En testingenjör testar en kraftkabelplint

Laboratorietester för kontakter och elektronikkapslingar Beprövad kvalitet för högsta tänkbara säkerhet

Anslutningsteknik av högsta kvalitet för apparattillverkare – högklassig, tillförlitlig, lång livslängd och säker: Detta är det krav som Phoenix Contact har på kretskortsplintar, kontakter och elektronikkapslingar som är nyckelelementen vid apparattillverkning – och samtidigt även ett löfte till våra kunder. Kvaliteten testas då inte först i efterhand på färdiga produkter utan en omfattande kvalitetshantering är redan inlagd i utvecklingsprocessen. Varje ledaranslutningsteknik måste nämligen uppfylla vissa standarder, certifieringar och även nationella riktlinjer.

Laboratorietester utgör nyckeln till testad kvalitet. I våra tekniklaboratorier som är ackrediterade enligt DIN EN ISO 17025 DAkkS äger intensiva kvalitetstester rum före godkännande av serier och kontroller av alla viktiga parametrar som följer processen under produktionen. Ett processorienterat, integrerat kvalitetshanteringssystem grundat på de internationella standarderna ISO 9001 och 14001 garanterar att kundönskemål, lagar och standarder följs vid utvecklingen och tillverkningen av våra produkter.

Tredimensionell simulering av en kraftkabelplint i färg

Förtester Kvalitet redan under utvecklingsprocessen

För att optimera kundnyttan och kvaliteten från början används moderna simuleringsverktyg i Phoenix Contacts laboratorier. I och med att omgivningsförhållandena kan definieras valfritt i en datorstödd simulering erbjuder förtester optimala förutsättningar för att pröva produkternas långtidsstabilitet redan under utvecklingsfasen. Där ingår bl. a.:

 • Förplanering av kvaliteten (QVP): Enligt ISO 9001, TS 16949 och VDA avstäms produkt- och processegenskaper som ska utvecklas, testkoncept utarbetas med hänsyn tagen till testmetod och testmärkning och produktanvisningar i form av nödvändig tillverkningsdokumentation fastställs.

 • Felmöjlighetsanalys (FMEA): potentiella svaga ställen och risker ska upptäckas, elimineras och åtgärder som grund för aktiviteter som leder vidare ska definieras.

 • Datorstödd simulering (FEM): Tack vare FEM-beräkningen (Finite Elemente Methode) går det att redan i utvecklingsskedet utvärdera om de valda materialen och geometrierna uppfyller kraven för industriell användning.

 • Produkt- och processgodkännande (PPF): PPF-metoden styrker att de avtalade kundkraven samt de aktuella lagarna och standarderna för serietillverkning uppfylls.

En glödande tråd pressas på en kretskortsplint från Phoenix Contact

Materialtestningar Testomgång A: hög kvalitet tack vare materialtester för optimala långtidsegenskaper

För att bedöma deras lämplighet och dess långtidsegenskaper genomgår de använda materialen omfattande tester utöver den datorstödda simuleringen hos Phoenix Contact. Ändras materialet under vissa förhållanden? Hur länge kan det belastas under extrema temperaturer? – Våra testingenjörer undersöker frågor som dessa för att endast använda sådana material som uppfyller högsta tänkbara krav på tillförlitlighet och hållbarhet. Testomgång A som första komponent i processen för godkännande av produkten omfattar bl. a. följande tester:

 • Glödtrådstest
 • Termografiupptagningar
 • Rasterelektronmikroskopi
 • Röntgen-CT
En och annan kontakt till anslutna ledare förs genom en roterande skiva. Ledaren rör sig runt den egna axeln och belastar därvid axiellt drag.

Mekaniska testningar Testomgång B: hög kvalitet tack vare optimal beständighet mot fysikaliskt påverkan utifrån

Vid dessa kvalitetskontroller står produktens beständighet mot yttre mekanisk inverkan i centrum. Kretskortsplintar, kontakter eller elektronikkapslingar testas med avseende på bl. a. kapslingens stabilitet, deformations- böjnings- och brottegenskaper samt kontaktytorna. Testomgång B utgör den andra komponenten i processen för produktfrigivning av våra produkter vid laboratorietesterna:

 • Flexionstest och böjningstest (IEC 60999-1)
 • Ledarutdragningstest (IEC 60998-2-1)
 • Falltest
 • Slagtest (UL 746C)
 • Cold-Impact-Test
 • Test av lättantändlighet och brandskydd (UL 30, UL 57, UL 1703)
 • Ledaranslutningsförmåga
 • Spärrning av elektriska kontakter
 • Tryck- och dragkraft
 • Antal jackningscykler
 • Multikoppling
 • Beröringsskydd (IEC 60529)
 • Går inte att förväxla och kodning
 • Slipbilder
Seriekopplade kontakter i Phoenix Contacts testlaboratorium

Elektrisk testning Testomgång C: hög kvalitet tack vare optimal inriktning av strömflödet och spänningsegenskaperna

Vid de elektriska kvalitetskontrollerna undersöks ström- och spänningsegenskaper för kretskortsplintar, kontakter och elektronikkapslingar. I testlaboratoriet testar våra ingenjörer materialen t. ex när det gäller deras isolering och tillåten strömkapacitet. Alternativt mäter de kontaktmotståndet före och efter en testserie. Testomgång C som tredje komponent består bl. a. av följande tester:

 • Cyklisk överbelastning (Heat-Cycling-test enligt UL 1059)
 • Cykliskt åldringstest
 • Värmesäkerhet
 • Isolationsmotstånd (UL 1703, UL 27)
 • Strömbelastningskurva för tillåten strömkapacitet (IEC 60512-5-2)
 • Genomgångsmotståndsmätning (ICE 6998-2-1)
 • Högspänningstest
 • Stöthållspänningstest (IEC 60664-1)
 • Luft- och krypsträckor
 • Motståndsmätning
Flera kontakter utsätts för snabba vibrationer under en definierad tid

Miljö- och hållbarhetstest Testomgång D: hög kvalitet tack vare högsta tänkbara hållfasthet under extrem påverkan utifrån

För att testa våra kretskortsplintars, kontakters och kapslingars livslängd utsätts de för extrema klimatförhållanden som temperaturchocker. Även vibrationståligheten eller IP-skyddsklasserna testas i efterhand. Målet och kravet vid testomgång D, den fjärde komponenten innan produkten godkänns: hög kvalitet, lång livslängd och tillförlitlighet även under hårda omgivningsförhållanden. Utvalda tester i detta område är följande:

Kretskort med kretskortsplintar fästa på dem och ytterligare elektronik

Godkännande- och specialtestningar Testomgång E: hög kvalitet tack vare lokala eller branschspecifika standarder och certifieringar

Testad kvalitet hos Phoenix Contact innebär att våra kretskortsplintar, kontakter och kapslingar även måste uppfylla speciella standarder och godkännanden i vissa branscher och länder. Till spektrumet för testomgång E som avslutande komponent räknas bl.a. följande:

 • Lödbarhetstest, DIN EN 60068-2-69
 • Whisker-frihet, DIN EN IEC 60068-2-82
 • RoHS-överensstämmelse
 • Branschspecifika och nationella godkännanden
Broschyr
Kontrollerad kvalitet – det är säkert
Kretskortsplintar och -kontakter är baskomponenter inom apparattillverkningen. De behöver vara driftsäkra, men även allt mindre och robustare i takt med miniatyriseringen. Här får du reda på vilka test och kontroller som apparatanslutningstekniken från Phoenix Contact behöver klara innan de godkänns för serietillverkning.
Öppna PDF och ladda ner
En utvecklingsingenjör inspekterar en kraftkabelplint