Universell elektronikkapsling i logistiken

Universellt kapslingskoncept för IoT-Gateway Elektronikkapslingen UCS används av Omega Systems GmbH som kapsling för en IoT-gateway.

  • Teknikföretaget MyOmega Systems GmbH i Nürnberg tar sakernas internet (IoT) till logistiken och till Weinberg.
  • För IoT-tillämpningar skulle det utvecklas en gateway som bygger på ett universellt och flexibelt kapslingskoncept.
  • Som kapsling för gatewayen med namnet ”d3” valde man den universella elektronikkapslingen UCS från Phoenix Contact.
  • Gatewayens höga flexibilitet avseende funktionen grundar sig i UCS-kapslingsseriens anpassningsförmåga.

Kundprofil

Kärnuppgifterna för ”IoT-Ecosystemet” inom ramen för MyOmega Systems GmbH:s IoT-strategi är övervakning och styrning av maskiner, produktion och logistik. ”Vi har utvecklat vårt IoT-Ecosystem MYNXG utifrån en solid plattformserfarenhet”, förklarar Bernd Möller, VD för MyOmega.

Avläsning av lagernivån med kameragivare

Logistik 4.0: avläsning av lagernivån med kameragivaren ”TracoBin”

Tillämpning

En tillämpning som visar styrkorna hos IoT-plattformen MYNXG återfinns i logistiken av C-delar, som är artiklar med mest låga värden och höga anskaffningskostnader. Vid hantering av C-delar handlar det om optimering av processer för anskaffning. Det mest kritiska momentet i logistikkedjan är alltid insikten om att en ny del måste beställas.

Hanteringen av komponenter som lagras i de standardiserade smålasthållarna och som betecknas som C-delar är ofta problematisk. Så kallade Kanban-system utgör ett stöd med en metod för processtyrning av produktionen, som orienterar sig efter faktisk förbrukning av material vid beredställnings- och förbrukningsplatsen. ”I vår logistikapplikation som visas här läser kameragivaren av lagernivåerna i smålasthållarna och kommunicerar relevanta data till gatewayen d3”, förklarar Möller. ”Denna automatiserade process kan reducera lagerbeståndet avsevärt.”

Modulär kapsling UCS

Den modulära kapslingen UCS förenklar produktionen av gateway d3

Lösning

MyOmega bestämde sig för Phoenix Contacts kapsling Universal Case System UCS. ”Eftersom vår hårdvara måste ha en robust och tillförlitlig utformning i industriella miljöer, passar kapslingsserien UCS som handen i handsken”, begrundar Möller sitt val. ”Vi lägger dessutom stort värde på kapslingsdelarnas modularitet.”

UCS-kapslingen består av två identiska halvskal, uttagbara sidoväggar samt hörninsatser i kontrastfärg. Dessa används även för att fästa moderkortet. ”Med dess många gränssnitt kan vi enkelt anpassa vår gateway efter användarens krav”, säger Möller. ”Här stöder kapslingssystemet UCS genom att endast motsvarande sidoväggar behöver anpassas till kraven, vilket gäller alla fyra sidoväggar.”

Hörninsatserna i fyra färger tillåter en snabb och kostnadsoptimerad individualisering. Med halvskalens båda grundfärger och sidoväggarna samt de individuella delarna från det modulära systemet kan helt olika designkoncept realiseras. Och med olika tillbehörsdelar monteras d3-gatewayen på DIN-skenan i apparatskåpet, på väggen eller på bordet beroende på hur kraven ser ut.

Eftersom vår maskinvara måste ha en robust och tillförlitlig utformning i industriella miljöer, passar kapslingsserien UCS som handen i handsken.

Bernd Möller - MyOmega Systems GmbH, Grundare och VD
Bernd Möller, grundare och VD, MyOmega Systems GmbH

Bernd Möller, grundare och VD, MyOmega Systems GmbH

Visualisering av förmedlade data i MYNXG-plattformen

Visualisering av förmedlade data i MYNXG-plattformen

TracoBin-systemet, den intelligenta kameramodulen som finns integrerad i KLT, skickar sina data via det kapillära ISM-bandet vid 868 MHz till gatewayen d3, där de bearbetas och analyseras samt förmedlas till molnet som relevant information. Utgår man från upp till 1 500 givare, som förmedlar en bild var sjätte timme, står det snabbt klart vilka kraftiga datavolymer som ska hanteras. Begränsas detta till ett reducerat mått för vidare bearbetning, som kommuniceras via gateway till molnet, kan nära nog latensfria aktioner realiseras. Dessa kan visualiseras på MYNXG-plattformen och matas ut på monitorn.

Summering

Gatewayen d3 som konstruerats på en kapsling i serien Universal Case System (UCS) är tack vare MYNXG-plattformen, som anpassar sig optimalt efter befintliga infrastrukturer, en central komponent för digitaliseringen av industriella processer. Kapslingsserien UCS erbjuder en solid bas för gatewayens framtida utbyggnadsnivåer. Möller: ”Våra gateways höga flexibilitet avseende funktion flankeras av UCS-kapslingsseriens anpassningsförmåga.” Även ”Initiative MIttelstand” lät sig övertygas av MyOmegas IoT-plattform. Innovationspriset IT i kategorin Industri & logistik gick 2018 till MyOmega Systems GmbH.

Universalkapsling UCS

Universalkapsling UCS

Universalkapslingen i serien UCS är den perfekta lösningen för Embedded Systems. IP40-kapslingen ger kretskorten i standardformfaktorn tillförlitligt skydd mot yttre påverkan. Uttagbara sidoväggar möjliggör modulära kapslingslösningar i anpassade bygghöjder.