Strängövervakning för din solcellsanläggning

Solcellssträngövervakning

Vid solcellsanläggningsövervakning är det viktigt att strängarna övervakas, eftersom det bidrar väsentligt till ökad effektivitet. SOLARCHECK informerar dig tillförlitligt om solcellsanläggningens prestanda. Upptäck störningar och vidta riktade åtgärder. Med systemet reagerar du omgående på effektförluster för enskilda strängar och kan åtgärda exempelvis  defekta paneler eller defekta kontakter och kablage.

Mer information

Fördelar med vår PV-strängövervakning SOLARCHECK

 • Platsbesparande, samt lägre kostnader och kabeldragningsarbete tack vare den kompakta konstruktionen och strömförsörjning utan extra nätaggregat i kopplingslådan för enheten
 • Enkel och säker strömmätning – utan avbrott av ledningen tack vare Hall-givare
 • Enkel integrering i övervakningssystem genom Modbus/RTU-kommunikation
 • Övervakning av fjärrsignalkontakter genom extra digital utgång
 • Flexibel utbyggnad tack vare optimal spänningsmätning upp till 1 500 V DC
SOLARCHECK – det modulära strängövervakningssystemet för ström

SOLARCHECK – det modulära strängövervakningssystemet för ström

Solcellssträngövervakning SOLARCHECK – mäta och kommunicera

Det modulära SOLARCHECK-systemet för PV-strängövervakning består av olika apparater för ström- och spänningsmätning och en tillhörande kommunikationsmodul.

PV-strängövervakning: kommunikationsmodul

 • För anslutning och mätvärdesinsamling från upp till åtta mätmoduler
 • Tillhandahållande av data för vidarebefordran till överordnade styrsystem
 • Försörjning av den anslutna mätmodulen

PV-strängövervakning: mätmodul för ström

 • 8-kanalers strömmätning upp till 20 A DC
 • Identifiering av omvända strömmar upp till -1 A
 • 4-kanaliga kompletteringsmoduler för 20 A DC
 • Digital ingång för övervakning av t. ex. fjärrsignalkontakter på överspänningsskydd
 • Försörjning via kommunikationsmodulen

PV-strängövervakning: mätmodul för spänning

 • Spänningsmätning upp till 1 500 V DC i solpanelsystem med valfri jordning
 • Anslutning och strömförsörjning via analogingången på den 8-kanaliga SOLARCHECK-mätmodulen för ström
 • Spänningsvärdet avges som en analog signal
 • Kan som tillval även tas loss från SOLARCHECK-anslutningen och användas separat

Enkel integrering i övervakningssystem

SOLARCHECK-nätverk för PV-strängövervakning

Kommunikationsmodulen samlar mätvärdena från mätmodulerna för ström och vidarebefordrar dessa data via RS-485 (Modbus) till ett överordnat styrsystem.

 • Med en mätmodul för ström kan du mäta upp till åtta eller fyra strängströmmar.
 • Maximalt åtta mätmoduler för ström av valfri typ kan anslutas till en kommunikationsmodul.
 • 2-ledarkommunikationsledningen används samtidigt för strömförsörjning till mätmodulen. Du behöver därför ingen ytterligare strömförsörjning på fältet.
 • Spänningsmodulen ansluts till den för ändamålet avsedda analogingången på den 8-kanaliga mätmodulen för ström och försörjs via denna.
 • Mätvärdena kan utläsas via öppna register från kommunikationsmodulen.