanden

Bluetooth är en trådlös teknik som främst är känd från området mobiltelefoni och datortillbehör. Men Bluetooth har även utmärkta egenskaper som visat sig behövas för användning i industriella automationsnätverk.

Därför har Bluetooth etablerats som kommunikationslösning i området maskin- och anläggningsbyggnation. Det lämpar sig i synnerhet utmärkt för överföring av Ethernet- och PROFINET-data eller I/O-signaler till rörliga eller roterande maskindelar. Bluetooth bygger på den internationella standarden IEEE 802.15.1 och arbetar i 2,4-GHz-ISM-bandet som kan användas i hela världen.

Enkel implementering av tillförlitliga och robusta trådlösa anslutningar

Bluetooth utmärker sig genom sin extremt robusta trådlösa kommunikation, som fungerar speciellt tillförlitligt under svåra industriella förhållanden. Det beror på att överföringen av data sker efter frekvenshoppingen, vid vilken överföringskanalen byts efter varje dataöverföring. Detta inträffar upp till 1 600 gånger per sekund. Kanalredundansen med upp till 79 överföringskanaler gör Bluetooth extremt okänsligt mot störningar i frekvensbandet.

Detta gör att man särskilt enkelt kan implementera mycket tillförlitliga trådlösa anslutningar, som är en förutsättning för bland annat säkerhetskommunikation (PROFIsafe, SafetyBridge etc.). Bluetooth-moduler Phoenix Contact förenklar användningen ytterligare genom att kommunikationsanslutningen enkelt kan upprättas genom en knapptryckning.

Topologi: typiska Bluetooth-nätverksstrukturer

Typiska Bluetooth-nätverksstrukturer

Parallell drift av flera trådlösa överföringssträckor

Bluetooth lämpar sig speciellt väl för små, statiska applikationer med trådlös anslutning där få enheter ingår. Typiska Bluetooth-nätverk är enkla punkt-till-punkt-applikationer eller små nätverk i stjärntopologi med maximalt sju enheter.

Tekniken möjliggör en störningsfri parallell drift av flera sådana applikationer. På så sätt skiljer sig Bluetooth tydligt från Wireless LAN: med WLAN går det att konstruera stora nätverk med flera enheter, dock är det enbart möjligt att driva några få sådana nätverk parallellt.

Utmärkt samexistens med WLAN

Bluetooth och WLAN drivs i 2,4-GHz-frekvensbandet. Därigenom förprogrammeras konflikter (interferenser) och ömsesidiga störningar.

Visning av samexistens för Bluetooth till Wireless LAN genom AFH och Black Channel List

En god samexistens för Bluetooth till Wireless LAN genom AFH och Black Channel List

Därför är Bluetooth utrustat med en god, automatisk mekanism för samexistens: Adaptive Frequency Hopping (AFH). AFH detekterar tillförlitligt WLAN-system från en mediebeläggning på 10 till 15 %, och utesluter WLAN-belagda kanaler automatiskt från den egna användningen.

För att undvika störningar från början och möjliggöra en effektiv frekvensplanering, kan upp till tre kanaler på Phoenix Contacts industriella Bluetooth-moduler som är reserverade för WLAN manuellt uteslutas från användning. Bluetooth-modulerna sänder då enbart på de oanvända frekvensområdena mellan WLAN-kanalerna utan att störa WLAN.

Tillämpningsexempel Typiska tillämpningsområden för Industrial Bluetooth

Automationsstation över vatten
Snabbt roterande system
Kommunikation med Bluetooth-enheter i en produktion
Industrikran
Automationsstation över vatten

Tillförlitlig, trådlös styrsystemskommunikation är möjlig över avstånd på upp till 200 m.

Snabbt roterande system

Den tillförlitliga kommunikationen till automationssystem som roterar snabbt, t.ex. på kabellindningsmaskiner utgör inga problem med Bluetooth.

Kommunikation med Bluetooth-enheter i en produktion

Genom kompatibiliteten med Bluetooth och PAN-profilen går det även att ansluta andra Bluetooth-enheter till PAN-profilen, t.ex. streckkodsläsare via EPA med Ethernet-nätverket.

Industrikran

Bluetooth möjliggör robust och tillförlitlig trådlös kommunikation med styrsystemsdata i tuffa industrimiljöer.