Konfigurerbara säkerhetsmoduler – enkla som säkerhetsreläer, flexibla som säkerhetsstyrsystem

Konfigurerbara säkerhetsmoduler

Enkla som säkerhetsreläer och flexibla som säkerhetsstyrsystem: Våra lösningar hjälper dig skapa lönsamma lösningar redan från tre säkerhetsfunktioner. Tack vare TÜV-godkänd mjukvara behövs inga programmeringskunskaper för säkerhetslogiken. Modulkonstruktionen ger dig möjlighet att anpassa och utöka funktionerna flexibelt efter dina krav.

Mer information

Nya produkter

PSRmodular XC (eXtreme Conditions)

PSRmodular XC

Säkerhetsreläer för extrema omgivningsförhållanden

De konfigurerbara säkerhetsreläerna PSRmodular XC är lämpliga för användning i extrema omgivningsförhållanden (XC = eXtreme Conditions). Det kan till exempel handla om tillämpningar inom processindustrin eller inom sjöfartssektorn.

Huvudegenskaper

 • Certifierade enligt TÜV, UL, CSA
 • Utökade godkännanden: sjöfartsgodkännande (DNV), G3
 • Utökade godkännanden under beredning: ATEX-zon 2, värmebehandling (enligt EN 746, EN 298, EN 50156), UL Class I Div. 2
 • Push-in Technology

Fördelar

 • Hög säkerhet även under extrema omgivningsförhållanden upp till PL e eller SIL 3
 • Särskild tillförlitlighet även i utökade temperaturområden från -10 till +70 °C
 • Korrosionsskydd genom extra skyddsbeläggning av kretskortet

Säkerhetsreläer PSRmodular

Säkra expansionsmoduler för en individuell säkerhetslösning

Konfigurera säkerhetsreläer flexibelt

PSRmodular är en konfigurerbar kompakt styrning. Med den kan du styra flera säkerhetsfunktioner i en applikation. Skapa enkelt säkerhetslogiken med Drag and Drop-funktionen i programvaran PSRmodular.

Systemet fungerar som fristående lösning och kan kontrollera hela maskinstyrningen i mindre maskiner. För det kan du använda grundmodulen som separat komponent. På en 67,5 mm monteringsbredd får du följande prestanda:

 • Åtta säkra ingångssignaler för att utvärdera säkra givare
 • Upp till fyra säkra utgångar (upp till kategori 4)
 • Kopplingsutgångar för pulsövervakning och signaler
 • Kontaktförgrening eller kontaktförstärkning med externa kontaktorer möjlig i kombination med integrerad övervakning

Expandera säkerhetssystemet

Om I/O-antalet inte räcker till kan du bygga ut systemet modulärt med upp till 18 säkerhetsanpassade expansionsmoduler. Dessa ansluts enkelt till grundmodulen via DIN-skenekontakten. Det gör att du har tillgång till fler I/O-enheter för att ansluta ytterligare givare och ställdon.

Du kan integrera den modulära säkerhetstekniken i befintliga nätverk via en gateway.

PSRmodular kombinerar funktionalitet med flexibilitet och överbrygger klyftan mellan enkla säkerhetsreläer och programmerbara, säkra styrsystem.

Konfigurationsprogramvara PSRmodular för säkerhetsreläer

Konfigurationsprogramvaran PSRmodular

Intuitiv konfiguration utan programmeringskunskaper

Du kan använda den kostnadsfria konfigurationsprogramvaran PSRmodular för att konfigurera det modulära säkerhetssystemet. Du behöver inga programmeringskunskaper för att använda konfigurationsprogramvaran. Du skapar säkerhetslogiken grafiskt genom Drag and Drop och kan anpassa säkerhetsfunktionerna flexibelt. Den integrerade simulationen gör att du kan göra ett komplett funktionstest av den uppbyggda säkerhetslogiken utan maskinvara. Alla funktionsblock är redan certifierade av det tyska kontrollorganet TÜV.

Steg-för-steg-användning av programvaran

 1. Ur Toolboxens olika säkra funktioner väljer du först de nödvändiga komponenterna. Sen drar du dem med musen till programmeringsfältet.
 2. Där kopplar du dina komponenter till de valda in- och utgångarna. Även med dessa görs Drag och Drop till ihopkopplingsområdet där du kopplar ihop dem virtuellt med musen.
 3. Till sist laddar du ner den testade säkerhetslogiken till säkerhetsreläet via en standard-USB-kabel.
 4. Om du har frågor om programvarufunktionerna finns det en hjälpfunktion med funktionsbeskrivningar och applikationsexempel.

Omfattande diagnoser direkt på enheten

Diagnoslysdioder indikerar statusen för alla in- och utgångar på dina PSRmodular säkerhetsreläer. Dessutom skickar signalutgångarna kopplingsstatusar, t.ex. till signalanordningar. Fältbussgatewayen kommunicerar via säkerhetsreläet med maskinens eller anläggningens överordnade styrsystem. På så sätt kan du enkelt integrera säkerhetsfunktionerna i visualiseringar eller i fjärrdiagnoser. Fel kan snabbt hittas och åtgärdas.

Fördelar

 • Ekonomisk säkerhetslösning tack vare hög anpassningsbarhet till individuella behov
 • Snabb idrifttagning med enkel konfigurering av maskin- och programvara
 • Minimerade maskinstilleståndstider genom omfattande och lättförståelig diagnostik

Upplev PSRmodular

Upplev PSRmodular
Upplev PSRmodular YouTube