Effektiv utformning av apparatskåpstillverkning

En genomgående process från projektering till färdigt apparatskåp

Apparatskåpstillverkare måste bemöta en rad olika specifika utmaningar när det gäller processernas ekonomiska lönsamhet. Målet är att så effektivt som möjligt utforma processkedjan från engineering och framtagandet av kopplingsschemat till det färdiga apparatskåpet.

Att processkedjan är konsekvent är en viktig förutsättning för att bibehålla effektiviteten och konkurrenskraften inom apparatskåpstillverkning. Längs denna processkedja finns en stor potential att tillämpa metoder för digitalisering eller automation. Genom ett omfattande lösnings- och tjänsteutbud bidrar COMPLETE line till att realisera denna potential.

Genomgående processer längs värdeskapandekedjan

Från planering till färdigt apparatskåp

Inom apparatskåpstillverkning är systemavbrott tidsödande vid planering, anskaffning och tillverkning. Programvara som säkerställer ett genomgående dataflöde bidrar avsevärt till effektiviteten under hela processen. Genomgående digitalt beskrivna artiklar och sömlösa systemgränssnitt utgör grunden till optimerade processer inom apparatskåpstillverkning.

Planerings- och märkningsprogramvaran PROJECT complete

Planning and marking software PROJECT complete

Intuitiv projektering, intelligenta funktioner och ett anpassningsbart användargränssnitt: programvaran PROJECT complete är den innovativa lösningen för enkel planering av plintrader samt för att på ett okomplicerat sätt ta fram tillhörande märkningar.

Konfiguratorer för ett individuellt produktval

Configurators for an individual product selection

Våra konfiguratorer hjälper dig att hitta rätt produkt. Tack vare enklare filtermenyer, detaljerad visualisering samt ett intuitivt användargränssnitt kan anpassade lösningar konfigureras i några få steg. Utöver ett direkt beställningsalternativ för maskinvaran erhåller du omedelbart en digital tvilling av din konfiguration som kan integreras i din CAD-planering.

Engineering-programvara clipx ENGINEER

Engineering-Software clipx ENGINEER

Engineering-programvaran clipx ENGINEER gör det mer effektivt än någonsin tidigare att planera och beställa plintrader, bestyckade monteringsplattor och kopplingslådor samt att sömlöst överföra relevanta data till tillverkningen – på alla arbetsplatser!

Realtidsdata för beställningar inom apparatskåpstillverkning

Automatisera beställningarna

Fungerande leveranskedjor och sömlösa beställningsprocesser är extra viktiga vid tilltagande komplexitet och tidspress. En hög transparens gällande förväntade leveranstider och kostnader som uppstår under arbetet bidrar i mycket stor utsträckning till att minska arbetsinsatserna, i synnerhet vid kundspecifika moduler.

Högre effektivitet genom standardiserat produktprogram

More efficiency through a standardized product portfolio

COMPLETE line är en innovativ produktportfölj för alla funktioner i apparatskåpet. Tack vare en smidig och intuitiv hantering av anpassade maskinvarukomponenter sparar du tid vid montering, idrifttagande och underhåll. Push-in anslutningsteknik gör att kabeldragningen kan utföras snabbt och utan verktyg. Standardiserade märknings-, byglings- och testtillbehör minskar märkbart antalet komponenter som behövs.

Planerings- och märkningsprogramvaran PROJECT complete

Planning and marking software PROJECT complete

PROJECT complete utför direkt beställningen av dina projekt*. Stycklistor kan överföras online till Phoenix Contact. Du får omedelbart en priskalkyl och information om produkterna är tillgängliga.
*För närvarande är beställningsprocessen endast tillgänglig i Tyskland.

Kundanpassade plintrader

Customer-specific assembled terminal strips

Vår plintradstillverkning hjälper dig att hantera ordertoppar flexibelt eller att tillhandahålla plintrader just-in-time vid serieproduktion. En genomgående automation av beställningsförloppet underlättar processen: från beräkning av pris och leveranstid, via mottagning av beställningen till leverans.

Kundspecifika märkningar beställs enkelt online

Customer-specific printed markings easily order online

Via den kundspecifika märkningstjänsten beställer du individuella märkningslösningar just-in-time för produktionen. Alla material som kan märkas enligt kundens önskemål visas med symbolen ”Printed for you” och finns på vår webbsida.

Mekanisk bearbetning av DIN-skenor

Med hjälp av digitala tillverkningsunderlag

Inom apparatskåpstillverkning är den mekaniska bearbetningen ett av processtegen med huvudsakligen manuella arbetssteg. Förutom bearbetning av apparatskåp och montageplattor innefattar den kapning av kabelkanaler och DIN-skenor. Effektivt utformade arbetsflöden med digitalt stöd sänker både ledtider och kostnader.

Profil- och skenkap

Profile and DIN-rail cutters

Profil- och DIN-skenkapen från Phoenix Contact används för att snabbt och exakt kapa en rad olika olika typer av standard-DIN-skenor och kabelkanaler.
Se till att arbetsplatsen är ren och säker: kapa plast- eller metallprofiler utan spånbrytning eller gradning.
Det innebär att det inte krävs något efterarbete som t.ex. avgradning vid sågningen.

Planerings- och märkningsprogramvaran PROJECT complete

Planning and marking software PROJECT complete

PROJECT complete tillhandahåller all nödvändig information för tillverkning av plintrader: antingen i form av ett digitalt tillverkningsdokument för manuell montering av radplinten eller som export i AutomationML-format för att styra halvautomatiska eller helautomatiska tillverkningssystem för produktion av plintrader.

Felfri bestyckning av DIN-skenor

Med hjälp av digitala tillverkningsunderlag

Digitala tillverkningsunderlag kan vara till hjälp vid både manuell och helautomatisk bestyckning av DIN-skenor i apparatskåpstillverkningen. Dessa data kan även användas för assistentsystem. På så sätt reduceras ledtiderna och felkvoterna avsevärt.

Planerings- och märkningsprogramvaran PROJECT complete

Planning and marking software PROJECT complete

PROJECT complete tillhandahåller all nödvändig information för tillverkning av plintrader: antingen i form av ett digitalt tillverkningsdokument för manuell montering av radplinten eller som export i AutomationML-format för att styra halvautomatiska eller helautomatiska tillverkningssystem för produktion av plintrader.

Industriella märkningslösningar

MARKING system

Inom apparatskåpstillverkning är processen att märka alla komponenter konsekvent ytterst tidskrävande. Utforma den här processen effektivt och intuitivt: det heltäckande systemerbjudandet MARKING system som består av en professionell planerings- och märkningsprogramvara, innovativa utskriftssystem och märkningsmaterial för alla användningsområden tillhandahåller användarvänliga lösningar från planering till färdig märkning.

Flexibel UV-LED-kortskrivare BLUEMARK ID/BLUEMARK ID COLOR

Flexible UV-LED printer  BLUEMARK ID

Färgutskrift (tillval) och tillgång till över 1 300 märkmaterial i plast och aluminium samt till etiketter, gör BLUEMARK ID till den perfekta lösningen för samtliga krav. Med avstaplingsfunktionen kan material bearbetas effektivt utan att operatören behöver gripa in. Den intuitiva användarprogramvaran guidar genom hela utskriftsprocessen.

THERMOMARK ROLL 2.0, den effektiva termotransferskrivaren för utskrift på rullar och löpande material

Efficient thermal transfer printer for roll and continuous formats THERMOMARK ROLL 2.0

Det höga kostnadstrycket inom apparatskåpstillverkning kräver märkningslösningar som är både effektiva och flexibla. THERMOMARK ROLL 2.0 märker etiketter och krympslangar i rull- och löpande format för applikationer inom plint-, ledar- och kabel-, enhets- och anläggningsmärkning. Tekniken för termotransferutskrift är beprövad och medför ett lågt underhållsbehov.

Mobil termotransfer-kortskrivare THERMOMARK PRIME

Mobile thermal transfer printer THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME är redo att användas överallt där den behövs – oavsett om det är vid skrivbordet eller mobilt i applikationen. Integrerad programvara för märkning, nätoberoende energiförsörjning och ett intuitivt gränssnitt gör att termotransferskrivaren är optimalt anpassad för mobil användning.

Planerings- och märkningsprogramvaran PROJECT complete

Planning and marking software PROJECT complete

Programvaran PROJECT complete marking är en snabb och bekväm lösning för att enkelt skapa märkningslösningar. Med märkningsprogramvaran kan alla märkningssystem från Phoenix Contact och vanliga kontorsskrivare användas intuitivt. Befintliga textdata importeras direkt och effektivt från CAE-system, tabeller eller programvara för textbearbetning.

Högre kostnadseffektivitet och flexibilitet

Utnyttja potentialen vid preparering och bearbetning av ledare

Det finns en avsevärd potential för att öka effektiviteten vid prepareringen och bearbetningen av ledare. Detta tidskrävande arbete utgör omkring hälften av apparatskåpstillverkarens arbetstid. Assistentsystem, handverktyg som är avstämda efter varandra och verktygsautomater utnyttjar denna potential på bästa möjliga sätt beträffande prisvärdhet och flexibilitet.

Assistentsystem för tillverkning – för en effektiv preparering av ledare

YouTube

clipx WIRE assist möjliggör en effektiv ledarbearbetning. Det programvarustödda systemet guidar användaren genom processen med delvis automatiserad preparering av ledare, styr de relevanta utmatningsenheterna och tillhandahåller den nödvändiga informationen som bygger på CAE-data.

Verktygsautomater för snabb ledarbearbetning

Automatic devices for the fast wire processing

Kapning, avisolering och crimpning: automatisera dessa delmoment och de ekonomiska fördelarna märks redan vid mindre och mellanstora volymer.

Planerings- och märkningsprogramvaran PROJECT complete

Planning and marking software PROJECT complete

PROJECT complete tillhandahåller all nödvändig information för tillverkning av plintrader: antingen i form av ett digitalt tillverkningsdokument för manuell montering av radplinten eller som export i AutomationML-format för att styra halvautomatiska eller helautomatiska tillverkningssystem för produktion av plintrader.

Alltid rätt verktyg

The right tool for every application

Kapning, avisolering, crimpning, skruvning och mätning – Phoenix Contact har ett optimalt handverktyg för alla tillämpningar inom elektroteknik. Lär dig mer om de förstklassiga bearbetnings- och mätverktygen i vårt produktprogram TOOL fox.

Push-in-anslutningsteknik för en snabb installation utan verktyg

Minska kabeldragningsarbetet avsevärt. Med Push-in Technology går kabeldragningen i apparatskåpet på nolltid – helt utan verktyg och med fjäderlätt jackning. COMPLETE line tillhandahåller produktlösningar med push-in-anslutning för varje funktion.

Push-in-anslutningsteknik för en snabb installation utan verktyg

Servicetjänster för märkningssystem

Services for a smooth marking process

Våra tjänster för märkningssystem inkluderar flexibla lösningar som kan anpassas individuellt efter dina behov. På så sätt bidrar vi till att göra din processer smidigare och förenkla ditt dagliga arbete.

Professionella molnlösningar för digitalisering inom apparatskåpstillverkning

Professional cloud solutions for digitalization of control cabinet building

Phoenix Contacts Proficloud är kompletta molnlösningar som är skräddarsydda för dina behov. Sammanlänka produktion och utveckling globalt över företagsgränserna. Proficloud samlar in dina maskin- och anläggningsdata var som helst i världen och kombinerar stora datamängder från olika källor. Du kan fatta kvalificerade beslut baserat på moderna dataanalyser samt förutsäga och förbättra den operativa processtyrningen.

Tekniskt ledande produkter för varje funktion i apparatskåpet

 

COMPLETE line innehåller innovativa produkter för apparatskåpets samtliga funktionsområden: från styrsystem till en tillförlitlig 24 V-strömförsörjning. Dra nytta av flexibel anslutningsteknik och lösningar för säker anpassning av signaler. Med COMPLETE line-portföljen kan du även utforma individuella koncept för funktionell säkerhet, nätverkskommunikation och omkoppling av laster. Alla komponenter har harmoniserats för att samspela optimalt i drift.