Gränssnittsomvandlare, enhetsservrar och gatewayer – från RS-232 till Ethernet

Enhetsservrar och gateways - från RS-232 till Ethernet

Med enhetsservrar konverterar du seriella gränssnitt som RS-232, RS-422 eller RS-485 till Ethernet (RJ45) eller andra standarder – helt protokolltransparent. Gateways och protokollöversättare översätter olika fältbuss- och Ethernet-protokoll (t. ex. PROFIBUS till PROFINET) vilket ger möjlighet till enkel integrering av seriella befintliga enheter och fältbussar i moderna Ethernet-nätverk.

Mer information
Olika varianter av seriella enhetsservrar som Multiport-enheter

Variantöversikt seriella enhetsservrar

Seriella enhetsservrar

Seriella enhetsservrar möjliggör enkel integrering av befintliga seriella enheter och bussar i moderna Ethernet-nätverk.

Om det rör sig om många applikationer finns det flera seriella enheter på ett litet utrymme, som t.ex. streckkodsskannrar och skrivare. Alla enheter måste vara anslutna till Ethernet. I dessa fall sparar användningen av en Multiport-omvandlare värdefullt utrymme i apparatskåpet och håller kostnaderna nere.

Dessutom kan applikationen anpassas efter individuella behov så att användarna kan få åtkomst till olika seriella gränssnitt via en och samma omvandlare.

Fördelar

 • Inbäddad webbserver möjliggör enkel idrifttagning och konfiguration
 • Kan användas i alla branscher tack vare det stora temperaturområdet (-40 °C ... +70 °C) och godkännanden för farliga områden
 • Litet utrymmesbehov i apparatskåpet tack vare kompakt utformning
 • Obehörig åtkomst till enheterna förhindras genom 256-bits AES-kryptering och autentiseringsmekanismer
 • Användaren kan snabbt och enkelt åtgärda fel tack vare serieportarnas utökade felsökningsfunktioner
 • Den trådlösa integreringen av virtuella COM-portar genom Windows-originaldrivrutiner ger en kontinuerligt hög prestanda, speciellt för flerportsapplikationer.

Nya produkter

Enhet för styrning av tunnelarmaturer via DALI ​

Styrenhet för belysning

Styrning av tunnelarmaturer via DALI

Den intelligenta styrenheten Lumgate DALI används för att koppla ihop ljushanteringssystemet och tunnelarmaturerna. Armaturerna kopplas, dimmas och övervakas via DALI, ett analogt gränssnitt samt kontaktorer. Lämplig för installation i drivrutinsboxar eller direkt i armaturen.

De viktigaste egenskaperna

 • Direkt anslutning av upp till åtta LED-drivrutiner via DALI eller det analoga gränssnittet
 • Mätning av lastströmmen i armaturerna
 • Två kontaktorer med skyddsfunktion
 • 24 timmars lagring av belysningsnivåer
 • Spänningsförsörjning från 110 till 277 V AC

Fördelarna

 • Kompatibel för anslutning till TLA 5.0
 • Flexibel anslutning av LED-drivrutinerna
 • Effektivt underhåll tack vare kontinuerlig energimätning av varje enskild ljuspunkt
 • Minskning av anläggningens startström genom startstyrning
 • Lång livslängd tack vare intern skyddshantering
 • Armaturernas drift upprätthålls vid fel tack vare autonom styrning av armaturerna

Protokolltransparenta seriella enhetsservrar

Virtuell COM-port-applikation med pc och seriella enheter

Protokolltransparenta seriella enhetsservrar

Seriella enhetsservrar i serien GW DEVICE SERVER... används för att ansluta seriella standardenheter (normalt med RAW- eller ASCII-filformat) till Ethernet-nätverk. Enheterna kan användas som ”virtuell COM-port” och som TCP- eller UDP-Ethernet-originalenhet.

Protokollöversättare och gateways: Modbus/RTU, RAW och ASCII till Modbus/TCP och EtherNet/IP™

Integrering av valfria ASCII-protokoll till Modbus eller EtherNet/IP™

Protokollöversättare och gateways: Modbus/RTU, RAW och ASCII till Modbus/TCP och EtherNet/IP™

Moduler i serien GW MODBUS TCP/RTU... används för omvandling av Modbus/RTU (eller Modbus/ASCII, seriell) till Modbus/TCP. De kraftfulla modulerna kan konfigureras i valfria Modbus-klient- och serverkombinationer.

Med modulerna i serien GW MODBUS TCP/ASCII... tillhandahålls seriella RAW- eller ASCII-strängar från enheter som t.ex. streckkodsskannrar, vågar eller RFID-taggar via Modbus-protokoll. Med modulerna i serien GW MODBUS EIP/ASCII... omvandlas dessa strängar till EtherNet/IP™.

Protokollöversättare och gateways: Modbus till EtherNet/IP™

Integrering av fritt valda Modbus-deltagare i EtherNet/IP™-protokollet

Protokollöversättare och gateways: Modbus till EtherNet/IP™

Med modulerna i serien GW EIP/MODBUS… kan Modbus-slavar integreras i EtherNet/IP™-protokollet. På så sätt kan befintliga Modbus-deltagare integreras i det existerande Ethernet-baserade EtherNet/IP™-protokollet.

Gateway: från HART till HART-IP, Modbus/TCP och PROFINET

Effektiv åtkomst till HART-signaler via Ethernet

Gateway: från HART till HART-IP, Modbus/TCP och PROFINET

Modulerna i serien GW PL… består av en huvudmodul och upp till fem expansionsmoduler. Dessa moduler möjliggör enkel parametrering och övervakning av HART-fältenheter via Ethernet-nätverk.

Ethernet-anslutningen sker via HART-IP, Modbus/TCP eller PROFINET. Via den modulärt konstruerade HART-Ethernet-gatewayen kan man ansluta upp till 40 enheter.

NAMUR Open Architecture

NAMUR Open Architecture

Gateway: från HART till OPC UA för NAMUR Open Architecture (NOA)

Terminalen GW PL ETH/UNI kommunicerar via Open Platform Communication (OPC) UA enligt NAMUR Open Architecture-konceptet (NOA). Enheten fungerar i detta fall som datadiod för att vidarebefordra diagnos- och processdata från HART-fältenheter till ett valfritt Cloud-system.

Genom att analysera och bearbeta utvunna data kontrolleras processens effektivitet. Vid behov återlämnas information till ERP-systemet, t.ex. för att automatiskt generera underhållsuppdrag. Detta varken påverkar eller utgör en risk för processledande system.

Gateways och Proxys: från INTERBUS till PROFINET

Proxy för INTERBUS

Gateways och Proxys: från INTERBUS till PROFINET

Vill du integrera en INTERBUS-applikation i ett PROFINET-nätverk? Då är FL NP PND-4TX IB den rätta lösningen för dig. Enheten kan enkelt parametreras med det programmeringsverktyg du använder. Den integrerade switchen använder du i apparatskåpet som Uplink till styrsystemet eller i fält för seriekoppling.

Gateways och proxys: PROFIsafe-kommunikation över nätverksgränserna

Proxy för PROFIsafe

Gateways och proxys: PROFIsafe-kommunikation över nätverksgränserna

Helt unikt – genomgående PROFIsafe över nätverksgränser.

PROFIsafe-gateway från Phoenix Contact tillåter säker kommunikation mellan två PROFINET-nätverk. Det innebär att funktionell säkerhet som t.ex. koncept för nödstopp realiseras anläggningsövergripande och oberoende av tillverkare.

Industriell tidsserver för Ethernet-nätverk

Industriell tidsserver för Ethernet-nätverk

Industriella tidsservrar: tids- och platsbestämning för Ethernet-nätverk tack vare GPS, GALILEO eller GLONASS

Den industriella tidsservern FL TIMESERVER NTP tillhandahåller tidsinformation via NTP-protokoll på Ethernet-nätverket. GPS, GALILEO eller GLONASS tar emot tiden oberoende av andra NTP-tjänster och utan internetuppkoppling. Den robusta IP68-kapslingen med inbyggd antenn och Power over Ethernet-försörjning gör att enheten utan problem kan installeras under bar himmel.

PROFIBUS PA-gateway

PROFIBUS PA-gateway

PROFIBUS PA-gateway

Välj mellan fem huvudstationer för olika användningsexempel. Apparaterna förses enkelt och utan programmering med en PROFIBUS PA-adress via en DIP-switch.

Analoga och digitala I/O-enheter samt en digital NAMUR-ingångsmodul finns som tillval. Expansionsmodulernas tilldelning av in- och utgångar görs enkelt med tumhjul.

Seriell HART-gateway

Seriell HART-gateway

Seriell HART-gateway

Seriell RS-485- eller Ethernet-baserad åtkomst till alla digitala data från HART-enheterna är möjlig, men beror på applikationen.

För tillämpningar som inte är tidskritiska, kan du använda en konventionell seriell RS-485-gateway. Varje gateway möjliggör anslutning av upp till 32 enheter. Datautbytet sker seriellt, eftersom kommunikationen genomförs via endast en HART-master.

Ethernet HART-gateway

Ethernet HART-gateway

Ethernet HART-gateway

Seriell RS-485- eller Ethernet-baserad åtkomst till alla digitala data från HART-enheterna är möjlig, men beror på applikationen.

Ethernet-HART-Gateway ger PROFINET-, Modbus TCP/IP- och HART-IP-åtkomst till 40 enheter. Varje enhetsanslutning har en egen HART-master för att så snabbt som möjligt kunna vidarebefordra HART-data via Ethernet.

Vid användning av ett Modbus TCP/IP-nätverk är det dessutom möjligt att tillhandahålla fyra digitala ingångar samt fyra digitala utgångar.