NÖDSTOPP-knapp

NÖDSTOPP-knapp

Med våra TÜV-godkända NÖDSTOPP-knappar försätter du dina maskiner eller anläggningar i ett säkert läge i nödsituationer. Våra anordningar med NÖDSTOPP-funktion lämpar sig för applikationer enligt EN ISO 13850 och EN 60204-1.
Välj våra driftklara lösningar för din standardapplikation eller sammanställ en skräddarsydd NÖDSTOPP-lösning individuellt enligt dina krav.

Mer information

Fördelar

  • Högre arbetssäkerhet tack vare belyst statusindikering aktiv/inaktiv
  • Snabb diagnos på plats med hjälp av färgindikering av kopplingsläge
  • Skydd mot monteringsfel tack vare NÖDSTOPP-kontaktelement med självövervakning
NÖDSTOPP-knapp med upplyst statusindikering

Upplyst statusindikering aktiv/inaktiv

Högre arbetssäkerhet

Maskiner och anläggningar är modulärt konstruerade i allt högre utsträckning. Alla maskin- och anläggningsdelar är inte i drift hela tiden. För att vid fara kunna skilja mellan aktiva och inaktiva nödstoppsenheter på ett tillförlitligt sätt är upplysta knappar i enlighet med standarden EN ISO 13850 ett attraktivt alternativ.

Om maskindelen för närvarande är igång tänds den aktiva nödstoppsknappen. Om maskindelen för närvarande inte är ansluten tänds nödstoppsknappen inte. Knappen är alltså inte aktiv och kan inte identifieras som ett aktivt NÖDSTOPP.

Icke aktiverad NÖDSTOPP-knapp med färgindikering av kopplingsläge

Färgindikering av kopplingsläge på en icke aktiverad brytare

Snabb diagnos på plats

I synnerhet på stora anläggningar kan det ibland vara tidskrävande att hitta en nedtryckt NÖDSTOPP-knapp. För att förkorta tiden som krävs för diagnos på plats är alla våra nödstopp försedda med färgindikering av kopplingsläget. Ett snabbt ögonkast räcker för att skilja mellan nedtryckta och icke-nedtryckta brytare.

Modulär NÖDSTOPP-knapp med självövervakande kontaktelement

Modulär NÖDSTOPP-knapp med självövervakande kontaktelement

Skydd mot monteringsfel

Våra modulära nödstoppsenheter kan förses med självövervakande nödstoppskontaktgivare. Dessa gör att maskinen automatiskt försätts i säkert läge om det uppstår ett fel vid monteringen av NÖDSTOPP-knappar eller skador mellan kontaktelement och ställdon. Ta maskinen i drift som vanligt efter att installationen slutförts på ett korrekt sätt.

Kontaktelement med självövervakning garanterar därmed att anläggningen alltid kan stoppas och stängas av på ett säkert sätt.

Produktportfölj med driftklara NÖDSTOPP-lösningar

Portfölj med driftklara NÖDSTOPP-lösningar

Driftklara lösningar för din standardapplikation

Skapa en NÖDSTOPP-lösning snabbt och enkelt med våra konfektionerade brytare.

Vår portfölj möjliggör enkla och behovsanpassade monteringsarbeten: installera lösningen direkt i fält, i manöverpanelen eller i maskinens apparatskåp. Som tillval finns våra nödstoppsknappar med 5-polig M12-anslutning och installation via Plug-and-Play.

Kombinationsmöjligheter för modulära NÖDSTOPP

Kombinationsmöjligheter för modulära NÖDSTOPP

Modulärt system för individuella användningsområden

Med våra modulära nödstopp kan du skapa prisvärda säkerhetslösningar som är skräddarsydda efter dina behov.

Kombinera ställdon, modulhållare och kontaktelement efter behov. Du kan välja till extrafunktioner som upplysta blockeringsskyddskragar för extra säkerhet.

Exempel på anslutning av modulärt NÖDSTOPP-system

Modulärt NÖDSTOPP-system

Ytterligare information

Finns det olika typer av NÖDSTOPP?

NÖDSTOPP-funktionen ska stanna maskinen så snabbt som möjligt om operatören utsätts för en risk. NÖDSTOPP-kommandot stoppar en farlig maskinrörelse, t.ex. en mekanisk vridrörelse.

NÖDSTOPP-funktionen gäller i samband med elektrisk energi. Nödstoppsanordningar bryter omedelbart energitillförseln till ett system för att skydda operatören mot faror, t.ex. elektriska stötar.

Hur fungerar NÖDSTOPP-funktionen?

Ett NÖDSTOPP utlöses manuellt. Den röda knappen låses när den trycks in och kan endast låsas upp manuellt. Detta säkerställer att anläggningen förblir i säkert läget tills risken har åtgärdats.