Radplintarnas push-in-anslutning i detalj

Push-in-anslutning Push-in-teknologin möjliggör en enkel och direkt ledaranslutning.

  • Tidsbesparande ledaranslutning med direktanslutningsteknik utan verktyg
  • Smidig anslutning tack vare lägre jackningskraft
  • Höga ledarutdragskrafter på grund av fjäderdesignen
  • Vibrationssäker och underhållsfri ledaranslutning med säker kabeldragning och färgsatt tryckknapp
  • Ledaren lossas enkelt utan specialverktyg

Push-in-anslutning i detalj

Push-in-anslutningstekniken utvecklades för en direkt ledaranslutning. Solida ledare eller ledare med trådändhylsor kan kontakteras direkt och utan verktyg på ledaranslutningsstället. Den speciella fjäderprofilen på push-in-anslutningen möjliggör fjäderlätt jackning. Kabeldragningen underlättas tydligt av de låga jackningskrafterna.

Push-in-anslutningens speciella kontaktfjäder som tillverkats av fjäderstål av hög kvalitet öppnas automatiskt när ledaren skjuts in och svarar för den nödvändiga presskraften mot strömskenan. Det höga kontakttrycket och fjäderfickans tennskikt och strömskenan garanterar en tillförlitlig elektrisk förbindelse. Vid dragbelastning ökar ledarens utdragningskraft genom att fjädern reser sig upp och spärrar i kapslingen. På så sätt säkras maximala kontakt- och ledarutdragningskrafter och en vibrationssäker och gastät förbindelse.

Fjädern öppnas med tryckknappen, för att lossa ledare eller för att ansluta flexibla ledare utan trådändhylsa, enkelt och utan direkt kontakt med strömförande delar.

Användningen av förbehandlade ledare t. ex. med en trådändhylsa eller med andra splitsskyddsåtgärder fungerar bara om materialföreskrifterna kräver det eller om ledaren upprepat måste lossas och återanslutas. Obehandlade ledarändar tenderar att splitsas upp med tiden.

Vår portfölj av push-in-anslutningar

Radplint med push-in-anslutning

Radplint PT 2,5

Radplintar

Med push-in-anslutningstekniken kan du enkelt montera ledare med en storlek på mellan 0,25 och 25 mm², direkt och utan verktyg. De speciella kontaktfjädrarna tillåter en enkel anslutning och övertygar med en hög kontaktkvalitet. Vid kabeldragningen av små, flexibla ledare från 0,14 mm² måste tryckknappen manövreras innan ledaren förs in i plintkammaren. Bara tryck på tryckknappen för att avlägsna ledaren. Ledaren dras samtidigt enkelt ut ur plinten.

Med push-in-teknologin rekommenderar vi användningen av trådändhylsor, främst för små och flexibla ledare.

FKC-kontakt med push-in-anslutning

FKC-kontakt med push-in-anslutning

Kretskortsplintar och -kontakter

Tack vare push-in-anslutningen realiseras tryckknappar i volymer utan problem. Detta inträffar därför oftare och ger stöd åt fjäderöppningen om ledarens böjresistens inte räcker till. Den orangea färgen ger även ett högt igenkänningsvärde. Push-in-anslutningen lämpar sig även för kompakta plintar.

Installationssystem IPD

Installationssystem IPD

Upplev enkel energifördelning med installationssystemet IPD för byggnader eller infrastrukturanordningar. IPD-systemet (Installation Power Distribution) är helt jackbart och lämpar sig optimalt för belysningsapplikationer.

Med push-in-tekniken kan 3- och 5-poliga ledningar på upp till 2,5 mm² anslutas smidigt och utan verktyg – även i trånga utrymmen. Använd tryckknappen för att lossa ledare som redan installerats eller ansluta ledare utan trådändhylsa.

Jackbara industridon

Jackbara industridon

Fastpoliga och modulära push-in-kontaktinsatser för jackbara industridon möjliggör en enkel ledaranslutning utan verktyg. Det omfattande produktprogrammet erbjuder en passande kontaktinsats med Push-in Technology för varje applikation. Flexibla ledare med trådändhylsa från 0,25 till 6 mm² jackas direkt och fjäderlätt i anslutningen.

Genom att fjädern öppnas med hjälp av tryckknappen sluts även mindre areor från 0,14 mm² utan problem, och redan anslutna ledare kan lossas. Push-in-kontaktinsatsernas mycket kompakta anslutningskamrar möjliggör en hög packningstäthet, som tidigare endast kunde uppnås med klassiska crimpanslutningar. Med de mångpoliga varianterna ansluts upp till 72 signalkontakter bekvämt till en B24-kontakt. Även kabeldragningen av kontaktinsatser som redan monterats i apparatskåpet genomförs enkelt med Push-in Technology.

Vår portfölj med push-in-anslutningar på sidan

Radplintar PTV 2,5 med push-in-anslutning på sidan

PTV 2,5

Radplintar

Push-in-tekniken på sidan av radplintarna utgör en modifiering av push-in-tekniken som nämnts ovan. Teknikerna fungerar på samma sätt men den frontala kabeldragningen förändrades till en vertikal kabeldragning. Därför lämpar sig plintarna för platta apparatskåp eller för att enkelt byta ut befintliga kablage med kabeldragning från sidan.

Med push-in-teknologin rekommenderar vi användningen av trådändhylsor, främst för små och flexibla ledare.

Vår portfölj med push-in-anslutningar utan tryckknapp

Kretskortsplint SPT med jackad ledare

Kretskortsplintar och -kontakter

Fjädern öppnas för lossning eller för anslutning av flexibla ledare med en skruvmejsel direkt i manöverschaktet. Beroende på applikation förhindrar detta oavsiktlig öppning utan verktyg. Speciellt för fjäderkraftskontakter möjliggör denna anslutningsvariant även en komfortabel tvåhandsmanövrering vid anslutning av flexibla ledare.