Tilbake til oversikten

Teknologi for ytelsestilkoblinger

Sterkstrømskretskort

Tre teknologier for fremstilling av kretskort med posisjonssifre  

Fremstillingsteknologier for kretskort

Strømoverføringskapasitet opp til 125 A? Sterkstrømskretskort og komponentene i COMBICON-sortimentet gjør det mulig.
For å fremstille sterkstrømskretskort finnes det forskjellige teknologier (se bildet):

1. Multilayerteknikk
2. Tykkobberteknikk
3. Skiveteknikk

Med disse forskjellige teknologiene åpner det seg nye muligheter for design av komponenter:

  • De nødvendige funksjonene og modulene kan konsentreres på bare ett kretskort.
  • Ytterligere monteringsprosedyrer samt dyr, ekstra kabling av komponenter bortfaller.
  • Komponentene blir mindre.

Strømbelastningsevne

Deratingkurve med pluggforbinder SPC 5 som eksempel  

Deratingkurve med pluggforbinder SPC 5 som eksempel

Sikkerheten og yteevnen til utstyr er sterkt avhengig av strømbelastbarheten til lederbanene på kretskortet. For å unngå termiske skader på utstyrsdelene må du også ta hensyn til følgende faktorer:

  • Omgivelsestemperatur
  • Poltall
  • Tilkoblingstverrsnitt

For å fastsette tillatt strømbelastning for COMBICON-produktene finnes det basiskurver og deratingdiagrammer i katalogen. Se i denne sammenheng også de forskjellige produktenes laboratoriedatablader.


Tilbake til oversikten
Mer informasjon
  • Teknologi for ytelsestilkoblinger
Sertifisering og godkjenning

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
Produktnavigator til pluggforbindere og elektronikkhus

Produktnavigator

Kompakt oversikt over pluggforbindere og elektronikkhus.

Mer informasjon
Nye pluggforbindere og elektronikkhus fra Phoenix Contact

Nye pluggforbindere og elektronikkhus

Bli kjent med våre nye pluggforbindere for overføring av signaler, data og effekt samt allsidige elektronikkhus.

Til Nyheter 2020/2021