Avloppsrening

Vill du automatisera anläggningstekniken för att rena och omhänderta kommunalt eller industriellt avloppsvatten miljövänligt och professionellt? Vill du optimera din verksamhet så att den blir så effektiv som möjligt och både sparar resurser och kostnader?

Dra fördel av globalt aktiva experter som hjälper dig vid nybyggen eller med optimering av ditt befintliga reningsverk. Phoenix Contact erbjuder kompletta automationslösningar för framtidssäker avloppshantering.

Tveka inte att kontakta oss
Flygfoto av reningsverk i Skottland
Applikationsingenjör vid slutsedimenteringsbassäng

Automationslösningar för hållbar avloppshantering

Hanteringen av avloppsvatten bidrar i hög utsträckning till att skydda vår miljö, då vattenföroreningar innebär risker för både människor och natur. Att behandla avloppsvatten effektivt och återanvända det flera gånger sparar resurser och ger också många ekonomiska fördelar.

För oss som framtidsorienterad leverantör av lösningar för avloppsvattenindustrin är det mycket viktigt att hantera naturresursen vatten ansvarsfullt. För att behandla avloppsvatten på ett hållbart sätt behövs extra effektiva reningsverk som uppfyller alla lagar som styr vatten- och avloppshantering. Tillsammans med dig utvecklar vi automationslösningar för hållbar avloppshantering. Vårt expertteam hjälper dig med anläggningstekniken vare sig det gäller nybyggen eller optimering av befintliga avloppsvattenanläggningar.

Dina behov bestämmer lösningen

De många olika processerna vid avloppsrening sträcker sig från förbehandling och biologisk rening till fysikalisk kemisk rening och beredning av avloppsvattnet. Tillsammans med dig utvecklar vi utifrån dessa krav lösningar för just din applikation. Baserat på innovativa och öppna system erbjuder vi skalbara koncept som är enkla att bygga ut och anpassa. Vår omfattande teknik- och produktportfölj för övervakning och styrning av avloppsverk ger säkrare försörjning och effektivare processer.

Interaktiv Image Map: Anläggningar inom avloppsrening
Tillflödesreglering
Säkerställ ett behovsanpassat tillflöde till reningsverket med styrsystemslösningar för tillflödessystem, regndräneringssystem och pumpverk.
Mer om tillflödesreglering
Tillflödesreglering
Mekanisk förrening
Phoenix Contact erbjuder styrsystemslösningar, egensäkra I/O-moduler, kommunikationslösningar samt programvarubibliotek som klarar de höga kraven i förreningssteget.
Mer om mekanisk förrening
Mekanisk förrening
Biologisk rening
En exakt reglering av processvariablerna är en förutsättning för en optimal reningsprocess för avloppsvattnet. Phoenix Contact utvecklar särskilda programvarubibliotek för styrning och övervakning av avloppsteknik.
Mer om biologisk rening
Biologisk rening
Slutsedimentering
Kommunikation från anläggningar och fältenheter ända till styrsystemsnivån säkerställer en kontinuerlig kontroll av vattenkvaliteten i slutsedimenteringen. Phoenix Contacts lösningar ger en avbrottsfri drift.
Mer om slutsedimentering
Slutsedimentering
Slambehandling
Effektivitet, transparens och processäkerhet har högsta prioritet i reningsslammets torkningsprocess. För optimal slamhantering krävs en säker styrning av nedbrytningssilon och slampumpar.
Mer om slambehandling
Slambehandling

Färdiga lösningar för avloppsrening

Med branschkunskaper, mångårig erfarenhet och med hänsyn till särskilda krav skapar vi förkonfigurerade apparatskåps - och programvarulösningar som ger maximal effektivitet och hållbarhet. Upptäck fördelarna även du.

Fördelar

  • Enkel planering, utformning och realisering tack vare färdiga maskin- och programvarulösningar
  • Ett brett utbud av kommunikationslösningar och fjärruppkoppling
  • Tillförlitlig datakommunikation med flexibel datainsamling och datautvärdering
  • Djupt integrerade säkerhetskoncept med helhetssyn
  • Säkerhetskoncept med integrerad teknik som t.ex. PROFIsafe

Varför kunder från avloppsindustrin väljer Phoenix Contact

Ett helhetssystem – det var vad de ansvariga medarbetarna ville ha vid moderniseringen av reningsverket i Konstanz. Innovativ teknik som trådlösa lösningar används nu för att på ett smidigt sätt integrera svåråtkomliga områden som rörliga skrapbryggor.

Reningsverk Konstanz
Reningsverk Konstanz YouTube
Vi hjälper gärna till
Tillsammans hittar vi lösningen
Vi ger gärna råd när du moderniserar och bygger ut. Dra fördel av vår långa erfarenhet och vårt breda utbud av tjänster.
Kontakta oss!
Rådgivning i ett avloppsverk