Ställverksplint - UTME 6
3047400
E-nummer: 2910911

Ställverksplint, märkspänning: 500 V, märkström: 30 A, 1. Plan, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 6 mm2, diameter: 0,2 mm2 - 10 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå


Produktdetaljer
Produkttyp Ställverksplint
Antal anslutningar 2
Antal rader 1
Potentialer 1
Isoleringsegenskaper
Överspänningskategori III
Nedsmutsningsgrad 3

Dimensionerad stötspänning 6 kV
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor 1,31 W

Antal anslutningar per plan 2
Märkarea 6 mm²
1. Plan
Skruvgänga M4
Åtdragningsmoment 1,5 ... 1,8 Nm
Avisoleringslängd 10 mm
Håltolk A5
Ledararea styv 0,2 mm² ... 10 mm²
Ledararea AWG 24 ... 8
Ledararea flexibel 0,2 mm² ... 10 mm²
Ledararea flexibel [AWG] 24 ... 8
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) 0,25 mm² ... 6 mm²
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) 0,25 mm² ... 6 mm²
2 ledare med samma area, styva 0,2 mm² ... 2,5 mm²
2 ledare med samma area, flexibla 0,2 mm² ... 2,5 mm²
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa 0,25 mm² ... 1,5 mm²
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa 0,5 mm² ... 4 mm²
Märkström 30 A
Belastningsström maximal 30 A (vid 10 mm² ledararea)
Märkspänning 500 V
Märkarea 6 mm²

Bredd 8,2 mm
Ändbrickans bredd 2,2 mm
Höjd NS 35/15 57,1 mm
Höjd NS 35/7,5 49,6 mm
Längd 100,8 mm

Färg grå
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V0
Isolationsgrupp I
Isolationsmaterial PA
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla -60 °C
Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) 130 °C
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) godkänd
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) godkänd
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) godkänd

Stötspänningstest
Isolationsspänning börvärde 7,3 kV
Resultat Godkänd i test
Temperaturstegringstest
Krav temperaturstegringstest Temperaturhöjning ≤ 45 K
Resultat Godkänd i test
Kortslutningsströmstest 6 mm² 0,72 kA
Kortslutningsströmstest 4 mm² 0,5 kA
0,15 kA
Resultat Godkänd i test
Driftsfrekvent spänningshållfasthet
Isolationsspänning börvärde 1,89 kV
Resultat Godkänd i test

Mekaniska data
Öppen sidovägg Ja

Mekanisk hållfasthet
Resultat Godkänd i test
Fastsättning på hållaren
Bärskena/Befestigungsauflage NS 35
Provkraft börvärde 5 N
Resultat Godkänd i test
Test med avseende på kabelskador och -lossning
Rotationshastighet 10 v/min
Vridningar 135
Ledarens tvärsnittsarea/vikt 0,2 mm² / 0,2 kg
6 mm² / 1,4 kg
10 mm² / 2 kg
Resultat Godkänd i test

Nålflamtest
Verkningstid 30 s
Resultat Godkänd i test
Svängningar/bredbandsbrus
Provspecifikation DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spektrum Hållbarhetstest kategori 2, på boggin
Frekvens f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz
ASD-nivå 11,83 (m/s²)²/Hz
Acceleration 4,25g
Provtid per axel 5 h
Testriktningar X-, Y- och Z-axel
Resultat Godkänd i test
Stötar
Provspecifikation DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Stötform Halvsinus
Acceleration 30g
Stöttid 18 ms
Antal stötar per riktning 3
Testriktningar X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.)
Resultat Godkänd i test
Omgivningsförhållanden
Drifttemperatur -60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport) -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering) -5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering) -5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %

Anslutning enligt norm IEC 60947-7-1

Monteringssätt NS 35/7,5
NS 35/15

Artikelnr 3047400
Antal/förp. 50 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod BE1133
Produktnyckel BE1133
Katalogsida Sida 177 (C-1-2019)
GTIN 4046356291101
Vikt per styck (inklusive förpackning) 29,102 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 28,167 g
Ursprungsland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141126
ECLASS-10.0.1 27141126
ECLASS-11.0 27141126

ETIM

ETIM 8.0 EC000902

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

CSA

Godkännande-ID: 13631
Approval Specification Data
Märkspänning UN Märkström IN Area AWG Area mm2
Usegroup B
600 V 30 A 24 - 8
Usegroup C
600 V 30 A 24 - 8

EAC

Godkännande-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

cULus Recognized

Godkännande-ID: E60425
Approval Specification Data
Märkspänning UN Märkström IN Area AWG Area mm2
Usegroup B
300 V 30 A 24 - 8
Flerledaranslutning 300 V 30 A 24 - 12
Usegroup C
300 V 30 A 24 - 8
Flerledaranslutning 300 V 30 A 24 - 12
Usegroup D
600 V 5 A 24 - 8
Flerledaranslutning 600 V 5 A 24 - 12

EAC

Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00534

China RoHS Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e
Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena

Kompatibla produkterFördelar

Genomgångsplint med samma kontur finns tillgänglig
Översikt
Överskådligt tack vare kopplingssymboler
Enkel hantering
Sex funktionsschakt
Kompakt konstruktion
Omfattande tillbehör som kan användas flexibelt
Säker montering i ändpositionerna
Kontakt skapas med skruvplintanslutningar