Forskjellige verktøyautomater for bearbeiding av ledere, for kutting, avisolering og krymping

Verktøyautomater for konfeksjonering av ledere

Vårt verktøysortiment har effektive verktøyautomater for kutting, avisolering og krymping. Automatiser disse tre deltrinnene i produksjonsprosessene allerede i mindre og middels store mengder. Verktøyautomatene for rask og nøyaktig bearbeiding av ledere og ledninger gir deg uforandret høy kvalitet på arbeidsresultatene.

Mer informasjon

Dine fordeler

 • Nøyaktig og rask bearbeiding av forskjellig ledermateriell
 • Enkel oppstart via Plug-and-Play
 • Enkel betjening via display, dreieknapper eller talltaster
 • Robuste verktøyautomater med lang levetid grunnet bruk av komponenter med lite slitasje.

Verktøyautomater for effektiv bearbeiding av ledere

Kutting, avisolering og krymping: Med våre verktøyautomater øker du effektiviteten ved bearbeiding av ledere grunnet automatisering av disse tre deltrinnene. Kombinasjonen av funksjonalitet, kvalitet og rask innrettingstid gir høy fleksibilitet samtidig som arbeidsresultatene forblir optimale. Våre verktøyautomater for nøyaktig og rask bearbeiding av ledere og ledninger er lettforståelige og dermed enkle å sette i drift. Den robuste utformingen og bruk av komponenter med lite slitasje gjør at verktøyautomatene er lite vedlikeholdskrevende og gir dem lang levetid.

Kutteautomat

Kutteautomat CUTFOX 10

Skjære- og kutteautomater

Spar tid ved bearbeiding av ledere: Med vår kutteautomat skjærer du ledere opptil 10 mm² og ledninger med diameter opptil 8 mm, automatisk og nøyaktig på millimeteren. Rask og brukervennlig inntasting av lengde og mengde utelukker feilbetjening. Verktøyautomaten vår stiller inn diameteren automatisk.

 • Enkel betjening via display og talltaster
 • Enkel oppstart via plug-and-play
 • Automatisk innstilling av diameter via fjærsystem
 • Enkel overføring av data, f.eks. fra Microsoft Excel
Avisoleringsautomat

Avisoleringsautomat WF 1000

Avisoleringsautomater

Fra standard PVC- til problematiske teflonisolasjoner – med vår avisoleringsautomat isolerer du alle typer ledere pålitelig og presist ved gjentagelser.
Den kompakte verktøyautomaten tilrettelegger for automatisk avisolering av ledere opptil 6 mm² og ledninger opptil 6 mm diameter.

 • Enkel innstilling av avisoleringsmål via display og dreieknapper
 • Tidsbesparelse grunnet rask avisolering på kun 0,3 sekunder syklustid
 • Behandling av vanskelig isolasjon ved hjelp av spesielle knivgeometrier
 • Ingen skader på isolasjonen grunnet automatisk, ømfintlig klemkraftinnstilling som tilsvarer uttrekkskreftene
Krympeautomat

Krympeautomat CF 500

Krympeautomater

Gjør arbeidet mer effektivt med vår kompakte krympeautomat. Fra endehylse til koaksialforbinder: På grunn av den høye presskraften og utskiftning av innsatsene både raskt og enkelt er verktøyautomaten egnet for krymping av forskjellige forbindertyper og -størrelser.

 • Enkel betjening via display og talltaster
 • Enkel oppstart via plug-and-play
 • Høy fleksibilitet grunnet utskiftbare innsatser
 • Enkel utløsing av krympeprosessen i form av fotbryter
Avisolerings- og krympeautomat

Avisolerings- og krympeautomat CF 3000

Avisolerings- og krympeautomater

Reduser bearbeidingstiden med våre verktøyautomater for avisolering og krymping. På kun ett sekund og i ett og samme arbeidstrinn får du en leder som er feilfritt prefabrikkert. For mobil bruk velger du vår kompakte avisolerings- og krympeautomat CF 3000. Med denne enheten behandler du endehylser som båndmateriell både raskt og sikkert.

 • Rask endring av tverrsnitt grunnet modulær konstruksjon
 • Minimal syklustid fordi delprosesser er tilpasset hverandre
 • Enkel oppstart via plug-and-play
Mobil avisolerings- og krympeautomat

Mobil avisolerings- og krympeautomat

Mobil avisolerings- og krympeautomat

Vår mobile avisolerings- og krympeautomat er den minste verktøyautomaten og gir effektiv bearbeiding av ledere direkte på eller i automasjonsskapet. Med våre mobile håndapparater tar det kun to sekunder å konfeksjonere lederne. Avisolere, sette på endehylse, presse - Crimphandy tar seg av alt i ett og samme arbeidstrinn.

 • Opptil 75 % tidsbesparelse takket være sammenslåing av arbeidstrinn og meget enkel betjening
 • Uforandrede høykvalitets-arbeidsresultater takket være automatiske overvåkingsfunksjoner
 • Ubegrenset mobil bruk takket være batteridrift og magasin
Mer informasjon
Alltid riktig verktøy
Som produsent av profesjonelle bearbeidings- og måleverktøyer er Phoenix Contact din kompetente partner for alle typer bruk innen elektroteknikk. Bli kjent med håndverktøyet og verktøyautomatene i høy kvalitet fra vårt store verktøysortiment. Du finner mer informasjon i brosjyren vår.
Til brosjyren
Tekniker arbeider på verkstedet med håndverktøy