Fördelar

  • Hög tillgänglighet världen över: tillverkaroberoende kompatibla lösningar för standard- och snabblås
  • Säker anslutning: ONECLICK-snabblås med optiskt, haptiskt och akustiskt entydig låsningsposition
  • Enkel och tillförlitlig skärmanslutning för kostnadseffektiv kabelmontering
  • Tillförlitliga under krävande förhållanden: kabelanslutningar med vibrationsbroms
  • Modern, konsekvent design för hög användarvänlighet
Cirkulära kontakter M17-M40 PRO

Säkra anslutningar i industriella applikationer

Förlita dig på en tillförlitlig spännings- och strömförsörjning för dina drivningar. De cirkulära kontakterna i serie M17-M40 PRO, som är kompatibla oberoende av tillverkare, står för säkra anslutningar i industriella applikationer. PRO-serien gör det lättare för dig att ansluta dina anläggningar tack vare den enhetliga monteringen. Det breda utbudet av polindelningar och den kontinuerliga utvidgningen av olika kapslingar i storlekarna M17, M23 och M40 ger dig också ny frihet när du utformar din anläggning.

Produktinformation

Nedan hittar du de viktigaste egenskaperna hos de cirkulära kontakterna i serie M17-M40 PRO:

Egenskaper

Spänningar Upp till 630 V
Strömmar Upp till 30 A
Poltal 6 till 19
Kapslingsklasser IP66, IP68
Varianter Som han- och honvarianter
Vibrationssäkerhet Minst 20 g
Låsning ONECLICK-snabblås, apparatkontakt lämplig för standard- och snabblås
Kompatibilitet Bakåtkompatibel med metriska standardanslutningar
Anslutningsmetod Crimpanslutning, lödanslutning för cirkulära M23-kontakter för signaler på begäran

Säker överföring av kraft och signaler: cirkulära kontakter i serie M17-M40 PRO

Dra nytta av motståndskraftiga lösningar tack vare det unika ONECLICK-snabblåsningssystemet med unikt låsningsalternativ.

Video: Cirkulära kontakter i serie M17-M40 PRO
Säker överföring av kraft och signaler: cirkulära kontakter i serie M17-M40 PRO MovingImage
E-paper
Översikt över cirkulära kontakter M17-M40 PRO
Upptäck den robusta kontaktportföljen för överföring av signaler och kraft för industriella applikationer.
Öppna e-paper
Cirkulära kontakter M17-M40

Den optimala lösningen för dessa applikationer M17-M40 PRO cirkulära kontakter är lämpliga för många olika tillämpningar. Dessa inkluderar följande exempelapplikationer.

Sliprobot
Applikation inom området transportteknik
Applikation inom modulära växelriktare
Sliprobot

Cirkulära kontakter i serie M17-M40 PRO möjliggör störningsfri kraft- och signalöverföring för sliprobotar. Med det mycket vibrationsbeständiga ONECLICK-snabblåset kan du byta sliptillsats snabbt och säkert. Ett tydligt hörbart och märkbart klick signalerar att kontakterna är tillförlitligt låsta.

Applikation inom området transportteknik

Cirkulära kontakter i serie M17-M40 PRO förser olika drivningar med energi och signaler på ett tillförlitligt sätt. Tack vare kompatibilitet oberoende av tillverkare ökar din frihet vid upphandling.

Applikation inom modulära växelriktare

I modulära växelriktare säkerställer de robusta cirkulära kontakterna i M17-M40 PRO-serien en tillförlitlig strömförsörjning. Detta gör att PRO-serien passar bra där växelriktare används i tuffa miljöer – både inom industrin och inom e-mobility.

Kostnadsfritt varuprov
Beställ varuprover
Vill du testa de cirkulära kontakterna i serien M17-M40 PRO? Vi hjälper dig att välja kontakt och tillhörande design-in. Du får kompetent rådgivning om användningen i din maskin- och anläggningsutformning.
Beställ varuprov
Cirkulära kontakter med ONECLICK-snabblås