Diodmodul för DIN-skena

Diodmoduler

En diodmodul frånskiljer tillförlitligt parallellanslutna strömförsörjningar och ökar tillgängligheten hos appliaktionen. Kortslutningar kan då inte påverka lasten. En enkel frånskiljning med dioder via diodmoduler ger absolut försörjningssäkerhet, både i nätdelens utgång och i försörjningsledningen från nätdelen till dioden.

Mer information
Diodmodul QUINT DIODE

För krävande omgivningsförhållanden: QUINT DIODE

Med den robusta designen garanterar dioderna i QUINT-serien för en maximal anläggningstillgänglighet även i explosionsfarliga områden eller krävande omgivningsförhållanden. Använd modulen för redundans eller effekthöjning.

Diodmodul TRIO DIODE

Enkel att installera: TRIO DIODE

TRIO DIODEN är särskilt snabb och enkel att installera tack vare push-in-anslutningstekniken. Kombinera dioden med TRIO-strömförsörjningen och öka därmed tillgängligheten på din anläggning.

Diodmoduler UNO DIODE och STEP DIODE på DIN-skena

Särskilt platsbesparande: STEP DIODER och UNO DIODER

Diodmodulerna i serien STEP och UNO är till för isärkoppling av små laster. Det platsbesparande dioderna är till för en genomgående redundans fram till lasten. STEP DIODEN är särskilt lämpad för användning i normcentraler.