Power-to-X Sammen inn i en CO2-nøytral fremtid med grønn hydrogen

Power-to-X: Vind-, solenergi- og elektrolyseanlegg

Med Power-to-X til All Electric Society

Med nøkkelteknologien Power-to-X kan fornybar energi som f.eks. vind- eller solenergi fordeles, lagres og gjøres tilgjengelig i store mengder ved behov.

Power-to-X-metode
Omforming av primærenergi til andre energiformer ved hjelp av Power-to-X-metode YouTube

Energi etter behov med Power-to-X

En integral del av prinsippet All Electric Society, er elektrisk energi fra fornybare energikilder, f. eks. fra solenergi. Prosesstekniske forløp omformer denne energien til energi som kan lagres. I den forbindelse benyttes såkalte Power-to-X-teknologier.

Strømoverskudd oppstår ved kraftig solstråling, mye vind eller ved overskudd på vann i nettopp solenergi-, vindkraft- eller vannkraftverk. Dette overskuddet brukes for å produsere drivstoff (Power-to-Fuel), hydrogen og metan (Power-to-Gas), ammoniakk og metanol (Power-to-Liquid) eller andre kjemikalier. I forbindelse med All Electric Society blir mange av stoffene som produseres på denne måten, benyttet for å generere elektrisk energi. De inntar dermed rollen som energiakkumulator som bufrer fluktueringen i nevnte fornybare energier, og sørger for en kontinuerlig forsyning med energi. Slike teknologier for Power-to-X støtter sektorkoblingen, som strøm-, varme-, gass- og mobilitetssektorene nettorganiseres gjennom.

Ekspertsamtale "All Electric Society enabled by Power-to-X"

På Phoenix Contact Dialog Days Edition Process Automation diskuterer vi mulighetene for et klimanøytralt samfunn. Blant disse er Dr. Frank Possel-Dölken, Ulrich Leidecker samt Mathias Füller fra Phoenix Contact.

Finn ut hvordan vi med våre digitaliseringsløsninger og innovative produkter følger prosessindustriens overgang med hensyn til Power-to-X, og "All Electric Society" blir virkelighet.

Smarte løsninger

Våre åpne og sikre digitaliseringsløsninger brukes i tradisjonell prosessindustri allerede i dag. Finn ut mer om hvordan mange av brukstilfellene våre oppfyller kravene også for hydrogenindustrien.

Økosystem PLCnext Technology

Fremtidsegnede automatiseringssystemer

For å utforme Power-to-X-anlegg fremtidssikkert må det implementeres nye automatiseringskonsepter. I forbindelse med digitaliseringen spiller automatiseringskonseptenes åpenhet og nye industrielle standarder en viktig rolle.

Økosystemet PLCnext Technology danner grunnlaget for åpenheten vår og for våre standardiserte digitaliseringsløsninger. Som eksempel kan du integrere konsepter som Open Process Automation (OPA), og implementere modulære anleggsdeler via Module Type Package (MTP) i store anlegg. MTP fremskynder konstruksjonen, oppbyggingen og idriftsettingen av anlegg. Videre støtter PLCnext Technology konseptet NAMUR Open Architecture (NOA). Slik bruker du produksjonsdataene dine enkelt og sikkert, optimaliserer prosesser kontinuerlig og tilrettelegger for forutseende vedlikehold. Open-Source-plattformen PLCnext Technology danner et fremtidsegnet fundament for automatisering av anlegg som oppstår til enhver tid. Du får spesielle, attraktive egenskaper som skymodem, Safety-kontrollere og tilgang til en AppStore.

Elektrolyseanlegg

Styring og overvåking av elektrolyseanlegg

Vi muliggjør overvåking, automatisering og digitalisering av elektrolyseprosedyrene med tilhørende prosesser og anlegg. Det omfatter f. eks. vannbehandling, elektrolytthåndtering, gass- og væsketanker og kjøleanlegg. Vi overvåker og automatiserer også kompressorer. For å sørge for høy tilgjengelighet også ved elektrolysører, og dermed sikre konkurransedyktigheten, tilbyr vi alle nødvendige teknologier samt mange års erfaring med automatiseringsteknisk montering i kjemiske prosessanlegg.

For å redusere anleggskostnadene ytterligere er prinsipper som Design to Cost viktige faktorer, samt oppkjøring av kapasiteter. Videre gir digitalisering ytterligere muligheter, f. eks. bruk av digital tvilling, for å optimalisere og modernisere prosesser. For å gjøre elektrolysører samt andre anlegg i Power-to-X-industrien betydelig sterkere og dermed produktene deres rimeligere, baner den digitale transformasjonen vei for nye valg.

Rørledninger med hydrogensymbol

Overvåking av rørledninger

I tillegg til rørledninger for transport av forskjellige gasser, trenger Power-to-X-industrien også rørledningssystemer for forsyning av bygninger.

Vi tilbyr et effektivt gjenkjenningssystem for lekkasje i rørledninger, der meget små lekkasjer detekteres og lekkasjens posisjon beregnes nøyaktig. Vår overvåkingsløsning kan brukes for både syntetiske oljerørledninger, syntetiske gassrørledninger og for hydrogenrørledninger.

Hydrogentank

Overvåking av tanklagre

Som del av suppleringskjeden til Power-to-X oppstår det ytterligere tanklagre. Tanklagrene benyttes ikke bare som mellomlagringsenheter for f. eks. hydrogen for brennstoffceller. Store tankfarmer på industrielle områder gjør hydrogen tilgjengelig som råstoff for Power-to-Gas- og Power-to-Liquid-metodene.

For å oppnå effektiv nivåregulering tilbyr vi et stort produktspekter med SIL-sertifisert teknikk for funksjonell sikkerhet, Ex i-signalskillere samt modulære kontrollere. I tillegg til nivåregulering installeres det en overfyllingsbeskyttelse, som ved hjelp av ventilkoblinger forhindrer at tankene overfylles.

Skip med brennstoffceller

Styring og overvåking av brennstoffceller og varme-/kraftaggregater

Varme-/kraftaggregater genererer allerede i dag elektrisitet og varme fra jordgass. Denne jordgassen kan også erstattes av grønne drivstoffer fra Power-to-X-industrien. På den måten blir denne effektive prosessen enda mer klimavennlig, og det med høy virkningsgrad.

En annen måte å omforme de grønne energikildene til elektrisk energi på, er via hydrogenbrennstoffceller, som gjør sitt inntog i stadig større grad innen kjøretøyteknikk og andre bruksområder.

Phoenix Contact støtter begge konsepter i form av automatiserings- og digitaliseringsløsninger som f. eks. gjennom vår åpne automatiseringsplattform PLCnext Technology.

Teknologier

Finn ut mer om våre åpne og sikre teknologier for en bærekraftig fremtid.

Solcellefelt med vindanlegg
Cyber Security symboler med hånd
Mann foran et prosessanlegg
Eksplosjonsbeskyttelse
Solcellefelt med vindanlegg

De nye teknologiene 5G, APL, TSN og OPC UA danner sammen fremtidens kommunikasjon. Disse nye konseptene er også en del av den nye Power-to-X-industrien. Kun på denne måten kan datapunkter nettorganiseres sikkert, enkelt og raskt.

Vi er engasjert i alle viktige standardiseringskomiteer. Her utformer vi en ny, produsentuavhengig kommunikasjonsstandard for automatiseringen.

Mer informasjon om kommunikasjons- og overføringsteknologier
Cyber Security symboler med hånd

For å imøtekomme de strenge kravene til IT-sikkerhet er det ikke tilstrekkelig å installere brannmurer vilkårlige steder i den kritiske infrastrukturen. For å redusere samtlige Cyber-Security-risikoer er det viktig å definere beskyttelsesmål. Disse beskyttelsesmålene har sitt utgangspunkt i den vanlige standarden IEC 62443, IT-sikkerhet for industrielle automatiseringsløsninger.

Som sertifisert ICS-Security Service-leverandør, hjelper vi deg, og med bærekraft som utgangspunkt. Den helhetlige tilnærmingen innebærer også produktutvikling som er utrettet mot sikkerhet.

Mer informasjon om Industrial Security
Mann foran et prosessanlegg

Håndtering av risikoer er en essensiell faktor ikke bare med hensyn til beskyttelse av miljø og mennesker. Også det å opprettholde anlegg og dermed sikre investeringen, er viktig. I tillegg til sikkerhetsintegritetsnivået (SIL) spiller også kvalitetstrinn (PL) en viktig rolle ved bruk av automatiserte sikkerhetssystemer. Desentrale, fleksibelt konfigurerbare løsninger som SafetyBridge-teknikken brukes i dag allerede i forskjellige SIL3-applikasjoner. De integreres i kontrolleren på en meget enkel måte.

Opplev alle fordelene som våre Safety-kontrollere gir for komplekse applikasjoner, som tilrettelegger for implementering i Profisafe- og Profinet-nett. Sikker utkobling eller sikker gassgjenkjenning og andre funksjoner for funksjonell sikkerhet kan dermed implementeres helt uavhengig av produsent. Våre komponenter sørger for overspenningsbeskyttelsen. Kameraer overvåker den desentrale infrastrukturen og sikkerheten. Videre hjelper vi deg med omfattende opplæringsprogrammer.

Mer informasjon om funksjonell sikkerhet i prosessindustrien
Eksplosjonsbeskyttelse

Et viktig sikkerhetsaspekt bunner i de brennbare gassene, som genereres, transporteres og lagres innenfor rammen av anvendelser for Power-to-X. Hvis de slipper ut ubemerket, kan det oppstå en eksplosiv eller giftig atmosfære. For å advare personellet i slike tilfeller kreves tilsvarende sensorsystem samt gassvarselutstyr. Fabrikktrafikken skal heller ikke passere disse områdene. For å regulere trafikken kobler vi signalsøyleanleggene dine til gassvarselutstyr via egnet overføringsteknikk.

For krav som stilles til eksplosjonsfarlige områder med forskjellige soner tilbyr vi et bredt spekter med løsninger og produkter. Produktene våre strekker seg fra printmoduler og -pluggforbindere via Ex-rekkeklemmer, Ex-skilleforsterkere og måleomformere og helt til overspenningsbeskyttelse og I/O-systemer.

Mer informasjon om eksplosjonsbeskyttelse

Produkter

Bli kjent med våre eksplosjonsbeskyttede, vibrasjons- og temperaturresistente produkter for hydrogenindustrien.

Pilotprosjekter

I tillegg til knowhow-overføring fra lignende bruksområder i retning Power-to-X-industrien, beveger vi oss allerede nå videre til spesifikke, nye anvendelser.

Kjemipark

Automatisering, elektrifisering og digitalisering i hydrogensektoren

For å øke effektiviteten i en monteringslinje har vi i forbindelse med første prosjekter utstyrt f. eks. brennstoffceller, automatiseringsteknisk. For å lokalisere de spesielle kravene til slike applikasjoner arbeider vi på pilotprosjekter med hensyn til elektrolysemetoder. I den forbindelse har vi overtatt oppgaven med den komplette automatiseringen av et pilotanlegg, med mål om å øke ytelsen betraktelig.

Vil du vite mer om våre løsninger for automatisering, elektrifisering og digitalisering i Power-to-X-industrien? Du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Samarbeid

I fellesskap med samarbeidspartnere klarer vi energi- og klimarevolusjonen.

Hydrogenmolekyler med EU-flagget

European Clean Hydrogen Alliance (ECH2A)

Den europeiske plattformen ECH2A for hydrogenprosjekter ble grunnlagt av EU i juli 2020. Målet er å fremme opp- og utbygging av hydrogenprosjekter i Europa.

For å fremskynde oppbyggingen av en hydrogenøkonomi i Europa og organisere implementeringen av generering, transport og distribusjon bringer alliansen ECH2A aktører fra økonomi, politikk og sivilsamfunn sammen. De over 800 medlemmene er satt sammen av europeiske industribedrifter, energileverandører, investorer, NGO-er, forbund, forskningsinstitutter samt kommuner, byer og ministerier. Sammen med ECH2A og deres partnere ønsker vi å oppnå klimamålene for Europa med forente krefter.

All Electric Society

Løsninger for elektrifisering, nettverking og automatisering er vårt bidrag til en verden der fornybar energi er tilgjengelig som et gode for alle.

All Electric Society
All Electric Society YouTube

Tekniske løsninger for en fremtid som er god å leve i

All Electric Society beskriver en verden der fornybar elektrisk energi er tilgjengelig som primær hovedenergiform, rimelig og tilnærmet ubegrenset. Nøkkelen for implementeringen er omfattende elektrifisering, nettorganisering og automatisering av samtlige sektorer innen økonomi og infrastruktur.

Med våre smarte produkter og innovative løsninger fra områdene automatisering, elektrifisering og digitalisering tilrettelegger vi for at industrien og samfunnet skal klare denne absolutt nødvendige og tvungne transformasjonen på vei inn i en bærekraftig verden.

LinkedIn-logo

LinkedIn: Process Automation Bli en del av fellesskapet vårt i dag!

Alt man trenger til prosessindustrien og Power-to-X, det være seg siste nyheter og trender, innsikter som er verdt å vite eller spennende referanser fra hele verden. Følg oss på LinkedIn, og bli en del av fellesskapet vårt!

Personlig kontakt
Du er interessert i tekniske løsninger som skaper en fremtid som er god å leve i?
Ta kontakt med oss! Vi deler gjerne ytterligere ideer og informasjon med deg rundt visjonen All Electric Society.
Ta kontakt nå
To menn med nettbrett i samtale