Monteringsverk för spårfordon

Elektriska test för idrifttagning av tåg Kompakta fördelningsblock med frånskiljande funktion

✓ Med stöd för de mättekniska kraven i standarderna EN 50215 och EN 50343
✓ Enkel frånskiljning av minusledningarna för testning och mätning
✓ Potentialfördelning och frånskiljande plintfunktion i en och samma kompakta komponent

Tillämpning

Idrifttagningen är en fast beståndsdel i byggfasen för spårfordon. Under den här tiden testas fordonet noggrant innan tåget levereras och tas i bruk. Kraven i standarder som EN 50215 och EN 50343, och eventuella kundkrav, kräver ett tufft testprogram. I den konkreta testfasen förekommer hela tiden elektriska test, varvid minuspotentialen för enskilda apparater delvis måste frånskiljas.

Lösning

Kompakta funktionsblock med frånskiljningsfunktion för enkel elektrisk testning av spårfordon

Kompakta funktionsblock med frånskiljningsfunktion för enkel elektrisk testning av spårfordon

De frånskiljbara plintarna är till stor hjälp för denna uppgift. De tillåter frånskiljning av en krets för test- och mätsyften eller under felsökningen, utan att de anslutna ledarna behöver lossas från plinten. Med funktionsblocken PTFIX realiseras denna uppgift mer kompakt. Minuspolen från strömförsörjningen dimensioneras för matningskontakten. Anslutningarna som förbundits med varandra frånskiljs och tillkopplas separat.

Phoenix Contact Headquarters
Potentialfördelare för tåg

Potentialfördelare för spårfordon

Mer information om lämpliga produkter: