Produktsamsvar Motta informasjon om Compliance for EU RoHS, EU REACH, China RoHS og SCIP for produktene dine.

Legg til artikkelnumrene nedenfor for å vise og laste ned samsvarsinformasjon. Artikkelnumre må være adskilt fra hverandre, og da med et mellomrom ( ), et komma (,) eller en ny linje.

Tips: Du kan kopiere og legge til produktnumre fra andre applikasjoner, f.eks. et Excel- eller PDF-dokument.

Angi et gyldig artikkelnummer for å fortsette.

To view exclusive product compliance data, log in using the appropriate customer credentials. Log in


Vårt løfte

Som resultat av vår produktkontroll (lovbestemmelse pr. 25. mai 2024) bekrefter PHOENIX CONTACT at våre produkter er i samsvar med begrensningene for stoff iht. direktiv 2011/65/EU (RoHS 2), inkludert delegert direktiv 2015/863/EU. Produktene stemmer også overens med kravene i henhold til vedlegg XIV og vedlegg XVII etter forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH-forordning) samt med SJ/T 11364-2014 (China RoHS).

Ta kontakt med oss

Hvis du har flere spørsmål om samsvar for produktene våre, tar du kontakt med oss via e-post på følgende e-postadresse: no-productcompliance@phoenixcontact.com


Nyttige lenker