Dricksvattenförsörjning

Utmaningarna för en global dricksvattenförsörjning är komplexa. Både utifrån ett hållbarhetsperspektiv och när det gäller tillgång till säker vattenförsörjning för alla. Övergripande automationslösningar hjälper dig vid framtida utmaningar, från råvattenutvinning till distribution i det lokala nätet.

Dra fördel av intelligent teknik och produkter som klarar den framtida dricksvattenhanteringen. Vi erbjuder digitala lösningar för anläggningsövervakning och anläggningsstyrning till molnbaserad processoptimering.

Tveka inte att kontakta oss
Dricksvattentank vattenkraftverk
Vattenkraftverk

Automationssystem för maximal vattenkvalitet

Olika inverkande faktorer kommer göra det svårare än någonsin att hantera den globala dricksvattenförsörjningen. Genom klimatförändringarna är ett flertal regioner mer utsatta för oväder och torka än vad de tidigare varit. Tillgång till rent dricksvatten är fortfarande ingen självklarhet för alla. Ökande vattenföroreningar gör det svårare att få fram de knappa resurser som finns.

Med ansvar för naturliga vattenresurser realiserar Phoenix Contact projekt för dricksvattenförsörjning och moderniserar befintliga anläggningar med övergripande automationssystem. Vi garanterar en säker och hållbar vattenförsörjning – hela vägen från vattenrening och distribution av vattnet till molnbaserad processoptimering.

Dina behov bestämmer lösningen

Dricksvattenrening innebär ett flertal olika processer och förfaranden - från vattenutvinning till vattenrening och vattendistribution. Tillsammans med dig utvecklar vi utifrån dessa krav lösningar för just din applikation. Baserat på innovativa och öppna system erbjuder vi skalbara koncept som är enkla att bygga ut och anpassa. Vår omfattande teknik- och produktportfölj för övervakning och styrning ger säkrare försörjning och effektivare processer med bibehållen vattenkvalitet.

Interaktive Image Map: Dricksvattenförsörjning översikt över tillämpningar
Vattenutvinning
Phoenix Contact erbjuder lösningar för alla områden inom vattenutvinning. Standardiserade system och programvarulösningar garanterar en säker fjärrstyrningskommunikation för decentraliserade brunnsanläggningar.
Mer om vattenutvinning
Vattenutvinning
Vattentransport och -distribution
För att göra dricksvattnet tillgängligt på flera ställen behövs ofta ett vitt förgrenat distributionsnät. Minimera vattenförlusterna med övergripande lösningar från fjärrövervakning till läckagehantering.
Mer om vattentransport och -distribution
Vattentransport och -distribution
Vattenrening
Föroreningar samt bakterie- och virusbelastningar avlägsnas innan distributionen sker. Uppfyll de höga kraven på vattenkvalitet med lösningar från Phoenix Contact.
Mer om vattenrening
Vattenrening
Borttagning av suspenderade ämnen
Med lösningar från Phoenix Contact samlar du in alla processrelevanta mätvärden från anläggningsdelar för borttagning av suspenderade ämnen. En öppen styrteknik gör det möjligt att enkelt och säkert reglera processen.
Mer om borttagning av suspenderade ämnen
Borttagning av suspenderade ämnen

Färdiga lösningar för dricksvattenförsörjning

Med branschkunskaper, mångårig erfarenhet och med hänsyn till särskilda krav skapar vi förkonfigurerade apparatskåps - och programvarulösningar som ger hög effektivitet och hållbarhet. Upptäck fördelarna även du.

Fördelar

  • Enkel planering, utformning och realisering tack vare färdiga maskin- och programvarulösningar
  • Ett brett utbud av kommunikationslösningar och fjärruppkoppling
  • Tillförlitlig datakommunikation med flexibel datainsamling och datautvärdering
  • Djupt integrerade säkerhetskoncept med helhetssyn
  • Säkerhetskoncept med integrerad teknik som t.ex. PROFIsafe

Varför kunder inom dricksvattenförsörjning bestämmer sig för Phoenix Contact

Vattenförsörjningen av 3 miljoner människor i den tyska delstaten Baden-Württemberg och ett ledningsnät som består av 770 kilometer rörledningar kräver att olika system kan kommunicera med varandra. I ett stort moderniseringsprojekt med en lokal vattenförsörjningsorganisation har vattenförsörjningen försetts med styrsystem från Phoenix Contact.

Vattenförsörjning Baden-Württemberg
Vattenförsörjning Baden-Württemberg YouTube
Vi hjälper gärna till
Tillsammans hittar vi lösningen
Vi ger gärna råd när du moderniserar och bygger ut. Dra fördel av vår långa erfarenhet och vårt breda utbud av tjänster.
Kontakta oss!
Rådgivningssamtal automation dricksvattenrening