Universalkapsling UCS

Universalkapsling UCS för Embedded Systems

Universalkapslingar i serien UCS är den idealiska lösningen för Embedded Systems och enkortsdator. IP40-kapslingen ger kretskorten i standardformfaktorn och individuellt utförda kretskort säkert skydd mot yttre påverkan. Uttagbara sidoväggar för integrering av valfri anslutningsteknik och modulära kapslingslösningar i anpassade bygghöjder.

Mer information
Go to Product Detail Page for item 2203394
UCS PED 5018 - Fot
UCS PED 5018 - Fot
2203394

Bas för uppställning av UCS-kapslingen, höjd: 47 mm, material: polyamid, färg: turkosblå, liknande RAL 5018, integrerad möjlighet till väggmontering, isnäppning i kapslingens skruvhål

Fördelar

 • Modulärt system för högsta anpassningsbarhet och enkel lagerhållning
 • Integrerad eller flexibel kretskortsmontering för variabla elektroniklösningar
 • Anpassade gränssnitt för flexibla elektroniklösningar
 • Designade funktionshörn för tilltalande optik och känsla
 • Minskad logistik tack vare komponenter som är kompatibla med varandra
Kostnadsfritt varuprov
Prova universalkapsling i serie UCS
Vill du prova elektronikkapslingar i serien UCS för Embedded System? – Beställ ditt personliga varuprov på direkten. Vi erbjuder kompetent rådgivning om val och design-in av kapslingar för önskad tillämpning. Upptäck alla fördelar med lösningar från Phoenix Contact.
Beställ ett varuprov utan kostnad
Elektronikkapslingar i serien UCS för Embedded System och enkortsdator

Nya produkter

Olika varianter av kylflänsar för utomhuskapslingar i UCS-serien

Passiva kylflänsar och värmespridning

För elektronikkapslingar i serien UCS

De termiska kraven för användning ökar ständigt. UCS-kylflänsarna möjliggör riktad passiv värmeavledning från UCS-kapslingarna. Kombinationen med individuellt anpassade värmespridare stödjer den optimala termiska utformningen av apparaterna.

Huvudegenskaper

 • Material: aluminium
 • Applikationsspecifik anpassning till olika hotspots möjlig
 • Kan användas för UCS-kapslingar i versionerna 125-87 till 237-195
 • Lösningar för kylflänsar för integrering i halvskal
 • Kylflänsar som sidopanel i storlekarna 125 och 145 mm

Fördelar

 • Kylflänslösningar gör att apparaterna kan användas i termiskt krävande applikationer
 • Optimal termisk krets för en tillförlitlig värmeavledning
 • Individuell anpassning till olika hotspots
 • Kylflänslösningar kan användas i olika kapslingsstorlekar
 • Passningsnoggranna systemlösningar med montagematerial

Konfigurator för fältkapslingar

Konfigurator för elektronikkapslingar

Anpassa din elektronikkapsling för fält- eller inomhusbruk: Välj önskad kapslingsserie med matchande standardkomponenter. Lägg till lämpliga tillbehör – klart.

Universalkapsling i serien UCS - översikt Universalkapslingar i serien UCS är idealiska för Embedded Systems. De ger det perfekta skyddet för kretskort i standardstorlek.

Interaktive Image-Map: Universalkapsling i serien UCS
Enkla att stapla
För att underlätta när systemet ska byggas ut kan två lika stora UCS-kapslingar staplas på varandra.
Enkla att stapla
Står säkert på skrivbordet
Med stödfotsadaptern kan du använda UCS-serien även som bordskapsling.
Står säkert på skrivbordet
Lämpade för apparatskåp
Med hjälp av DIN-skeneadapter kan du även installera din apparat på en DIN-skena i apparatskåpet.
Lämpade för apparatskåp
Uttagbara sidor
De uttagbara sidorna kan bearbetas och märkas snabbt och enkelt.
Uttagbara sidor
Vägghållare
Vägghållarna som är fastskruvade i kapslingen gör att den går snabbt att fästa på väggen.
Vägghållare
Många integreringsmöjligheter
Oavsett om det gäller anslutningsteknik, displayer eller ljusledare: UCS är perfekt för att integrera komponenter enligt dina önskemål.
Många integreringsmöjligheter
Modulärt system
Modulär kapslingsserie i fem storlekar, två höjder och två grundfärger. Med hörninlägg i åtta färger finns det hundratals möjligheter för din apparatdesign.
Modulärt system
Ökning av volymen
Med höjdadaptrarna ökar du inte bara kapslingens bygghöjd, utan även användningsmöjligheterna tack vare mer utrymme för din elektronik.
Ökning av volymen

Modulära elektronikkapslingar i UCS-serien för Embedded Systems

Upptäck det mångsidiga UCS-kapslingssystemet – för användning både på DIN-skena och i apparatskåp. Tack vare det modulära systemet kan UCS-serien anpassas exakt till den önskade tillämpningen. Den flexibla kretskortsfastsättningen gör att du kan montera flera kretskort i en och samma kapsling.

Video: Elektronikkapsling I UCS-serien med displayer och knappsatser
Elektronikkapsling I UCS-serien med displayer och knappsatser YouTube

Elektronikkapsling I UCS-serien med displayer och knappsatser

Universalkapslingen i UCS-serien finns även inklusive förmonterade pekskärmar och membrantangentbord. Båda kan formges med hjälp av konfiguratorn. Dina fördelar: Tillbehör som är optimalt anpassade till din kapsling och som går snabbt att montera.

Det perfekta skyddshöljet för Embedded Systems

Kombinationsmöjligheter för det modulära byggsatssystemet för serie UCS
Flexibel kretskortsfastsättning
Fem olika kapslingsstorlekar
Universalkapsling UCS med display och membrantangentbord
Kapsling i UCS-serien med anslutningsteknik
UCS-kylflänslösningar
Kombinationsmöjligheter för det modulära byggsatssystemet för serie UCS

UCS-universalkapslingar består av två identiska kapslingshalvor och uttagbara sidostycken. Hörninsatserna finns i olika versioner och färger och binder samman de två kapslingshalvorna och håller sidostyckena på plats. De går lätt att bearbeta och kan användas i två olika kapslingsstorlekar. Med hjälp av adaptrar och tillhörande sidostycken kan man öka volymen i kapslingen.

Flexibel kretskortsfastsättning

En av de stora fördelarna med kapslingsserien UCS är att de kan användas till montering av olikformade kretskort. Med det dubbelhäftande fästet kan i princip alla typer av kretskort sättas in i UCS-kapslingen, även sådana du har utvecklat själv. Den här flexibiliteten kan även användas för att få plats med flera kretskort. Här är byggdjupen 47 mm och 67 mm möjliga varianter.

Fem olika kapslingsstorlekar

Kapslingarna har många tillbehör och kan därför användas på många sätt: utanför apparatskåpet, på bordet, stående, liggande, på väggen eller på en VESA-adapter. I apparatskåp kan de användas med DIN-skeneadapter med sidolängderna 125 mm eller 145 mm.
IP40-kapslingarna av polykarbonat PC (UL V0) är avsedda för temperaturer på mellan -40 och +100 °C. De finns med stödfötter för alla 47 mm djupa varianter och i färgerna ljusgrå (RAL 7035) eller svart (RAL 9005).

Universalkapsling UCS med display och membrantangentbord

I praktiken används allt fler apparater som styrs och används interaktivt. UCS-elektronikkapslingen är synnerligen lämplig för just detta: som förberedd sats för montering av Raspberry-Pi-komponenter, som version med integrerad 2,4-tums pekskärm eller helt individuellt konfigurerad enligt dina önskemål. Om du behöver en annan placering av displayen eller membrantangentbordet – den här kapslingsserien är redo för det också.

Kapsling i UCS-serien med anslutningsteknik

Intelligenta apparater baserade på enkortsdatorer eller Embedded boards behöver kapslingar som är anpassade till de krav som ställs. Passiva anslutningskomponenter, som apparat- och fältkontakter eller BTB-kontakter, bestämmer apparatens funktioner. UCS-kapslingar kan anpassas flexibelt till olika tillämpningar, då de uttagbara sidorna lämpar sig perfekt för att integrera olika gränssnitt.

UCS-kylflänslösningar

Integrerade kylflänsar och värmespridare hjälper till att kontrollera termiska problem. De kan anpassas individuellt till din lösning. Tack vare den modulära konstruktionen kan även komplexa applikationer integreras i värmeavledningskonceptet. Dessutom ger en kylfläns på sidopanelen den optimala anslutningen för vertikala kraftkomponenter.

Vanliga frågor om valfria passiva kylflänsar

Kundspecifika kylflänsar för elektronikkapslingar i ICS-serien
Sprängskiss av ICS 50 elektronikkapsling med kylfläns
Värmefördelning utan kylfläns med ICS-DIN-skenekapsling
Värmefördelning utan kylfläns med ICS-DIN-skenekapsling
Schema över elektronikkapsling ICS50-B122X98-V-V-7035
Kundspecifika kylflänsar för elektronikkapslingar i ICS-serien

Kylflänsar finns för närvarande för kapslingsserierna ICS (Industrial Case System, för DIN-skena) och UCS (Universal Case System, för utomhusbruk).

Mer om passiva kylflänsar
Sprängskiss av ICS 50 elektronikkapsling med kylfläns

Den optimala termiska anslutningen uppnås genom att kylflänsen anpassas. Detta görs vanligtvis genom fräsning av kylflänsen.

Mer om passiva kylflänsar
Värmefördelning utan kylfläns med ICS-DIN-skenekapsling

Den maximala temperaturen har stor inverkan på din apparats tillförlitlighet och livslängd. Felfrekvensen fördubblas vid en temperaturökning på 10 °C.

Mer om passiva kylflänsar
Värmefördelning utan kylfläns med ICS-DIN-skenekapsling

Små och kraftfulla komponenter, höga datahastigheter, damm och otillräcklig ventilation av kapslingen orsakar hög temperaturskillnad jämfört med omgivningen.

Mer om passiva kylflänsar
Schema över elektronikkapsling ICS50-B122X98-V-V-7035

Kurvorna i diagrammen ger information om den effekt komponenterna i respektive kapsling får avge så att temperaturskillnaden mot omgivningen inte överskrids. Lutningen hos den raka linjen beskriver systemets värmeledningsförmåga. De fall som visas här skiljer sig åt dels genom uppvärmning av hela ytan och uppvärmning av en hotspot på 20 x 20 mm och dels genom ett kretskort som är installerat i kapslingen och ett utan kapsling.

Mer om passiva kylflänsar
E-papper
Översikt över produktutbudet av elektronikkapslingar
Upptäck kapslingar för DIN-skena och användning utomhus och ta reda på mer om de många möjligheterna att kundanpassa elektronikkapslingar efter dina behov.
Öppna e-papper
DIN-skenekapslingar och fältkapslingar
Elektronikkapslingar i serien ME MAX

Tekniska principer för elektronikkapslingar Lösningar för användning på DIN-skena

Elektronikkapslingar är en grundläggande komponent i en apparat. De bestämmer utseendet och skyddar elektroniken mot yttre påverkan. Dessutom kan den monteras in i överordnade enheter. Apparattillverkare måste därför ha många detaljer i huvudet och inte bara vid konstruktionen, utan även vid val av kapsling, när det gäller material eller kvalitetsprovning. I den här broschyren ger vi dig alla detaljer.