Video: All Electric Society som Phoenix Contacts bild av framtiden
Vad är All Electric Society MovingImage

All Electric Society

Framtidsbilden för All Electric Society beskriver en värld där energi från förnyelsebara källor står till förfogande i tillräcklig utsträckning till ett överkomligt pris. Utöver den konsekventa genereringen och användningen av förnyelsebar energi är sänkningen av det primära energibehovet med effektivitetsåtgärder och skapandet av intelligenta och uppkopplade system en nyckel till en hållbar framtid.
För att använda den förnyelsebara energin behovsanpassat krävs det lösningar och teknologier för elektrifiering, nätverk och automatisering för att åstadkomma sektorkoppling.

All Electric Society Park

All Electric Society Park Morgondagens hållbara värld, dagens teknik

Från och med den 1 september 2023 kommer All Electric Society Park i Blomberg att visa hur All Electric Society blir verklighet. Där förklaras verkliga tillämpningar för sektorkoppling på ett tydligt sätt och säkerställer också en hållbar framtid.

Video: All Electric Society Alliance
All Electric Society Alliance MovingImage

Samla krafterna: med All Electric Society Alliance

För att framtidsvisionen om All Electric Society ska bli verklighet måste aktörer inom vetenskap, politik, näringsliv och industri arbeta tillsammans. För att på ett lämpligt sätt kunna dra nytta av de enorma chanserna med en resurssnål energiomställning inom sektorerna industri, energi, infrastruktur och mobilitet samarbetar Phoenix Contact aktivt med andra aktörer: Med All Electric Society Alliance vill vi tillsammans med kompetenscentret All Electric Society vid Westsächsische Hochschule Zwickau och ytterligare innovatörer inom omvandlingen samla krafterna för att med kunskap, produkter och lösningar förverkliga framtidsvisionen.

De primära målen för alliansen, som bygger på samarbete i partnerskap, är följande:

  • Gemensamt genomförande av projekt med kompetenscentret All Electric Society
  • Ett integrerat, vetenskapligt samarbete mellan alla parter
  • Tvärvetenskaplig utveckling av unga yrkesmänniskor

Förutom Westsächsische Hochschule Zwickau och Phoenix Contact omfattar de grundande medlemmarna i All Electric Society Alliance även bland andra BRUNATA-METRONA GmbH, DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, enersis suisse AG, staden Zwickau och Volkswagen Sachsen GmbH.

Video: Sektorkoppling inom ramen för All Electric Society
Vad är sektorkoppling MovingImage

Sektorkopplingen

Vid sektorkopplingen beaktas generering, distribution, lagring och förbrukning av energi som ett helhetssystem. Dessutom utväxlar enskilda sektorer energi mellan varandra så att den står till förfogande i rätt form där den behövs. Genom att registrera och utvärdera data om energiförbrukning och -generering styrs energiflödet optimalt.

Det innebär att sektorer måste sammankopplas även kommunikativt, inte bara prestandatekniskt. Standardiserade kommunikationsprotokoll inom de olika nätverken möjliggör här den nödvändiga kommunikationen, utan att systemgränser innebär något hinder. Sektorkopplingsprincipen fungerar i det lilla formatet, t.ex. inom ett företag, på samma sätt som över olika företag. Phoenix Contact tillhandahåller produkter, lösningar och tjänster för elektrifiering, nätverk och automatisering av sektorerna energi, industri, infrastruktur och mobilitet.

Upplev sektorkopplingen
All Electric Society Online Experience
Med vår All Electric Society Online Experience kan du uppleva hur sektorkoppling fungerar och vilken roll som elektrifiering, sammankoppling och automatisering spelar här.
Förstå sektorkopplingen
En man med laptop som blir entusiastisk av All Electric Society Online Experience

Nyckeltekniker för elektrifieringen

Video: Elektrifiering som ett åtgärdsområde för All Electric Society
Vad är elektrifiering? MovingImage
Offshore-vindkraftpark

Tillförlitliga strömförsörjningslösningar förhindrar fel i sammankopplade nätverk Säkerställa hög anläggningstillgänglighet

I takt med att elektrifieringen, sammankopplingen och automatiseringen av sektorerna ökar, växer även beroendet av tillförlitliga strömförsörjningslösningar. För säker försörjning och sammankoppling av sektorerna erbjuder vi lösningar för alla applikationer – med överspänningsskydd, avbrottsfri strömförsörjning, redundansmoduler och passande säkringar.

Man som jämför en produkt med den digitala tvillingen

Effektivitet i apparatskåpstillverkningen skyndar på sektorkopplingen Utan smarta produktionslösningar går elektrifieringen i stå

Den massiva ut- och ombyggnaden av infrastrukturen för att distribuera och lagra decentralt genererad förnyelsebar energi och elektrifieringen av alla sektorer innebär ett kraftigt ökande behov av ställverk. Det är snudd på omöjligt att möta det behovet med traditionella produktionsprocesser. Det efterfrågas lösningar i området Efficient Engineering and Smart Production. De ger ett avgörande bidrag för en nödvändig effektivitetsökning i apparatskåpstillverkningen och därmed en snabbare realisering av sektorkopplingen.

Nyckelteknik för sammankoppling

Video: Nätverksanslutning som ett åtgärdsområde för All Electric Society
Vad är nätverksanslutning? MovingImage
Karosstillverkning bilproduktion

Single-Pair-Ethernet möjliggör trådlös IIoT-kommunikation ända till fältnivån Överföra data resurssparande och högeffektivt

Automation är nyckeln till att göra sektorer energieffektivare. Den går hand i hand med sammankopplingen av alla maskiner, enheter, sensorer och ställdon i nätverk till ett industriellt Sakernas internet. Här säkerställer Single-Pair-Ethernet (SPE) en kontinuerlig Ethernet-kommunikation. SPE innebär parallell och högeffektiv överföring av data och kraft. Sparar resurser med bara en parkabel från en sensor till ända upp i molnet.

5G-mobilmast i en storstad

5G gör trådlös kommunikation tillförlitlig Kraftfull sammankoppling inom och mellan alla sektorer

En tillförlitlig sammankoppling är grunden för sektorkopplingen. Den nya
bredbandstekniken 5G gör det möjligt att kommunicera trådlöst inom och mellan alla sektorer: med höga datahastigheter, högt antal deltagare och extremt låg latens. Den intelligenta kommunikationen med 5G mellan maskiner och tillämpningar säkerställer mer autonoma och effektiva processer – från produktionen till logistiken.

Nyckeltekniker för automatiseringen

Video: Automatisering som ett åtgärdsområde för All Electric Society
Vad är automatisering? MovingImage
Maskin i produktionen

Öppen styrteknik gör automationslösningar framtidssäkra Dra fördel av den kollektiva intelligensen hos IT- och OT-specialister

För omfattande automation av sektorerna måste styrtekniken växa samman över gränserna för enstaka användningsområden. Öppen styrteknik som Ecosystem PLCnext Technology gör detta möjligt – oberoende av maskinvara och programmeringsspråk. Dessutom gör den att den kollektiva intelligensen hos IT- och OT-specialister kan användas för snabb realisering och kontinuerlig vidareutveckling av individuella lösningar.

Lösningar för energisektorn

Flygfoto solcellspaneler i solcellspark

Certifierade inmatningsregulatorer underlättar energiomställningen Ansluta solcellsanläggningar till elnätet snabbare

Decentraliserade solcellsanläggningar bidrar i All Electric Society väsentligt till att göra strömförsörjningen pålitlig. Certifierade inmatningsregulatorer från Phoenix Contact kopplar in nya anläggningar på elnätet snabbt och obyråkratiskt – du slipper vänta på certifieringen för elhandel. De gör inte bara vägen mot energiomställningen enklare, utan till och med snabbare.

Lösningar för industrisektorn

Personer vid den aktuella produktionsplaneringen

En central dataåtkomst underlättar förvaltningen av den digitala fabriken Säkra molnlösningar för platsövergripande effektivitetsökning

En omfattande datainsamling och utvärdering är grunden för sektorkopplingen och en lönsam produktion. Med resultaten går det att åstadkomma en effektivare tillverkning på alla områden, från maskinanvändningstider till energihanteringen. Registrerat centralt över säkra molnlösningar går det att optimalt balansera generering, lagring och förbrukning av energi, inte bara för en enskild fabrik utan för hela industrinätverk. För mer effektivitet i produktionen.

Lösningar för infrastruktursektorn

Stad i skymningen med upplysta byggnader och gator

Korrekta data som start på en effektiv infrastruktur Sänkt energiförbrukning p.g.a. smarta hus och trafikleder

Solcellsanläggning på taket, småskaligt kraftvärmeverk i källaren, laddstolpar framför dörren: Sektorkopplingen är redan verklighet i moderna byggnader. Dessutom anpassar gatlampor sin ljusstyrka till väderleken, omväxlande ljusförhållanden och den aktuella gatans trafikmängd. För att kunna driva dessa automatiserat som ett system så energieffektivt som möjligt, måste olika data, från anläggningar eller från sensorer, göras universellt användbara.

Lösningar för mobilitetssektorn

Parkeringshus med e-tankstation

Vehicle-to-Grid förvandlar fordonsparker till lönsamma energilagringsmoduler Använd batterier från elbilar som strömbuffert

E-Mobility-laddstyrningarna CHARX control modular möjliggör intelligent laddning av batterier i elbilar. Dessutom kan de återföra ström till nätet när det behövs. Tekniken bakom detta kallas Vehicle-to-Grid. ISO 15118 beskriver de tekniska förutsättningarna och villkoren för detta. CHARX control modular uppfyller denna standard och är förberedd för Vehicle-to-Grid.