Bildskärm med Solarworx

Växelriktarkommunikation Övervakningsprogramvara för solcellsanläggningar

Solarworx står för PC Worx-bibliotek anpassade för solcellsprojekt. De innehåller t.ex. komplexa moduler för solståndsberäkning och styrning av solcellsspårare. Drivrutiner för dataloggare och gränssnitt för växelriktare kompletterar paketet.

För att det fortsättningsvis ska gå åt så lite tid som möjligt för konstruktion och planering vid idrifttagningen av solcellsanläggningar, utvecklar vi ständigt nya drivrutiner och funktionsblock för att integrera miljösensorer samt för styrning av solpanelstrackers.

Fördelar

  • Kortare konstruktionsfas tack vare förprogrammerade funktionsblock
  • Tillförlitlig drift av solcellsanläggningen tack vare omfattande testning av funktionsblocken
  • Flexibilitet med den internationellt tillämpade programmeringsstandarden IEC 61131
  • Kontinuerligt fler funktioner med regelbunden utökning av funktionsbiblioteket
Programvarubibliotek Solarworx

Programvarubibliotek Solarworx

Användning av programvarubiblioteket Solarworx

För att säkerställa lönsamheten i solcellsanläggningar måste alla komponenter klara de krävande förhållandena under en längre tid. Men även maskinvara av allra högsta kvalitet kräver att programvaran är välutvecklad och beprövad för att kunna tas i drift utan krångel och fel.

Befintliga funktionsblock gör det möjligt att använda olika växelriktare eller energimätinstrument utan krångliga analyser av protokollen. Därför kan programmeringen fokusera på bearbetning av data och kommunikation.

Programvarubibliotek Solarworx

Färdiga funktionsblock underlättar realiseringen av solcellsprojekt

Funktionsblock i programvarubiblioteket Solarworx

Phoenix Contact erbjuder programvarubibliotek speciellt för solcellsanläggningar, som utökas kontinuerligt med funktioner.

Färdiga funktionsblock möjliggör en okomplicerad kommunikation med växelriktare. De tillåter t.ex. avläsning av allmän växelriktarinformation, som t.ex. serienummer eller växelriktartyp. Dessutom kan även spårningssystem för solpaneler styras och alla vanliga AC- och DC-mätvärden kan bestämmas, t.ex. den aktuella matningskraften eller avkastningen. Att registrera växelriktarspecifika händelsemeddelanden och statusindikeringar utgör inte heller något problem. Portföljen avrundas med funktionsblock och en programmall för att kunna reglera inmatningen av reaktiv effekt i en solcellsanläggning.

Phoenix Contact använder funktionsblock med motsvarande kompatibilitet för att stödja systemintegratorer och användare som jobbar med den öppna standarden SunSpec®.

SunSpec®-Alliance är en global användarorganisation med mer än 70 aktörer i solenergibranschen. Organisationens målsättning är att definiera kommunikationsstandarder för att möjliggöra Plug-and-Play-lösningar. Det minskar kostnaderna och komplexiteten för solcellssystem, vilket gör dem attraktivare för investerare.

Kontakt