Mycket kompakta isolationsförstärkare med jackbar anslutningsteknik

Mycket kompakta isolationsförstärkare med jackbar anslutningsteknik

6 mm isolationsförstärkare MINI Analog Pro med jackbar anslutningsteknik erbjuder enkel installation och idrifttagning i trånga utrymmen. Med lättillgängliga anslutningspunkter och strömmätning i löpande drift underlättar arbetet för isolationsförstärkaren avsevärt. Med Gateways, lätta att sätta på, överförs upp till åtta valfria fältsignaler utan störningar i industriella nätverk och sparar in signalspecifika ingångskort.

Mer information

Fördelar med våra mycket kompakta isolationsförstärkare MINI Analog Pro

 • Enkel installation med lättillgängliga anslutningspunkter, energiöverbryggning och jackbara anslutningsplintar, även med push-in-anslutningsteknik
 • Enkel idrifttagning och underhåll: mät signaler utan att frånskilja strömloopen och frånskiljningsfunktion (tillval)
 • Många parametreringsmöjligheter: enkel DIP-switch-konfiguration och utökad konfiguration via programvara eller smartphone-app utan andra tillbehör
 • Lätt att underhålla med generösa märkningsytor, status-LED i alla isolationsförstärkare och gruppfelmeddelande
 • De mycket kompakta isolationsförstärkarna MINI Analog Pro med jackbar anslutningsteknik ingår i systemet COMPLETE line

Enkel installation och idrifttagning

1. Enkel installation:
Väl synliga, lättillgängliga anslutningspunkter och instickbara anslutningsplintar FASTCON Pro.

2. Enkel idrifttagning och service:
Med frånskiljningsfunktionen bryter du signal- och matningskretsar i en handvändning.

3. Mät strömsignaler enkelt:
Mät strömsignaler under drift utan att bryta strömloopen.

4. Många möjligheter till parametrering:
Enkel DIP-switchkonfiguration och utökad konfiguration med programvara eller smartphone-app utan ytterligare tillbehör.

Isolationsförstärkare MINI Analog Pro möjliggör enkel installation och idrifttagning

Isolationsförstärkare MINI Analog Pro möjliggör enkel installation och idrifttagning

Mycket kompakta isolationsförstärkare MINI Analog Pro: säkert frånkopplad från fältet hela vägen till nätet

Mycket kompakta isolationsförstärkare MINI Analog Pro med jackbar gateway
MINI Analog Pro med buss- och nätverksanslutning YouTube
Modulär kombination av isolationsförstärkare med jackbara gatewayer

Modulär kombination av isolationsförstärkare med jackbara gatewayer

Säker frånskiljning från fältet till nätet

Integrera alla MINI-Analog-Pro-isolationsförstärkare med ström- eller digitalutgång platsbesparande i nätverket med gatewayer som är enkla att jacka. Det behövs inga signalspecifika ingångkort. För följande protokoll får du MINI Analog Pro-gatewayer för buss- och nätverksanslutning:

 • PROFINET
 • Modbus/RTU
 • Modbus/TCP
 • PROFIBUS DP

Fördelar med gatewayer för buss- och nätverkskommunikation

 • Platsbesparande nätverksintegrering, valfria kombinationer av isolationsförstärkare med kompakta, jackbara gatewayer
 • Felfri signalöverföring ända fram till CPU-enheten tack vare säker galvanisk isolation, även mellan de enskilda kanalerna
 • Sparar plats och pengar på styrsystemsnivån eftersom signalspecifika ingångskort inte behövs
 • Enkel idrifttagning och service: mät strömsignaler under pågående drift eller läs av dem per NFC med din smartphone
 • Snabb parametrering med vridomkopplare, programvara eller per MINI Analog Pro-app