AC-spänningsomvandlare och DC-spänningsomvandlare

AC-spänningsomvandlare och DC-spänningsomvandlare

AC- och DC-spänningsomvandlare för omvandling av spänningar upp till 550 V AC eller 1500 V DC till analoga standardsignaler.

Mer information

Fördelar

  • Exakt avbild av mätresultatet med nio spänningsmätområden som går att ställa in fritt
  • Hög driftsäkerhet och säker signalöverföring tack vare galvanisk 3-vägsisolation
  • Enkel kompensation av givarfel eller mätavvikelser med zero/span-anpassning
  • Mätning av högspänning upp till 1 500 V DC med våra spänningsomvandlare från produktfamiljen SOLARCHECK
AC- och DC-spänningsomvandlare i MACX MCR-serien

AC- och DC-spänningsomvandlare i MACX MCR-serien

MACX MCR-spänningsomvandlarna registrerar lik- eller växelspänningar och omvandlar dem till analoga standardsignaler. Mätomvandlarna MACX MCR-VDC registrerar likspänningar från 0 till ±660 V DC. Spänningsomvandlaren MACX MCR-VAC registrerar sinusformade växelspänningar från 0 till 660 V AC. För optimal mätnoggrannhet finns åtta fint indelade spänningsmätområden. Den galvaniska 3-vägsisolationen säkrar hög driftsäkerhet

Spänningsomvandlare SOLARCHECK

Spänningsomvandlare för likspänning upp till 1 500 V DC

Med spänningsmätningsmodulen från produktfamiljen SOLARCHECK kan du mäta likspänningar på upp till 1 500 V DC och omvandla dem till en analog signal på 2 till 10 V DC. Modulen är avsedd för mätning i jordade och isolerade solcellssystem. Du kan också använda spänningsmätningsmodulen flexibelt utanför övervakningssystemet i alla andra likströmstillämpningar som en enkel analog enhet.

Intelligent energiövervakning
Produkter och tjänster för din energihantering
Hantera energi enkelt: vår innovativa produktportfölj med avstämd givar- och mätteknik förenklar registreringen av energidata avsevärt. Framtidsorienterade kommunikationslösningar och digitala tjänster hjälper dig att integrera, bearbeta och redigera data.
Broschyr
Broschyr energiövervakning