Digital Tunnel

Digitaliseringen öppnar för nya möjligheter inom tunnelautomationen. Mer effektivt konstruktionsarbete och snabba idrifttagningar genom standardiserade lösningar utgör klara fördelar. Kombinationen av högtillgängliga system och förutseende underhåll möjlliggör att tunneln drivs hållbart och kontinuerligt.

Dra även nytta av digitaliseringen och realisera krävande tunnelprojekt med en erfaren och tillförlitlig partner!

Kontakta oss nu
Digitalt uppkopplade tunnlar
Futuristisk bild på dataöverföring i tunnlar

Digitalisering i tunnelautomationen

Gatu-, tåg- och tunnelbanetunnlar spelar en viktig roll i utvecklingen av ett effektivt och hållbart mobilitetssystem. Men höga krav på
tunnelns konstruktion, säkra drift och automationsgraden utgör stora utmaningar för planerare, operatörer och systemintegratorer av tunnlar. Allt mer komplexa projekt samt stora ökningar i transportkapaciteten kräver digitala lösningar.

Phoenix Contact är din partner vid dessa digitaliseringsprocesser. Tillsammans skapar vi nya och befintliga tunnlar som är anpassade för framtidens krav – med en digital tvilling eller BIM-modeller.

Våra lösningar för dina tunnelapplikationer

Det finns en mängd applikationer i automationsprojekt för tunnlar. Phoenix Contact erbjuder teknik för hela den elektrotekniska tunnelinfrastrukturen – från det centrala elementet i styrtekniken, med anslutningen av sensorer och ställdon, via överspänningsskydd till det omfattande säkerhetskonceptet.

Interaktiv bildkarta: Lösningar för tunnel-applikationer
Belysning
Reagera flexibelt på olika typer av ljussituationer. Energisnål tunnelbelysning med lösningar från Phoenix Contact.
Mer om tunnelbelysning
Belysning
Säkra applikationer och evakuering
Säkerställ evakueringsmöjligheter och försörjning i tunnlar. Satsa på säkerhetsrelaterade lösningar och tekniker från Phoenix Contact.
Mer om tunnelsäkerhet
Säkra applikationer och evakuering
Anslutning till styrcentralen
Phoenix Contact möjliggör en säker anslutning och enkel styrning av tunnlar från överordnade kontrollrum.
Mer om anslutningen till styrcentraler
Anslutning till styrcentralen
Ventilation
Phoenix Contact tillhandahåller tillförlitliga automationslösningar för en energieffektiv och kostnadseffektiv drift av ventilationsanläggningar i tunnlar.
Mer om ventilation i tunnlar
Ventilation
Dränering
Phoenix Contact hjälper dig med att ta fram koncept för en kostnadseffektiv och behovsanpassad styrning av pumpstationer i tunnlar.
Mer om dränering i tunnlar
Dränering
Kameraövervakning
För säkerheten på särskilt utsatta väg- eller spåravsnitt i tunnlar är en heltäckande videoövervakning absolut nödvändig. Phoenic Contact erbjuder innovativ övervakningsteknik för tunnlar.
Mer om kameraövervakning i tunnlar
Kameraövervakning
Överspänningsskydd
Skydda din tunnelinfrastruktur med ett effektivt överspänningsskydd från Phoenix Contact.
Mer om överspänningsskydd i tunnlar
Överspänningsskydd
Industriell nätverksteknik
Phoenix Contact tillhandahåller ett stort urval av kraftfulla nätverkskomponenter för att realisera ett högtillgängligt ethernet-nätverk för din tunnelapplikation.
Mer om industriell nätverksteknik för tunnlar
Industriell nätverksteknik
Energiförsörjning och -distribution
Undvik fel med hjälp av nätskyddsanordningar med mycket hög tillgänglighet. Phoenix Contact är en pålitlig partner för säkra matningslösningar och genomgående energidistribution.
Mer om energiförsörjning och -distribution i tunnlar
Energiförsörjning och -distribution
Övervakning och styrning av tunnelprocesser
Programmerade funktionsblock förenklar integreringen av tunnellösningar från Phoenix Contact i styrsystemet.
Mer om programvarubiblioteket Tunnel Functions
Övervakning och styrning av tunnelprocesser

Ready-to-use-lösningar för tunnelinfrastrukturen

Med branschkunskaper, mångårig erfarenhet och med hänsyn till särskilda krav skapar vi förkonfigurerade apparatskåps- och programvarulösningar som ger maximal effektivitet och hållbarhet. Upptäck fördelarna även du.

Fördelar

  • Säker fjärråtkomst, som certifierats enligt IEC 62443 och som uppfyller det europeiska NIS-direktivet
  • Högre produktivitet tack vare en helhetssyn på data, resurser och anläggningar
  • Tillförlitlig kommunikation tack vare redundanta nätverksstrukturer
  • Snabb och enkel anslutning av sensorer och ställdon via förprogrammerade programvaru- och applösningar
Video: tunnelspärr Beveren
Tunnelspärr Beveren YouTube

Därför väljer kunder i tunnelbranschen Phoenix Contact

Enligt gällande europeiska tunneldirektiv måste det säkerställas att trafik och trafikanter omedelbart omdirigeras via den säkraste räddningsvägen vid en olycka. Då kan räddningstjänsten nå tunneln mycket snabbare och liv kan räddas.

För att spärra av en tunnel i tid utvecklade Phoenix Contact en programvarulösning för trafikmyndigheten i Belgien. Den standardiserade programvarustrukturen erbjuder en översiktlig, parametrerbar yta.

Vi hjälper gärna till
Tillsammans hittar vi lösningen
Vi ger gärna råd när du moderniserar och bygger ut. Dra fördel av vår långa erfarenhet och vårt breda utbud av tjänster.
Kontakta oss nu!
Tekniker i tunneln