Rött spårfordon

Alltid säkra spårfordon Vi är samtalspartner för lösningar kring spårfordon

Överallt där system och produkter i spårfordon matas med spänning eller signal- och datautbyte sker används komponenter från Phoenix Contact. Våra produkter kännetecknas av tillförlitlighet och säkerhet. De är dessutom lämpliga för installation i där det är ont om plats.

Våra tillämpningar för spårfordon

Tågförarhytt med platssparande anslutningsteknik

Platssparande anslutning

I moderna spårfordon ökar behovet av nyttoytor och åkkomfort. Samtidigt finns det allt mindre plats för de nödvändiga installationerna, t.ex. för infotainment, passagerarinformationssystem, belysning, luftkonditionering och dörrsystem. Phoenix Contact erbjuder kompakta anslutningstekniska lösningar med olika poltal, ledarareor och monteringsmöjligheter som lämpar sig mycket väl för platssparande elektrisk kabeldragning.

Flera bildskärmar med data och analyser

Säker överföring

I tåg upprättas allt fler datanät som utbyter information och tar över styrningsuppgifter. De cirkulära kontakter som används för detta behöver inte bara uppfylla de ökande kraven för järnvägsindustrin utan måste dessutom vara enkla och säkra att installera. Installatörer som monterar många ledningar förväntar sig att de går snabbt att montera, helst utan verktyg. M12-Push-Pull-systemet från Phoenix Contact uppfyller dessa förväntningar mycket väl. Den järnvägsspecifika portföljen kompletteras med rektangulära industridon.

Spårfordon i snö med berg i bakgrunden

Permanent märkning

Märkningslösningar för spårfordon måste vara tillförlitliga och stabila. Även brandskyddet spelar en viktig roll. MARKING system från Phoenix Contact har den rätta märkningslösningen för alla tillämpningar inom järnvägsindustrin: Välj bland över 2 000 halogenfria och brandskyddsoptimerade märkningslösningar, mer än tio olika utskriftssystem och tre märkningstekniker.

Strömförsörjning till ett tåg via kontaktledning

Tillförlitlig kraftförsörjning

I regel finns det redan likspänning på tåget. Denna spänning måste dock omvandlas till användbara spänningar för terminaler och stabiliseras mot variationer. Dessutom måste kraven på temperatur, brandskydd (EN 45545-2), elektromagnetisk kompatibilitets-, vibrations- och miljöbeständighet samt de speciella kraven i EN 50155 efterföljas inom järnvägstekniken. Phoenix Contact erbjuder olika lösningar för matningen av olika DC-spänningar. På detta sätt kan kameraövervakning, infotainment, dörrsystem, luftkonditionering och liknande laster försörjas.