Skärmanslutningsplintar för skydd av elektronikkomponenter

Skärmanslutningsplintar

Skärmanslutningsplintar skyddar dina anläggningar mot elektromagnetiska störningar. Dessa störningar kan medföra funktionsfel eller till och med orsaka avbrott i hela anläggningar. Detta förhindras genom att skärmanslutningsplintarna är gjorda av standardenliga komponenter. Förutom anläggningsskydd används också skärmanslutningsplintarna för att uppfylla EMC-direktivet för CE-överensstämmelse.

Mer information

Fördelar

  • Optimal elektromagnetisk kompatibilitet genom EMC-anpassad kabeldragning
  • Störningsfri signalöverföring och signalbehandling
  • Optimal dämpning tack vare väl tilltagen kontaktyta
  • Låg överföringsimpedans på grund av direkt och lågohmig kontaktyta vid NLS-montering (noll-samlingsskena)
  • Enkelt och kompakt montage av skärmanslutningsplintar på NLS tack vare olika stödbockar
  • Enkel anslutning av NLS till apparatskåpets skyddsledare tack vare lämpliga anslutningsplintar
Skärmanslutningsplintar på DIN-skena

Skärmanslutningsplintar på DIN-skena

Korrekt skärm med skärmanslutningsplintar

Skärmanslutningsplintar ska användas både i apparatskåp och i anläggningar för EMC-kompatibelt utförande av kabeldragningen för signaler, strömförsörjning och dataledningar. För säkert och EMC-kompatibelt arbete i elektromagnetiska störfält måste en korrekt skärm garanteras. Skyddet förverkligas av skärmanslutningsplintar och gäller både ingående och utgående störstrålning. Några av de huvudsakliga orsakerna till störningar är motor- och frekvensomriktare, starka magnetiska växelfält, radiostrålning och kapacitiva samt induktiva inkopplingar från andra ledningar. För tillverkarna och ägarna av anläggningar och maskiner finns det olika juridiska och normativa föreskrifter för att dessa ska vara elektromagnetiskt kompatibla. Dessa föreskrifter utgör även en del av CE-godkännandet.

Skärmanslutningsplint SCC med fastsatt ledare på noll-samlingsskenan

Skärmanslutningsplint SCC

SCC-skärmanslutningsplintar

SCC-skärmanslutningsplintar ger snabb och enkel hantering samt optimalt skärmstöd som leder bort störningar på ett säkert sätt. Alla skärmanslutningsplintar kan monteras med bara en hand utan verktyg. Fjäderkrafttekniken är kraftmässigt anpassad så att största möjliga kontaktyta skapas utan att ledaren deformeras för mycket. Detta ger en hög kontaktkvalitet och låg överföringsimpedans. För att avskärmningen mot störningar ska vara effektiv omsluter skärmanslutningsplinten minst 75 % av ledarens skärmfläta. Stora markeringsytor möjliggör överskådlig märkning av kablarna som ska anslutas, vilket gör tilldelningen enkel och tydlig. Skärmanslutningsplintarna SCC finns i tre monteringsvarianter och möjliggör därmed direktmontering, montering på DIN-skena och på NLS.

Öppna upp SCC-skärmanslutningsplintarna
Stänga skärmanslutningsplinten SCC och sätta fast ledaren
Öppna skärmanslutningsplinten och lossa ledaren
Skärmanslutningsplint SCC på sidan
SCC skärmanslutningsplintar för kabeldiametrarna 5, 10, 15 och 20 mm
Monteringsvarianter för SCC-skärmanslutningsplintar
Skärmanslutningsplint SCC med stödbockar som kan direktmonteras
Skärmanslutningsplint SCC med stödbockar som kan monteras på DIN-skena
Skärmanslutningsplint SCC på DIN-skena
Skärmanslutningsplint SK med fastsatt ledare på noll-samlingsskenan

Skärmanslutningsplint SK

Skärmanslutningsplintar SK

Skärmanslutningsplintarna SK är skruvvarianten i utbudet av skärmanslutningsplintar. Kablarna sätts fast med en räfflad skruv. Spåret överst på den räfflade skruven möjliggör högre åtdragningsmoment när en vanlig skruvmejsel används. Skärmanslutningsplintarnas tryckstycke gör det möjligt att spänna fast kablarna optimalt. Tack vare elasticiteten och därmed anpassningsförmågan garanteras en hög kontaktkvalitet. SK-plintarnas väl tilltagna kontaktyta möjliggör, precis som för SCC-plintarna, en optimal dämpning. Skärmanslutningsplintarna SK finns i två monteringsvarianter och möjliggör därmed direktmontering och NLS-montering.

Olika kabeldiametrar på skärmanslutningsplintarna SK
Öppna upp SK-skärmanslutningsplintarna
Skärmanslutningsplintar SK
Omslag broschyr om avskärmning

Våra broschyrer om avskärmning och skärmanslutningsplintar

Avskärmning är ett komplext ämne. Oavsett om du vill skydda dina anläggningar mot ingående eller utgående störstrålning är EMC-anpassad kabeldragning ett måste. Nedan kan du ladda ner gratis PDF-filer som handlar om avskärmning. I den första broschyren som heter "Avskärmning" behandlas avskärmning som ämne rent allmänt. Här får du en överblick över de olika typerna av störfaktorer och hur du effektivt kan motverka dessa störningstyper. Den andra broschyren heter "SCC-skärmanslutningsplintar" och innehåller diverse information om vår nyaste familj skärmanslutningsplintar.

Skärmanslutningsplint SCC framför en bild på en processindustri

Branscher med krav på EMC-anpassad kabeldragning

Letar du efter en pålitlig partner? Tack vare vår mångåriga erfarenhet och vårt samarbete har vi idag djupgående kunskaper inom en rad industrier och marknader. Skärmanslutningsplintar används överallt där EMC-anpassad kabeldragning krävs. EMC står för elektromagnetisk kompatibilitet och är en apparats förmåga att fungera på ett tillfredsställande sett i elektromagnetisk miljö. Samtidigt får apparaten själv inte orsaka några elektromagnetiska störningar som är oacceptabla för andra enheter som finns i den här miljön. Därför är det särskilt viktigt med skärmanslutningsplintar inom signalbehandling och signalöverföring.