En tekniker på solcellsanläggningen arbetar med ett apparatskåp

Väderstation Insamling av väderdata för solcellsanläggningar

Operatörer för solcellsanläggningar vill alltid ha tillgång till information om utomhusanläggningens energieffektivitet och tillförlitlighet. Ett mått för detta är den performance ratio som anger förhållandet mellan anläggningens faktiska produktion och den teoretiskt möjliga produktionen.

Om värdet plötsligt sjunker tyder det på ett fel i anläggningen. Väderstationerna mäter dygnet runt viktiga väderdata såsom direkt solljus, vindhastighet och temperatur. Dessa data används för att beräkna performance ratio.

Fördelar

  • Alla sensorer uppfyller kraven i IEC 61724-1 för klass-A-anläggningar
  • Enkel idrifttagning och konfiguration med Plug-and-Play
  • Flexibilitet tack vare individuellt val av sensorer och integrerat polaritetsskydd
  • Enkel anslutning tack vare cirkulära M12-kontakter av industrikvalitet och stöd för standardiserade gränssnitt
  • Installationsvänlig: går lätt att integrera utan programmeringskunskaper

Intelligent lösning för mätning av omgivningsdata

Väderstation
Anslutning av väderstationen
Väderstationens parametrar ställs in via webbgränssnitt
Visualisering av omgivningsdata vid väderdatainsamling i programvarubiblioteket Solarworx
Gränssnitt för dataöverföring till ett SCADA-system
Väderstation

Med vår omfattande portfölj av sensorer som mäter omgivningsförhållandena och ansluts direkt till vårt styrsystem via Modbus, erbjuder vi kompakta väderstationer som anpassas efter dina behov. Sensorerna med förinställda parametrar kan användas direkt för överföring av väderdata. Istället för att separat dra kablar till varje sensor, går det att använda våra M12-anslutningar med Y-fördelare för att seriekoppla sensorerna. Alla sensorer uppfyller kraven i IEC 61724-1 för klass-A-anläggningar.

Anslutning av väderstationen

Väderstationen från Phoenix Contact kan användas universellt och gör det möjligt att ansluta upp till elva vanliga sensorer via standardgränssnitt.

Alla elektriska komponenter i väderstationen är tillförlitligt skyddade mot överspänning.

Väderstationens parametrar ställs in via webbgränssnitt

De enskilda sensorerna konfigureras enkelt via ett webbgränssnitt. Därför krävs det ingen programmeringskunskap för att ta väderstationen i drift.

Insamlade väderdata lagras lokalt i styrsystemet och kan hämtas när det behövs.

Visualisering av omgivningsdata vid väderdatainsamling i programvarubiblioteket Solarworx

Vi erbjuder en flexibel och användarvänlig programvara för olika visualiseringsfunktioner. För att visualisera solcellsanläggningen behövs en webbläsare. Phoenix Contact erbjuder även SCADA-funktioner och multitouch-stöd för smidig användning med smarta enheter.

Direkt till produkten: Programvarubibliotek - SOLARWORX
Gränssnitt för dataöverföring till ett SCADA-system

För att på ett enkelt sätt kunna integrera ett överordnat SCADA-system, tillhandahålls väderdata efter behov i ett standardiserat dataformat som Modbus, PROFINET eller SunSpec® och överförs via Ethernet.

Via webbgränssnittet går det att när som helst komma åt väderstationen i nätverket.

Insamling av väderdata för utomhusanläggningar

Operatörer för utomhusanläggningar behöver ett system för att samla in alla väderdata som tillhandahållits av sensorerna. Via lämpliga gränssnitt ska dessa data överföras till ett centralt SCADA-system för övervakning och styrning. Datainsamling och överföring behöver vara säkerställda vid alla omgivningsförhållanden som kan förekomma i fält.

Struktur för insamling av väderdata för utomhusanläggningar

Väderstation för kontinuerlig lagring av alla viktiga väderdata

Phoenix Contact erbjuder allt man behöver för insamling av väderdata. Standarden 61724-1 beskriver noggrannhetskraven för omgivningssensorer för anläggningsklass A till C. För anläggningar i klass A handlar det om solkraftverk som måste uppfylla de allra tuffaste kraven. Alla sensorer från Phoenix Contact uppfyller kraven i den här klassen.

Sensorerna har ett Modbus-gränssnitt, vilket innebär en mängd fördelar. Det behövs bara ett gränssnitt för datainsamling från alla sensorer, vilket minimerar gränssnitts- och systemkostnaderna. Med skiftande krav kan enskilda sensorer läggas till eller utelämnas utan att gränssnittet behöver påverkas. Det betyder att applikationen lätt kan mångfaldigas även om kraven förändras.

I jämförelse med kompakta väderstationer är sensorerna som Phoenix Contact erbjuder enskilda moduler. Om det uppstår fel på enskilda sensorer behöver alltså endast dessa bytas ut. Med hjälp av Phoenix Contacts cirkulära M12-kontakter som uppfyller de höga industriella standarderna, går det snabbt att byta sensorerna.

Våra stationer för datainsamling ansluts direkt till kopplingsutrustningen med hjälp av cirkulära kontakter. Det finns även en avbrottsfri strömförsörjning för att överbrygga korta strömavbrott.

Med vårt specialutvecklade applikationsprogram med integrerad webbaserad hantering behöver man inga programmeringskunskaper för att ta sensorerna i drift. Med autokonfiguration identifieras alla anslutna sensorer i bussen automatiskt, och tack vare det integrerade styrsystemet kan de överföras via konventionella gränssnitt som Modbus/TCP, PROFINET etc.
Vid en spänningsförsörjning på 24 V har alla sensorer ett polaritetsskydd som minimerar investeringsrisken.

Struktur och anslutning för insamling av väderdata för utomhusanläggningar

Väderstationen lagrar insamlade data lokalt och ställer dem till användarens förfogande via ett webbgränssnitt

Kontakt