Samtalssituation i Kielkanalen för signalering av vattenvägar

Säkra signalanläggningar på vattenvägar Högre trafiksäkerhet för slussar, rörliga broar och portar

  • Signaleringssystem för maximal driftsäkerhet med PL d- och SIL 2-certifiering enligt maskindirektiv
  • Signalering med hög tillgänglighet tack vare robusta lampor med lång livslängd för marina tillämpningar
  • Enkel idrifttagning och smidigt underhåll tack vare förkonfigurerat system
  • Minimering av underhålls- och energikostnader tack vare diagnostik- och övervakningsfunktioner
Slussanläggningen Kiel-Holtenau

Slussanläggningen Kiel-Holtenau

Signallampor för kommunikationsändamål Säkra signaler i Kielkanalen

Den ca 100 km långa Kielkanalen är en av världens mest trafikerade konstgjorda vattenvägar. Slussarna som jämnar ut höjdskillnaden mellan de olika haven bidrar till att trafiken flyter på friktionsfritt. Signallamporna från Phoenix Contact underlättar underhållet av slussarna i Kielkanalen. Med hjälp av status- och diagnosinformation kan underhållspersonalen hela tiden hålla sig uppdaterad om signaleringens tillstånd. En ytterligare fördel med lamporna är LED-tekniken som sänker energikostnaderna och ökar tillgängligheten.

Rörlig bro i Amsterdam

Säker brorörelse enligt maskindirektiv

Säker drift på vattenvägar

Världen över finns det olika koncept och krav för att kunna garantera anläggningssäkerheten på vattenvägar. För att kunna undvika person- och anläggningsskador måste konstruktioner med mekaniskt rörliga delar uppfylla grundläggande säkerhetskrav. Det innebär att rörliga broar, slussar eller säkerhetsportar på många platser därmed omfattas av kraven i maskindirektivet.

Signaler som syns på stort avstånd reglerar trafiken och säkerställer att sjöfarten i god tid kan reagera på hinder som broar eller mötande trafik. För att uppfylla de höga kraven i maskindirektivet garanterar signaleringssystem med integrerad säkerhetsfunktion en tillförlitlig drift av signalanläggningarna. De harmonierade systemen spärrar t.ex. nedsänkningen av en bro så länge den röda fartygssignalen inte är aktiverad i båda riktningarna.

I takt med att säkerhetskraven blir allt tuffare är det inte nog med att slussar, rörliga broar och portar fungerar utan problem. Även signaleringen måste vara både tillförlitlig och kunna diagnosticeras. Signaleringssystem som viktig komponent i anläggningar för vattenvägar garanterar driften dygnet runt i enlighet med maskindirektivet – utan att kompromissa med energieffektiviteten.

Werner Pollmann - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Applications & Projects Infrastructure
Werner Pollmann

Säkerhetsrelaterat signaleringssystem Lösning för en säker drift i enlighet med maskindirektivet

Använd det CE-kompatibla signaleringssystemet för att utforma tillförlitliga och energieffektiva signaleringsanläggningar för slussar, broar eller hamnar. Med det beprövade signaleringssystemet har du tillgång till allting från samma ställe – från signallampor via kabeldragning till automationsteknik.

Dra nytta av säkerhetsrelaterad styrning och diagnos enligt IEC 61508 och konstruera marina signalanordningar som uppfyller kraven i maskindirektivet. Förutom att kunna styrka och spåra driftrelaterade data (vilket är obligatoriskt) bidrar systemet till att underhållsarbeten kan utföras både snabbt och enkelt.

Signaliseringssystemet har en robust och havsvattenbeständig design för att kunna garantera en hög tillgänglighet för vattenvägar. Konventionella industriella kommunikationsgränssnitt används för att sömlöst integrera det förkonfigurerade systemet i din befintliga signalanordning.

Klicka på markeringarna i översikten för att få mer information om systemets produktdetaljer.

Interaktiv image map: säkerhetsrelaterat signaleringssystem för vattenvägar
Signallampor
Dra nytta av systemets flexibilitet genom att kombinera säkerhetssignallampor och standarsignallampor och använda dem i ett system. Om det inte ställs några särskilda säkerhetskrav på anläggningen räcker det med standardsignallampor och gränssnittet för signallampor behöver inte användas.
Till signallamporna
Signallampor
Gränssnitt för signallampor
Installationsklart kopplingsskåp för att säkert integrera lamporna i nätverket.
Gränssnitt för signallampor
Styrning av signallampor
Gränssnitt mellan säker signalering och anläggningsautomation bestående av programvara och Standard-PLC. Den säkerhetsrelaterade programvaran möjliggör integration i anläggningen via standardprotokoll (PROFINET, PROFIsafe) eller på ett diskret sätt via en I/O-koppling.
För applikationsprogramvara
Styrning av signallampor
Säkerhetsstyrsystem
PROFINET-Controller med integrerat PROFIsafe-säkerhetsstyrsystem. Hög maskinsäkerhet tack vare distribuerade processorer och stöd för upp till 300 PROFIsafe-enheter.
Till säkerhetsstyrsystemet
Säkerhetsstyrsystem
Säkra I/O-enheter
Med PROFIsafe eller med SafetyBridge Technology. Med säkra I/O-moduler implementerar du säkerhetsapplikationer i en handvändning. Dessa applikationer kan dessutom implementeras utan säkerhetsstyrsystem och oberoende av nätverket.
Till I/O-enheterna
Säkra I/O-enheter
Tekniker med surfplatta framför signalanläggning

Åtkomst till applikationsdata även för mobila apparater

Översikt över signalering

Med signaleringssystemets diagnos- och övervakningsfunktion har du tillgång till en stor mängd diagnos- och statusinformation för signalanläggningen. Det innebär att du alltid har koll på den aktuella ljusstyrkan, ström och spänning för varje LED-lampa, LED-lampornas tillstånd och ljusstyrkan som verkar på lamporna. Graden av tillgänglighet för signaleringen blir mer transparent. Eftersom underhållsarbeten utförs efter behov minimeras underhålls- och energikostnaderna på lång sikt.

Signaleringssystemet tillhandahåller alla relevanta data om det skulle uppstå problem på anläggningen. Hamnmyndigheter eller slussvakter kan på ett säkert sätt arkivera diagnostiserade data för signallampor. Det gör att du alltid, i enlighet med maskindirektivet, kan styrka vid vilken tidpunkt vilka signaler var aktiva på slussanläggningen.

Medarbetare får statusinformation och larmmeddelanden om fördämningen och den rörliga bron till den mobila enheten

Säkert underhåll av infrastrukturanläggningar som slussar, fördämningar och rörliga broar

Säker koppling av signaler

Använd signaleringssystemet för att säkert koppla signaler och kontinuerligt övervaka anläggningens tillstånd. Systemet som definierats i ett samarbete med TÜV tillhandahåller maximal tillgänglighet tack vare säkerhetsrelaterad diagnos av signallamporna.

Om systemet p.g.a. felaktig styrning, överledning eller fel inte längre kan användas som det är avsett försätts signalanläggningen i ett säkert tillstånd. Om t.ex. den röda signalen för ”Sluss spärrad“ skulle vara aktiverad men en grön signal visas, aktiveras avstängningsanordningen och stänger av de defekta signallamporna. Du definierar själv det säkra tillståndet som t.ex. ”Alla gröna lampor av“ och “Alla röda lampor på“.

Inlandssjöfart med sluss

Signalering med hög tillgänglighet vid slussar

Saltvattenbeständiga signallampor

Vid hantering av vattentrafik har signaleringssystemens tillgänglighet hög prioritet. Signallamporna i produktfamiljen CSD-SL tillgodoser detta krav genom konsekvent implementerade diagnostikegenskaper och en säker industrikompatibel kommunikationsanslutning. De TÜV-certifierade lamporna för högsta möjliga driftsäkerhet uppfyller säkerhetsstandarderna till PL d och SIL 2 enligt N ISO 13849 och EN 62061.

Signallamporna i finns i de lysande färgerna röd, grön, gul och vit. De ytterst robusta, saltvattenbeständiga V4A-kapslingarna är utformade för att användas under lång tid i krävande utomhustillämpningar. Belysningsstyrkan kan anpassas efter tillstånd eller efter särskilda väderförhållanden.

Kontakter och kablar

Flexibel mekanik

Riktrör används för att justera signallamporna till vattenvägarna. Använd signaleringssystemets passande fästen för att mekaniskt montera lamporna i infartssignalerna.
På förhand konfigurerade kablar underlättar installationen och idrifttagningen. Tack vare kundspecifika kabelanpassningar kan underhållsarbetena utföras snabbt och enkelt.

Handböckerna till lamporna innehåller alla passande kabeltyper och fästen.

Kontakt