Processautomation – Creating Solutions for a Sustainable Industry Skapa hållbara processer med innovativa produkter, öppna och säkra digitaliseringslösningar och skalbara tjänster. Nyckeln till detta är elektrifiering, nätverk och automatisering för att skapa en resursbesparande värld, All Electric Society.

Processindustri uppifrån med visualiseringar för processautomation

Nyckeln till en hållbar processindustri ligger i att öka effektiviteten och produktionen och samtidigt minska energiförbrukningen. Användningen av öppna och säkra digitaliseringslösningar för ökad datatransparens är avgörande för detta.

Wilfried Grote - Phoenix Contact, Director Global Industry Management Chemicals and Pharmaceuticals
Director Global Industry Management Chemicals and Pharmaceuticals Wilfried Grote

Individuella lösningar för processindustrin

Mycket komplexa produktionsanläggningar inom processindustrin måste klara de ständigt ökande kraven på hög säkerhet, tillgänglighet, tillförlitlighet och högre effektivitet även under extrema förhållanden. Korrekt insamling, överföring och bearbetning av dina data är viktigt: Dra nytta av våra skräddarsydda lösningar för digitalisering, övervakning och hållbar modernisering av dina produktionsanläggningar och deras infrastruktur.

Två personer i kontrollrummet övervakar processanläggningen

Behåll översikten över din processanläggning från kontrollrummet.

Digitalisering från fält till moln Högre effektivitet och anläggningstillgänglighet med intelligenta monitoring- och övervakningslösningar

Öka person- och anläggningssäkerheten, undvik oförutsedda stopptider och uppfyll lagstadgade krav på miljö- och energieffektivitet, t.ex. ISO 50001. Oavsett om det gäller driftsdata, energimängder eller larmmeddelanden, skapar vi ett optimerat koncept för dig för att registrera och överföra fältdata och skickar data till rätt ställe. Från övervakning av nödduschar och produktionsanläggningar till uppbyggnad av en digital avbild av din produktionsanläggning upptäcker du exempel på våra övervakningslösningar för olika anläggningsområden.

Modulär produktion med Module Type Package (MTP)

Modulär automation Reagera snabbt och flexibelt på aktuella krav

För att säkerställa långsiktig konkurrenskraft måste du alltid kunna reagera flexibelt på marknadssituationen. För att kunna vara effektiv längs hela värdekedjan erbjuder modulariseringen av processanläggningar många mervärden. Som systemoperatör eller modulleverantör kan du reagera på dina kunders krav med kort varsel tack vare korta utvecklingstider och utnyttja den aktuella marknadspotentialen. Öka din effektivitet nu samtidigt som du sänker energiförbrukningen.

Vind-, sol- och elektrolysanläggning

Lösningar för elektrifiering, konnektivitet och automatisering inom Power-to-X-industrin.

Power-to-X Med Power-to-X till All Electric Society

Konstruera din produktion energi- och resurseffektivt med våra öppna och säkra digitaliseringslösningar samt innovativa produkter. Här hjälper vi dig att automatisera, elektrifiera och digitalisera processerna runt Power-to-X.

Våra lösningar används redan idag i den traditionella processindustrin. Ta reda på mer om hur ett stort antal av våra användningar även uppfyller kraven för väteindustrin.

Virtuell processanläggning
Öppna och säkra digitaliseringslösningar
Hur blir digitaliseringen av processindustrin framgångsrik? I vår virtuella processanläggning upptäcker du våra lösningar under mottot “Enhanced connectivity for Smart Production” för att snabba på den digitala omställningen för din anläggning.
Besök processanläggningen nu
Virtuell processanläggning

Teknologier

Vår expertis för öppen och säker sammankoppling av dina anläggningar inom processautomation.

Produkter

Individuella lösningar för processautomation som bygger på tillförlitliga produkter.

Styrsystemskåp med VIP-anslutningsmoduler och ditsatta systemkablar

I våra skräddarsydda lösningar samspelar alla komponenter från den omfattande produktportföljen problemfritt.

För de typiska reglerings-, övervaknings- och optimeringsuppgifterna erbjuder vi olika produkter och lösningar från anslutnings-, kommunikations- och automatiseringstekniken. På detta sätt kan du registrera, transportera och bearbeta data tillförlitligt.

Vår omfattande produktportfölj sträcker sig från radplintsystem med moderna anslutningstekniker, systemkablage till olika styrsystem samt strömförsörjning och system för avbrottsfri strömförsörjning via elektroniska motorhanteringssystem till pump- resp. motorövervakning till Remote I/O. Dessutom erbjuder vi nätverkskomponenter för fältbuss- och Ethernet-nätverk samt radiolösningar och Cloud-kopplingar.

Ladda ner ytterligare information om våra produkter för processindustrin här.

Branscher i fokus

Alla branscher har särskilda krav. Med ett nätverk av specialister med bransch- och landsspecifika erfarenheter kan du lita på oss när vi står vid din sida.

Man framför en transportanläggning för olja och gas

Lösningar för olja och gas

Från produktion via transport till bearbetning av olja och gas ledsagar vi dig vid övergången till digitala och framtidssäkrade system även under extrema förhållanden. Våra lösningar kring det digitala oljefältet bygger på en öppen styrsystemsplattform och möjliggör en snabbare och mer kostnadseffektiv diagnostik samt effektivare övervakning.

Man med fjärrutrustning framför en processanläggning

Lösningar för kemi- och läkemedelsindustrin

Vi tillhandahåller teknologier och koncept för digitaliseringstrenderna för industriområden, produktionsanläggningar och packningsenheter. Nya övervaknings- och monitoringlösningar med den öppna styrsystemplattformen som grund möjliggör nya vägar för att öka din anläggningstillgänglighet och -effektivitet.

Produktion av papper och pappersmassa

Ytterligare processindustrier

Våra öppna, säkra och skalbara lösningar går även att överföra på andra branscher inom processindustrin. Hit hör t.ex. livsmedels- och dryckesindustrin, pappersmasse- och pappersindustrin och även cementindustrin.

Med vår industriövergripande kunskap och mångåriga erfarenhet inom processindustrin utvecklar vi teknologier och koncept med öppna standarder som grund i maskin- och programvara för dina applikationer.

Kundreferenser

Få reda på varför våra kunder från processindustrin beslutar sig för Phoenix Contact.

Lösningar för processautomation
Lösningar för processautomation YouTube

Ökad anläggningstillgänglighet och -säkerhet hos Braskem Idesa

”Phoenix Contact:s lösningar gör att vi kan öka vår anläggningssäkerhet”, säger Enrique de Dios, förman på Braskem Idesa i Mexiko.

I videon kan du ta reda på mer om vårt samarbete med Braskem Idesa som tillverkar plastmaterial. Genom att använda våra monitoring-lösningar har produktionsanläggningarna en hög tillgänglighet och är konkurrenskraftiga.

LinkedIn-logotyp

Kan du fortfarande inte få nog? Följ oss nu på LinkedIn

Allt om processindustrin – aktuella nyheter och trender, insikter som är värda att känna till eller spännande referenser från hela världen. Ta del av regelbundna uppdateringar om digitaliseringen av processindustrin och vägen till en hållbar morgondag tack vare smart teknik, Power-to-X och mycket mer.
Gå med när du vill och bli en del av vår LinkedIn-community.