AC-spänningsomvandlare och DC-spänningsomvandlare

AC-spänningsomvandlare och DC-spänningsomvandlare

MACX MCR-spänningsomvandlarna registrerar lik- eller växelspänningar och omvandlar dem till analoga standardsignaler. Mätomvandlarna MACX MCR-VDC registrerar likspänningar från 0 till ±660 V DC. Spänningsomvandlaren MACX MCR-VAC registrerar sinusformade växelspänningar från 0 till 660 V AC. För optimal mätnoggrannhet finns åtta fint indelade spänningsmätområden. Den galvaniska 3-vägsisolationen säkrar hög driftsäkerhet.

Mer information

Fördelar med våra AC- och DC-spänningsomvandlare

  • Exakt avbild av mätresultatet med nio spänningsmätområden som går att ställa in fritt
  • Hög driftsäkerhet och säker signalöverföring tack vare galvanisk 3 vägs-isolation
  • Enkel kompensation av givarfel eller mätavvikelser med ZERO/SPAN-anpassning