Overvåking av energi: Selve grunnlaget for energistyringen

Overvåking av energi

Effektiv overvåking av energi er selve grunnlaget for energistyringen din. Vår innbyrdes tilpassede portefølje med sensorer og måleteknologi sparer deg for mye arbeid ved innsamling av energidata. Det være seg kompleks energiovervåking eller enkel beregning av kostnadspunkter: Det store utvalget av multifunksjonelt energimåleutstyr for avregningsformål dekker alle bruksområder. Strømtransformatorer, strøm- og spenningsmåleomformere kompletterer porteføljen.

Mer informasjon

Dine fordeler

 • Energimåling i bare tre trinn takket være energimålere med lettforståelig konfigurasjon
 • Nøyaktig beregning av energidata pr. kostnadssted med energimålere for avregningsformål
 • Enkel ettermontering av strømsensorsystem ved hjelp av Rogowski-spoler og -strømtransformatorer for ettermontering, uten at anleggsdeler må demonteres
 • Her finner du egnet måleomformer for mange forskjellige behov innen strøm- og spenningsmåleteknikk

Intelligent overvåking av energi: Produkter og tjenester for fremtidens energistyring

Intelligent overvåking av energi med produkter for energi- og strømmåleteknikk

Intelligent overvåking av energi med våre produkter for energi- og strømmåleteknikk

Energimålerne våre er selve kjernen i porteføljen vår for overvåking av energi. Med EMpro-energimålere utformer du fremtidens energistyring:
Implementer energidataene fra enhver nettleser i ditt lokale nettverk via det integrerte REST-grensesnittet. Eller gå direkte inn i skyen med EMpro. Få tilgang til måle- og komponentdataene dine fra hvor som helst i verden, og ta i bruk ytterligere Smart Services i Tingenes Internett.

Effektiv energibruk er en særdeles viktig faktor for driftsøkonomi. Derfor må energistyresystemet være enkelt å implementere. Vår nyskapende, innbyrdes tilpassede portefølje med sensorer og måleteknikk sparer deg for mye arbeid ved innsamling av energidata. Fremtidsrettede kommunikasjonsløsninger og digitale tjenesteytelser hjelper deg ved integrering, viderebehandling og klargjøring av data.

Lotte Ehlers - Phoenix Contact, Director Interface Monitoring
Lotte Ehlers
EMpro-energimåler og EMpro-energimåleutstyr for avregningsformål på monteringsskinnen

Energi- og effektmåleteknikk

Det være seg kompleks energimåling, enkel beregning av kostnadspunkter eller effektovervåking av solenergianlegget: Våre produkter for energi- og effektmåling samler inn alle elektriske verdier som er relevante for energiovervåkingen din.

 • AC-energimåler for avregningsformål
 • DC-energimåler for avregningsformål
 • Multifunksjonelle energimåleutstyr
 • IoT-kompatibelt energimåleutstyr med Smart Services på Proficloud.io som tilvalg

Vårt solenergistreng-overvåkingssystem SOLARCHECK er spesielt designet for overvåking av strøm og spenning i solenergianlegg.

Pluggstrømtransformator ved siden av Rogowski-spole

Strømtransformatorer

Det være seg for førstegangsinstallering eller for rask og enkel ettermontering: Våre strømtransformatorer har et stort produktspekter for omforming av vekselstrøm opptil 4000 A AC til lav sekundærstrøm:

 • Plugg-, rør- og viklingsstrømtransformator
 • Strømtransformatorer for ettermontering med utgangspunkt i Rogowski-spolen
 • Strømtransformator med delt kjerne for ettermontering
Strøm- og spenningsmåleomformere

Strøm- og spenningsmåleteknikk

Her finner du egnet måleomformer for mange forskjellige behov innen strøm- og spenningsmåleteknikk:

 • AC/DC-strømmåleomformer
 • AC-strømmåleomformer
 • AC- og DC-spenningsmåleomformere
 • AC-spenningsmåleomformer for vekselspenning opptil 550 V AC
 • DC-spenningsmåleomformer for likespenning opptil 550 V DC
 • DC-spenningsmåleomformer for likespenning opptil 1500 V DC
Intelligent overvåking av energi
Produkter og tjenesteytelser til din energistyring
Enkel administrering av energi: Vår nyskapende, innbyrdes tilpassede portefølje med sensorer og måleteknikk sparer deg for mye arbeid ved innsamling av energidata. Fremtidsrettede kommunikasjonsløsninger og digitale tjenesteytelser hjelper deg ved integrering, viderebehandling og klargjøring av data.
Brosjyre
Brosjyre Energiovervåking