Industriell trådlös teknik: stora avstånd överbryggas enkelt och effektivt

Fördelar:

 • Låga installations- och underhållskostnader utan kablar
 • Rörelsefrihet för mobila eller utbytbara automationskomponenter med hjälp av trådlös I/O-kommunikation
 • Inga löpande kostnader för överföringsmedier tack vare slitagefri trådlös teknik
 • Snabb och enkel idrifttagning med användarvänlig installation
Logotyp Trusted Wireless

Egenskaper Trusted Wireless

Robust och störningssäker kommunikation

Trusted Wireless använder den så kallade FHSS-metoden (Frequency Hopping Spread Spectrum). I tekniken används ett urval av upp till 127 kanaler från hela frekvensbandet som används i ett pseudoslumpmässigt mönster. Tack vare detta blir kommunikationen mer robust.

Därutöver möjliggör Trusted Wireless en särskilt god samexistenshantering av olika trådlösa system. Genom att använda olika RF-band (radiofrekvens) kan flera Trusted Wireless-system drivas parallellt utan problem. Det går också att skärma av bestämda kanaler (blacklisting) så att det t.ex. går att använda parallella WLAN-system utan effektbegränsningar.

###[x] Säker överföring
I en egenutvecklad teknik som Trusted Wireless är protokollet inte offentligt, vilket gör att tekniken har ett utmärkt skydd. Dessutom har ytterligare säkerhetsmekanismer införts: 128-bitarskrypteringen säkrar att teoretiskt uppsnappade datapaket inte går att tolka. Integritetskontrollen kontrollerar sändarens äkthet och avvisar kommunikation som har förändrats.

Frekvensband

Signalen försvagas om radiovågorna sänds genom väggar eller andra hinder. Ju högre frekvensen är desto större blir dämpningen, dvs. en 2,4 GHz-signal dämpas starkare än en 868 MHz- eller en 900 MHz-signal.

Med den högre sändeffekten i 868/900 MHz-bandet uppnås avsevärt större räckvidder än i 2,4 GHz-bandet. I 2,4 GHz-bandet är överföringstiden kortare och dataflödet högre än i 868 MHz- resp. 900 MHz-bandet. För det första står väsentligt fler frekvenser till förfogande i 2,4-GHz-bandet, för det andra är högre hastigheter för dataöverföring i luften möjliga. Till skillnad från 868-MHz-bandet behöver inte heller någon lagreglerad användningstid (Duty Cycle) följas i 2,4-GHz-bandet.

Det trådlösa systemet Radioline från Phoenix Contact omfattar trådlösa moduler för 868 MHz (Europa, Sydafrika), 900 MHz (Nordamerika, Sydamerika) och för 2,4 GHz (för hela världen).

Decentral nätverkshantering

Teknik som WirelessHART eller Zigbee använder ett centralt tillvägagångssätt för nätverkshantering. Det innebär att all kommunikation går via en central masterenhet, vilket kan leda till ökad nätverkstrafik.

Trusted Wireless arbetar däremot med decentral nätverkshantering. I det trådlösa nätverket finns så kallade parent-child-zoner där en överordnad trådlös modul är parent och en ansluten modul är child.

Hela nätverkshanteringen sker inom parent-child-zonen och behöver inte skötas centralt. Därigenom reduceras nätverkstrafiken och datautbytet i hela nätverket ökar.

Flexibla anpassningsmöjligheter

Med Trusted Wireless går det att ställa in datahastigheten för det trådlösa gränssnittet så att mottagarkänsligheten ökar. Vid låg datahastighet kan en betydligt större sträcka överbryggas än vid en högre datahastighet. Med andra ord kan du även ange inställningar som är anpassade efter önskemål, räckviddskrav och tillämpning.

Phoenix Contacts trådlösa system Radioline gör det möjligt att enkelt och flexibelt konstruera punkt-till-punkt-anslutningar, stjärnnätverk eller meshnätverk, och överför både I/O-signaler och seriella data. Via de integrerade RS-232- och RS-485-gränssnitten kan I/O-modulerna med Radioline även anslutas direkt till styrsystemet via Modbus-protokoll.

Tillämpningsexempel

Trusted Wireless och det trådlösa systemet Radioline har utvecklats specifikt för industriella tillämpningar och överföring av seriella styrsystemsdata eller analoga och digitala I/O-signaler. Denna kombination lämpar sig särskilt väl användning i vidsträckta anläggningar och nätverk, t.ex. inom området vatten/avloppsvatten eller inom processteknik.

Processindustri

Användningsmöjligheter inom processteknik

 • Nivåövervakning för tankar
 • Temperaturövervakning
 • Flödesmätning
 • Pumpstationer och brunnskedjor
 • Pipeline-övervakning
 • Läckageövervakning
 • Infrastruktur i kemisk industri
Reningsverk sett ovanifrån

Användningsmöjligheter i området vatten/avsloppsvatten

 • Vattenreningsanläggningar
 • Anslutning av avlägsna pumpstationer
 • Anslutning av avlägsna brunnar
 • Roterande delar (t.ex. för en skraparm)
 • Nivåövervakning