Diodmodul för DIN-skena

Diodmoduler

En diodmodul frånskiljer tillförlitligt parallellanslutna strömförsörjningar och ökar tillgängligheten hos appliaktionen. Kortslutningar kan då inte påverka lasten. En enkel frånskiljning med dioder via diodmoduler ger absolut försörjningssäkerhet, både i nätdelens utgång och i försörjningsledningen från nätdelen till dioden.

Mer information

Nya produkter

Redundansmodul QUINT ORING
Aktiva redundansmoduler med ACB Technology
För en genomgående redundans

De nya QUINT ORING-modulerna med ACB Technology förfogar nu över ett överspänningsskydd som kan parametreras per NFC samt över två utgångar som säkerställer en maximal anläggningstillgänglighet.

Fördelarna

 • Förebyggande funktionsövervakning genom kontinuerlig övervakning av inspänning, utgångsström och frånkopplingssträcka
 • Genomgående redundans fram till lasten
 • Fördubblad livslängd tack vare jämn lastfördelning
 • 70 % Energibesparing genom frånkoppling med MOSFET
 • Skydd mot överspänningar vid utgången (Over Voltage Protection) höjer driftsäkerheten

De viktigaste egenskaperna

 • ACB Technology och fritt valbar OVP (Over Volt Protection)
 • Skyddsbeläggning med ATEX-, IECEx- och UL HazLoc-godkännande för extrema omgivningsförhållanden
 • Temperaturområde: -40 °C … +70 °C

STEP DIODE
Redundansmodul för enkel frånkoppling
Montering på hattskena eller jämna ytor

Nya STEP DIODE är kompakt, och perfekt för att användas i fördelningsdosor. Den ökar försörjningssäkerheten i fastighetsinstallationens område och kan även användas som effektökning.

Fördelarna

 • Snabb och enkel idrifttagning genom push-in-anslutningsteknik utan verktyg i en 45° vinkel med dubbla anslutningspunkter
 • Genomgående frontlayout med meningsfull fronttest och QR-kod för hela STEP POWER-familjen
 • Strömmen får inte längre fördelas jämnt på båda ingångarna. 10 A kan anslutas per ingång, endast den totala strömmen på 10 A får inte överskridas
 • Sparar plats i apparatskåpet tack vare den smala och låga konstruktionen

De viktigaste egenskaperna

 • Inspänning 5 V DC … 24 V DC
 • Utgångsström totalt max. 10 A
 • Push-in-anslutning med anslutningsriktning ledare/PCB: 45°
 • Temperaturområde: -10 °C … +70 °C

Diodmodul QUINT DIODE

För krävande omgivningsförhållanden: QUINT DIODE

Med den robusta designen garanterar dioderna i QUINT-serien för en maximal anläggningstillgänglighet även i explosionsfarliga områden eller krävande omgivningsförhållanden. Använd modulen för redundans eller effekthöjning.

Diodmodul TRIO DIODE

Enkel att installera: TRIO DIODE

TRIO DIODEN är särskilt snabb och enkel att installera tack vare push-in-anslutningstekniken. Kombinera dioden med TRIO-strömförsörjningen och öka därmed tillgängligheten på din anläggning.

Diodmoduler UNO DIODE och STEP DIODE på DIN-skena

Särskilt platsbesparande: STEP DIODE och UNO DIODE

Diodmodulerna i serien STEP och UNO är till för frånkoppling av små laster. Det platsbesparande dioderna är till för en genomgående redundans fram till lasten. STEP DIODE har push-in-anslutningsteknik och är särskilt lämpad för användning i normcentraler.