En man kontrollerar matningsmanagementet

Matningsmanagement Skapa driftsäkert matningsmanagement och förkorta konstruktionsfasen till ett minimum.

Decentrala energiproduktionsanläggningar behövs för att bidra till hög nätstabilitet. I sina nätanslutningsvillkor för solcellsanläggningar specificerar de ansvariga nätoperatörerna de områden som ska följas för nätfrekvens, nätspänning och reaktiv effekt. För att kontrollera dessa registrerar energiproduktionsanläggningarnas reglerenheter vid anslutningspunkterna den aktuella spänningen och den reaktiva effekten.

Med dessa värden som utgångspunkt fastställs respektive regleringsvärden för växelriktarna. Lösningen som består av maskin- och programvara från Phoenix Contact garanterar att konstruktionsfasen för matningsregleringen genomförs mycket enkelt.

Konstruktionsexempel på matningsreglering för stabila elnät

Tillförlitlig matningsreglering tack vare intelligenta automationskomponenter

Fördelar

  • Reglerenheter för energiproduktionsanläggning certifierade i enlighet med VDE-AR-N 4110/20, vilket gör att de uppfyller kraven i direktivet för anslutningsteknik
  • Tillförlitlig anläggningsdrift och enkel nätanslutning eftersom alla tekniska anslutningsvillkor uppfylls
  • Intelligenta automationslösningar håller driftkostnaderna nere och garanterar låga kostnader för konstruktion och planering
  • Tack vare den förprogrammerade programvaran kan energiproduktionsanläggningar snabbt tas i drift
  • Öppna gränssnitt möjliggör kundspecifika utökningar
En man och en kvinna framför surfplatta samtalar om en produkt

Våra Energy Solution-partners

Phoenix Contact arbetar globalt med utvalda partners som förfogar över ett omfattande kunnande om våra produkter och system. Därmed säkerställs att våra lösningar för den internationella solenergibranschen anpassas optimalt efter individuella kundkrav.

Dra nytta av våra kompetenta Solution-partners och få omfattande rådgivning nu!

Matningsreglering för stabila elnät

Utöver integreringen till nätoperatörens matningsmanagement utgör den individuella regleringen av den reaktiva effekten en stor utmaning. Mätinstrument används för att registrera nätparametrarna vid nätanslutningspunkten. Parametrarna överförs därefter till ett centralt reglage för energiproduktionsanläggningen. Styrvärdena som beräknats vid regleringen av reaktiv effekt skickas därefter till växelriktarna som installerats i anläggningen.

Kopplingsutrustning för matningsmanagement

Kopplingsutrustning för matningsreglering

Apparatskåpslösning för matningsreglering

Anslutningen av gränssnitt till elbolag och för direktförsäljning av el, eller för integrering av externa enheter som växelriktare, kan
anpassas individuellt av lösningspartnern. Den implementeras projektspecifikt av användaren.

Vår installationsfärdiga apparatskåpslösning för matningsregleringen rymmer alla nödvändiga komponenter, som styrsystem, nätverksteknik och strömförsörjning, i en enda kapsling. Även denna komplettlösning kan användas för att mata el från energiproduktionsanläggningen i enlighet med VDE-AR-N 4110/-20 till elnätet.

Styrsystem för matningsreglering med certifiering enligt VDE-AR-N 4110/-2

Styrsystem för matningsreglering

Certifiering enligt VDE-AR-N 4110/-20

Oavsett om det rör sig om kraftvärmeverk, vindkraftverk eller solcellsanläggningar: Energiproduktionsanläggningar som försörjer det tyska mellan- och högspänningsnätet måste sedan maj 2019 vara utrustade med en certifierad reglerenhet – en så kallade reglerenhet för energiproduktionsanläggningar. Där det tidigare räckte med en tillverkarförklaring, krävs nu ett certifikat från ett certifieringsställe som ackrediterats i enlighet med DIN EN ISO/IEC 17065.

Vår reglerenhet för energiproduktionsanläggningar har certifierats i enlighet med VDE-AR-N 4110/-20 och uppfyller på så sätt kraven för aktiv och reaktiv effekt samt övervakar spänningsförhållandena i nätanslutningspunkten.

Energimätinstrumentet registrerar relevanta parametrar i en solcellsanläggning

Energimätinstrumentet registrerar relevanta parametrar i en solcellsanläggning

Energimätinstrument

De nätverkskompatibla energimätinstrumenten används för att övervaka elektriska parametrar centralt och på plats. Det innebär att en kompakt styrning kan användas för att registrera alla relevanta parametrar för solcellsanläggningen och sedan lagra dem i en SQL-databas.

Phoenix Contacts energimätinstrument är den optimala lösningen för att integrera solcellsanläggningen i nätet.

Kontakt