Single-Pair-Ethernet

Single-Pair-Ethernet Kontinuerlig enhetskommunikation från sensorn till molnet

Det digitala och decentraliserade nätverket av alla enheter samt modulariteten genomsyrar den industriella produktionen och möjliggör därmed maximal flexibilitet i produktionen. På den sista metern av automatiseringen stöter nätverken dock på strukturella hinder. Single-Pair-Ethernet (SPE) täpper till denna lucka – en revolution för marknaden. Detta beror på att SPE reducerar Ethernet-anslutningar till endast ett trådpar, som tidigare krävde två eller fyra trådpar. Detta möjliggör kontinuerlig, standardiserad kommunikation mellan många enheter – över avstånd på upp till 1 000 meter. Dra nytta av denna nyckelteknik för Industri 4.0 och Industrial internet of things.

Fördelar

  • Sömlös Ethernet-baserad kommunikation från sensorn till molnet
  • Användbarhet för flera tillämpningar med räckvidder på upp till 1 000 m, datahastigheter på upp till 1 GBit/s och effekt på upp till 50 W
  • Minskad kabeldragning tack vare att det bara finns ett trådpar
  • Standardiserade SPE-gränssnitt för säker dataöverföring enligt IEEE-standarder
  • Lätt att integrera i befintliga apparatsystem
Kontakta oss för rådgivning
SPE-utvärderingskit är nu tillgängligt
Skapa Ethernet-baserade Multidrop-applikationer enligt IEEE 802.3cg-standarden. Testkortet har ett USB- och två SPE-gränssnitt. Det är kompatibelt med busstopologin som definieras i 10BASE-T1S-standarden. Kommunikationen sker med dataöverföringshastigheter på upp till 10 MBit/s och med upp till 50 enheter – med en minsta längd på 25 m. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.
Kontakta oss nu för rådgivning
En kontakt svävar över löparbanan på en stadion
Stadssiluett med ikoner

Tekniken för IIoT-nätverksinfrastrukturen

Nyckeln till att klara av utmaningarna inom industriell produktion i framtiden ligger i snabb tillgång till data och sömlös kommunikation från sensorn till molnet. Koppla upp dina enheter via Single-Pair-Ethernet. Det finns ingen annan framtidssäker nätverksteknik som erbjuder jämförbara prestanda och fördelar.

Single-Pair-Ethernet revolutionerar marknaden: På lång sikt kommer SPE att ersätta klassiska seriella bussystem. Enkelpartråds datakablage är innovativt och effektivt. Med sin sömlösa kommunikation är SPE en föregångare inom Industrial internet of things (IIoT) och Industri 4.0.

Single-Pair-Ethernet-produkter

Kontinuerlig överföring av data och kraft i en dubbelledare

Ethernet är det ledande kommunikationsprotokollet för lokala datanätverk (LAN) på företags- och driftsledningsnivån. SPE står för den parallella, högpresterande överföringen av data och ström via Ethernet över ett trådpar från sensorn till molnet – med stöd av PoDL (Power over Data Line), TSN (Time-Sensitive Networking) och OPC UA (Open Platform Communication Unified Architecture). Den möjliggör därmed en sömlös IP-kommunikation mellan server och moln samtidigt som den ger strömförsörjning åt komplexa IIoT-lösningar.

SPE bygger på det standardiserade IEEE 802.3-protokollet. Det nya jämfört med klassiska Ethernet-anslutningar är att detta etablerade protokoll nu också kan användas på fältnivå genom Single-Pair-Ethernet. Det kan installeras som ett fysiskt lager i vilken Ethernet-applikation som helst – och göra den framtidssäker.

SPE är alltså den grundläggande tekniken för IIoT. Standardiserade kontaktfronter utgör grunden för ett barriärfritt nätverksbyggande av olika komponenter. Här driver Phoenix Contact på ett avgörande sätt utvecklingen av en standard – till exempel för kontakter för skyddsklasser från IP20 till IP6x.

Kontaktfront M1 I1 C1 E1 enligt IEC 63171-2

SPE-kontaktfront för byggnadskablage

Kontaktfronten M1 I1 C1 E1 är utvecklad enligt IEC 63171-2 för kablage i byggnader. Denna kontaktfront gör det möjligt att ansluta upp till fyra gånger så många enheter med den befintliga passiva infrastrukturen. Denna standard används ofta i kontorsbyggnader.

Kontaktfront M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 enligt IEC 63171-5

SPE-kontaktfront för industriella tillämpningar och användning i fält

För användning inom industrin, även i krävande miljöer, används kontaktfronten M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 enligt IEC 63171-5. Kontaktfronten kan integreras i alla standardiserade kontakter som är tillgängliga på marknaden.

Förkortningen MICE beskriver de externa villkoren för ett Ethernet-gränssnitt.

M = mekanisk robusthet
I = IP-egenskaper
C = kemisk beständighet och skydd mot klimatpåverkan
E = elektromagnetisk säkerhet

Single Pair Ethernet (SPE) är en av de riktigt viktiga trenderna inom industriell dataöverföring. Det är ett medvetet val att SPE inte definierar några nya överföringshastigheter och -sträckor, utan istället skapar en standardiserad ram för användarvänlig och reducerad kabeldragning.

Torsten Janwlecke - Phoenix Contact, President Business Area Device Connectors
Torsten Janwlecke, President Business Area Device Connectors på Phoenix Contact

Torsten Janwlecke, President Business Area Device Connectors på Phoenix Contact

Video: Single-Pair-Ethernet: anslutningstekniken för Industri 4.0
SPE: anslutningsteknik för Industri 4.0 MovingImage

Single-Pair-Ethernet: anslutningstekniken för Industri 4.0

SPE är en ny generation av Ethernet-teknik och en av den industriella digitaliseringens pulsådror. Videon förklarar fördelarna enkelt och överskådligt.

Video: SPE som nyckelteknik för Industrial Internet of Things
SPE som nyckelteknik för IIoT MovingImage

Nyckeltekniken för Industrial internet of things

Single-Pair-Ethernet är nyckeltekniken för Industrial internet of things. Twisted-Pair-kablage möjliggör nya tillämpningar inom fastighetsautomation och inom den industriella automatiseringen.

Video: Instruktioner för Single-Pair-Ethernet
Instruktionsvideo om Single-Pair-Ethernet MovingImage

Kontakterna i serien ONEPAIR testade

Titta på vår utbildningsvideo och få reda på mer om fördelarna med Single-Pair-Ethernet.

Perfekt för många olika användningsområden

Single-Pair-Ethernet utgör grunden för all Ethernet-baserad kommunikation. Det omfattar nya användningsområden och möjliggör en smart kommunikation mellan kontakter. Tack vare de goda överföringsegenskaperna, även över längre sträckor, är SPE ett optimalt stöd för den framtidssäkra nätverkskommunikationen. Inom utvecklingen mot resurssparande och små enheter möjliggör SPE mer plats för din elektronik, tack vare platsbesparande ledningar.

Applikationsfoto på temat fastighetsautomation
Applikationsfoto på ämnet industriautomation
Applikationsfoto på temat robotteknik
Applikationsfoto på temat järnvägsindustri
Applikationsfoto på temat belysning
Produkter
Kontakter för Single-Pair-Ethernet
Kompakta apparat- och kabelanslutningar i serien ONEPAIR för enkelpars Ethernet lämpar sig perfekt för en effektiv dataöverföring inom fabriks- och processautomation. På så sätt utgör det användarvänligt reducerade kablaget grunden för en framtidssäker Ethernet-kommunikation från fältet till molnet.
Upptäck SPE-anslutningarna
Kontakter för Single-Pair-Ethernet
Phoenix Contacts team med konsulter för SPE: Tim Kindermann, Verena Neuhaus och Guadalupe Chalas

Våra konsulters erbjudande för Single-Pair-Ethernet

Phoenix Contact har branschövergripande kunskap och en passande produktportfölj för olika typer av Single-Pair-Ethernet-användning. Ta del av hur SPE-experterna Verena Neuhaus, Guadalupe Chalas och Tim Kindermann samarbetar med dig för att utveckla individuella lösningar för Single-Pair-Ethernet, nyckeltekniken för digitalisering.

Frågor och svar om Single-Pair-Ethernet

M8- och IP20-kontakter för Single-Pair-Ethernet
Topologi över fabriksautomation med Single-Pair-Ethernet
SPE-standarder och deras egenskaper
Kontakter för Single-Pair-Ethernet
Översikt över SPE-standarder och deras egenskaper
Kabelinfrastruktur för SPE
M8- och IP20-kontakter för Single-Pair-Ethernet

Den Ethernet-tekniker som redan idag är tillgänglig ger en överföringshastighet för applikationer på upp till ca 10 GBit/s via bara ett trådpar.

Topologi över fabriksautomation med Single-Pair-Ethernet

Med SPE-infrastruktur reducerar du mängden kablage, undviker avbrott i medierna mellan i fältet och molnet samt att enheter slutar fungera. Du kan bygga upp nätverk med en obruten Ethernet-baserad struktur, vilket gör att du slipper gatewaylösningar. Dessutom är kabeldragningen med SPE enklare och snabbare, eftersom bara två ledare behöver anslutas. Med 10Base-T1L-standarden kan Ethernet-kablarna dras med en räckvidd på upp till 1 000 m.

SPE-standarder och deras egenskaper

SPE-standarder definieras i IEEE 802.3. För närvarande har fem olika standarder med olika överföringshastighet och avstånd godkänts. Fler standarder diskuteras.

Kontakter för Single-Pair-Ethernet

Phoenix Contact erbjuder standardiserade kontakter och ledningar för Single-Pair-Ethernet. IP20-kontakter enligt IEC 63171-2 är de mest kompakta i standardserien – perfekt lämpade för apparatskåps- och fastighetskablage. Med kontaktfronten enligt IEC 63171-5 erbjuder Phoenix Contact samma kontaktfront för robusta och industrikompatibla M8- till M12-kablar – idealiskt i fält i tuffa miljöer där det krävs kapslingsklass IP67.

Översikt över SPE-standarder och deras egenskaper

Ja, med PoDL-standarden (Power over Data Line) går det att överföra el upp till 50 W. De olika effektklasserna finns beskrivna i standarden IEEE 802.3 bu.

Kabelinfrastruktur för SPE

Det är möjligt att du kan använda den befintliga kabelinfrastrukturen för SPE om följande villkor uppfylls. SPE-kablar definieras i standarden IEC 61156-1x.

Din viktigaste partner för smarta nätverk

Phoenix Contact är din viktigaste partner för integreration av Single Pair Ethernet. Från enhetens gränssnitt via kablaget till de aktiva nätverkskomponenterna, och hela vägen från givaren på fältet till datorn på kontoret. Som pionjär inom digitaliseringen har Phoenix Contact konsekvent utvecklat sitt produktutbud.

Logotyp för Single Pair Ethernet System Alliance som är en sammanslutning av ledande teknikföretag

Single Pair Ethernet System Alliance

Phoenix Contact har slagit sig samman med andra ledande teknikföretag inom SPE System Alliance. Partner-företagen slår samman sitt kunnande om Single-Pair-Ethernet och utbyter detta målinriktat. De strävar efter det gemensamma målet att gynna SPE-tekniken för Industrial internet of things (IIoT) och alla andra användningsområden.