Fullduplexöverföring med NearFi

NearFi – kommunikation i realtid

Fullduplexöverföring av samtliga Ethernet-protokoll

Överföring av Ethernet-protokoll i realtid kräver en fullduplexöverföring – dvs. en samtidig överföring i båda riktningarna.

NearFi använder 60 GHz-anslutningar (en uplink och en downlink) parallellt, på separata frekvensband, för att möjliggöra full duplex-drift.

Detta innebär att tekniken också är lämplig för framtida utvecklingar som TSN, OPC UA, etc.

Bitorienterad synkron kontra paketorienterad asynkron överföring

Latensfri bitorienterad överföring

Bitorienterad överföring

NearFi använder en synkron, bitorienterad överföringsmetod. Detta gör en kontaktfri kommunikation i realtid möjlig, så att alla Ethernet-protokoll överförs omedelbart.

Alla tidigare trådlösa överföringstekniker är beroende av en paketorienterad överföring. Detta leder alltid till betydande latenser eftersom paket först tas emot, sedan packas om och skickas trådlöst. På mottagarsidan måste det trådlösa paketet tas emot, packas upp och skickas igen. Denna process innehåller flera asynkrona processer som orsakar latens. Dessa processer bortfaller helt med den innovativa överföringstekniken från Phoenix Contact.

Illustration om induktiv energiöverföring

Induktiv energiöverföring via magnetfält

Induktiv energiöverföring

Energiöverföringen sker induktivt. Baskopplingen genererar ett magnetfält via en spole som induceras i fjärrkopplingens spole.

Den aktiva regleringen väljer kontinuerligt bästa möjliga parametrar för överföringen. Detta håller effekten konstant på 50 W över ett arbetsområde på några centimeter.

Bluetooth-, WLAN- och NearFi-logotyper

Trådlös teknik för alla krav

Samexistens med WLAN och andra trådlösa tekniker

NearFi bygger på trådlös 60 GHz-kommunikation i närfältsområdet med en mycket liten räckvidd på några få millimeter.

Som ett resultat kan ett valfritt antal NearFi-system användas parallellt och utan störningar tillsammans med befintlig trådlös teknik som WLAN eller Bluetooth.

Fabrikshall med robotar

NearFi-teknologi inom bilproduktion

Applikation inom bilindustrin

Eftersom NearFi överför energi och data via en luftspalt, är överföringen effektiv och slitagefri. Detta innebär lägre kostnader för servicearbeten och underhåll samt en högre anläggningstillgänglighet. Fallande kostnader och optimerade produktionsprocesser förkortar avsevärt systemets återbetalningsstid.

Hundratals anslutningsfrekvenser per dag mellan en robotarm och dess gripverktyg inom bilproduktionen är ett särskilt tydligt exempel på slitage av kontakter. Kontakternas livslängd begränsas dock eftersom de kan smutsas ned och deformeras. Detta leder till oplanerade eller oförutsebara produktionsbortfall och regelbundna underhållsintervall, vilket kan leda till kostnader på sjusiffriga belopp. Med den nya NearFi-teknologin kan du enkelt byta ut slitagebenägna kontakter.