Digitalisering och Maritime 4.0

Den digitala framtiden startar med smarta data

Digitaliseringen gör kontinuerligt fartygen effektivare. Intelligenta data utgör grunden för smart marin automation. ”Maritime 4.0” är nyckelordet.

För att förbli konkurrenskraftig även i framtiden kräver digitalisering av fartyget nya tekniska lösningar i alla faser av livscykeln. Lita på vår expertis inom nätverks- och automationsteknik – som vi sedan länge har utökat med framtidens teknologier – så att du kan göra din sjöfartsapplikation redo för framtiden.

Kontakta oss gärna
Digitaliserat fartyg inom ramen för Maritime 4.0

Maritime 4.0 – den digitala omställningen av sjöfartsindustrin

Datainsamling, -styrning och -visualisering – dra nytta av den ökande nätverksbildningen och digitaliseringen inom sjöfartsindustrin. Vi erbjuder inte bara nätverksteknik och automationslösningar från en och samma leverantör, utan ser också till att dina data skyddas mot cyberkriminalitet och moderna piratattacker. Oavsett om du står inför utmaningen att driva hela din flotta mer effektivt eller om du vill utforma enskilda fartygsdelar mer modulärt och ansluta dem till styrsystemet snabbare – vi finns där för dig! Fördjupa dig i vår digitala sjöfartsvärld.

Abstrakt digitaliserat fartyg mot svart bakgrund

Data, data, data – få ut maximalt av dina data

Fördelar

  • Datainsamling, -styrning, -reglering och nätverksbyggande av alla verksamheter ombord säkerställer ökad effektivitet i din sjöfartsapplikation
  • Certifierade produkter enligt IEC 62443 ger säker kommunikation hela vägen från bryggan in till land
  • Modulära styrsystemlösningar anpassar sig flexibelt till dina krav
Illustration MTP – Modular Type Package i ramdesign

MTP – Modular Type Packaging

Smart Ship Engineering med Modular Type Packaging Läs mer om MTP inom fartygsindustrin

Tillsammans med VDMA och ledande leverantörer inom varvsindustrin deltar Phoenix Contact i en arbetsgrupp för att utarbeta en standardiseringsprocess för att integrera Modular-Type-Packaging-modeller i varvsindustrin.

Oavsett om du är systemintegrator, maskintillverkare eller varvsägare: Modular Type Packaging (MTP) förbättrar hela värdekedjan vid byggnation och idrifttagning av fartyg. Modular Type Packages används för att integrera olika system ombord utan att gränssnitten inom marin automation måste anpassas, vilket leder till ökade kostnader.

MTP är en föregångare inom genomgående nätverkskoppling för sjöfartssystem.

Konsekvent modulutveckling Vår programvarulösning för en flexibel realisering av din modulplanering. När man förverkligar ett modulsystem är det viktigaste att utvecklingsfasen är enkel. Därför erbjuder vi ett utvecklingsverktyg som heter MTP-Designer. Skapa MTP-kompatibla moduler enligt VDE 2658 med bara några musklick och slipp tidskrävande utvecklingsarbete. Dessutom kan du importera MTP-filer automatiskt från processtekniska utvecklingsverktyg.

Utveckling av moduler med hjälp av programvarulösningen MTP-Designer på datorn
Modellering av moduler med hjälp av programvarulösningen MTP-Designer på datorn
MTP-funktionsblocksbibliotek logotyp
Bildskärmar i styrsystemet
Utveckling av moduler med hjälp av programvarulösningen MTP-Designer på datorn

Modulutvecklingen beskriver komponenterna i en processanläggning och delar upp dem i mindre funktionsenheter.

Fördelarna är snabb idrifttagning och konfigurering tack vare att MTP-Designer-programmet automatiskt skapar en programstomme till din modulautomation. Alla serviceprocesser och automationsobjekt sparas då enligt VDE 2658-4.

Modellering av moduler med hjälp av programvarulösningen MTP-Designer på datorn

För enklare hantering skapas förutom modul- och anläggningsutvecklingen även den lokala visualiseringen på styrsystemet automatiskt baserat på F&U-schemat.

Parallellt med genereringen av visualiseringen fastställs alla gränssnitt (OPC UA-taggar) för senare dataöverföring.

MTP-funktionsblocksbibliotek logotyp

MTP-funktionsblocksbiblioteket överensstämmer med MTP-standarden VDI/VDE/NAMUR 2658. Biblioteket innehåller gränssnitt till fältenheter, för lokal visualisering och för integrering av modulanläggningen i den överordnade processtyrningsnivån (Process Orchestration Layer, POL).

För att implementera programmeringen av modulära anläggningar så enkelt och kostnadseffektivt som möjligt erbjuder vi förkonfigurerade funktionsblock.

Ladda ner MTP-funktionsblocksbiblioteket från PLCnext Store nu:

Till PLCnext Store: Module Type Package FB
Bildskärmar i styrsystemet

I beskrivningsfilen som genererats av MTP-Designer beskrivs även gränssnitten formellt enligt VDI/NAMUR-standarden VDE 2658-3.

Det innebär att programmeraren av processkontrollsystemet har all nödvändig information redan i ett tidigt skede: Tillgång till visualiseringen av forsknings- och utvecklingsschemat samt alla gränssnitt som är nödvändiga för överföring av nödvändiga data.

Produkter

Många års erfarenhet och branschspecifika kunskaper leder till enastående lösningar för din bransch.

Teknologier

Ta reda på mer om våra öppna och säkra teknologier för en hållbar framtid.

Solcellsfält med vindkraftverk och ikoner för nätverksbaserad kommunikationsteknik
Cybersäkerhetsikoner med hand
Funktionell säkerhet i en produktionslinje
Logotyp explosionsskydd
Solcellsfält med vindkraftverk och ikoner för nätverksbaserad kommunikationsteknik

Gemensamt bildar de nya teknologierna 5G, APL, TSN och OPC UA framtidens kommunikation. Det är bara så som du kan nätansluta datapunkter säkert, enkelt och snabbt.

Vi engagerar oss i alla viktiga standardiseringsorgan. Där skapar vi en ny tillverkaroberoende kommunikationsstandard för automatiseringen.

Mer om kommunikations- och överföringsteknologier
Cybersäkerhetsikoner med hand

Det räcker inte att installera brandväggar här och där i en kritisk infrastruktur för att uppfylla de högt ställa kraven på IT-säkerhet. Det är viktigt att definiera skyddsmål för att minimera samtliga cybersäkerhetsrisker. Dessa skyddsmål baseras på gällande standard IEC 62443 ”IT-säkerhet för industriella automatiseringslösningar”.

Vi hjälper dig med det varaktigt som certifierad leverantör av ICS-Security-tjänster. Även säkerhetsanpassad produktutveckling ingår i det heltäckande angreppssättet.

Mer om Industrial Security
Funktionell säkerhet i en produktionslinje

Riskhantering är inte bara nödvändigt med tanke på miljö- och personskydd. Det är även viktigt att underhålla anläggningarna och därmed säkra investeringen. Utöver säkerhetsintegritetsnivån (SIL) spelar även Performance Level (PL) en viktig roll då automatiserade säkerhetssystem används. Decentrala, flexibelt konfigurerbara lösningar som SafetyBridge-tekniken används redan idag i SIL3-applikationer i olika tillämpningar. De går enkelt att integrera i styrsystemet.

Dra nytta av våra Safety-styrsystem för komplexa applikationer som möjliggör integrering i Profisafe- och Profinet-nät. En säker frånkoppling eller en säker gasregistrering och andra funktioner i den funktionella säkerheten går alltså att realisera tillverkaroberoende. Dessutom tillhandahåller våra komponenter överspänningsskydd. Kameror övervakar den decentrala infrastrukturen och säkerheten. Dessutom stöttar vi dig med omfattande utbildningsprogram.

Mer om funktionell säkerhet
Logotyp explosionsskydd

En viktig säkerhetsaspekt utgör de brännbara gaser som alstras, transporteras och lagras inom ramen för användningar för Power-to-X. Om de läcker obemärkt kan en explosiv eller giftig atmosfär uppstå. För att varna personalen i sådana fall är det nödvändigt med ett passande sensorsystem samt gasvarningsenheter. Inte heller anläggningstrafik får passera dessa utrymmen. För att reglera trafiken kopplar vi dina trafiksignalanläggningar till gasvarningsenheterna via passande överföringsteknik.

Vi erbjuder ett omfattande urval av lösningar och produkter för kraven i explosionsfarliga områden med olika zoner. Våra produkter omfattar allt från kretskortsplintar och -kontakter via ex-plintar, ex-isolationsförstärkare och mätomvandlare till överspänningsskydd och I/O-system.

Mer om explosionsskydd
Vi hjälper gärna till
Tillsammans hittar vi lösningen
För att digitalisera och effektivisera din sjöfartsapplikation ger vi dig gärna råd om ditt moderniserings- eller utbyggnadsprojekt. Dra fördel av vår långa erfarenhet och vårt breda utbud av tjänster.
Kontakta oss
Rådgivning sjöfartsapplikation