Industriell kommunikasjon - fra feltbuss til Industrial Ethernet

Industriell kommunikasjon

Målet ved industriell kommunikasjon er å oppnå en pålitelig dataoverføring fra felt- til styrenivå. Konsekvente løsninger med Industrial Ethernet, moderne Wireless-teknologier og Cyber Security øker tilgjengeligheten og sikkerheten i de nettorganiserte systemene. Nettverksprotokoller og feltbussystemer som blant annet PROFINET, OPC UA, PROFIBUS og INTERBUS sørger for effektiv kommunikasjon.

Mer informasjon

Konsekvent nettorganisering fra feltnivået til styrenivået

Digitalisering forutsetter at samtlige systemer og komponenter er konsekvent nettorganisert med hverandre - fra sensor til sky. Ethernet har etablert seg som felles kommunikasjonsstandard for konsekvent nettorganisering fra feltnivå til styrenivå og til kontoret (IT).

Digitalisering i produksjonen

Digitalisering i produksjonen

Innen industriell automatisering benyttes det i dag fremdeles ofte tradisjonelle feltbusser, forskjellige protokoller og sluttutstyr med serielt grensesnitt. Derfor tilbyr Phoenix Contact serielle utstyrsservere og Gateways som integrerer forskjellige kommunikasjonssystemr i Industrial-Ethernet-nettverket, omformer dataene og dermed gjør dem konsekvent tilgjengelige.
En pålitelig nettorganisering på felt- og styrenivå sørger robuste Automation Switches for, som fordeler alle data i nettverket på en smart måte. Ytelsessterke Backbone Switches gir enkel nettorganisering med IT-nettverket (bedriftsnettverk). Brannmurer som sikrer kontrollert og sikker kommunikasjon mellom nettverkssegmentene sørger for nødvendig sikkerhet.

Industriell kommunikasjon via kobber, optiske fibre og radiosignaler

Industriell kommunikasjon via kobber, optiske fibre og radiosignaler

Industriell kommunikasjon via kobber, optiske fibre og radiosignaler: Alt fra en og samme produsent

Hvilket overføringsmedium er best for bruksområdet ditt? Hvis lengre avstander skal dekkes, anbefales optiske fibre. Hvis det er dyrt eller ikke mulig å installere kabler, er Wireless-løsninger som WLAN, Bluetooth, Trusted Wireless og helt til WirelessHART egnet for korte til middels avstander. Hvis kommunikasjonsledninger ikke finnes, er eksisterende radiosignalnett et godt alternativ. Phoenix Contact har egnede komponenter for alle overføringsmedier. Fra medieomformere for omsetting til optiske fibre, (mobil-)radiosignalmoduler og helt til egnede plugger, kabler og antenner.

Ytelsessterke og pålitelige nettverk

Ytelsessterke og pålitelige nettverk

Mellom komponentene i automatiseringssystemet ditt foregår det en permanent utveksling av prosessrelevante data som f. eks. måleverdier, statusmeldinger og kommandoer. Utover dette videreformidles ytterligere informasjon, f. eks. for prosessoptimalisering eller for forutseende vedlikehold, til kontornivået. For å transportere disse stadig større datamengdene pålitelig tilbyr Phoenix Contact ytelsessterke nettverkskomponenter med Gigabit-overføring og intelligente filterfunksjoner.
Redundansmekanismer som MRP, DLR, RSTP, PRP osv. gjør det videre mulig å utforme produksjonsnettverket slik at det blir særdeles sviktsikkert, og dermed øke tilgjengeligheten.

Sikringslås som viser Cyber Security og nettverkssikkerhet

Cyber Security er en forutsetning for pålitelige nettverk

aktiverCyber Security for bedre nettverkssikkerhet

Med tiltagende nettorganisering inntar nettverkssikkerhet en stadig viktigere rolle. For å beskytte systemene dine mot trusler og uberettiget tilgang støtter komponentene våre funksjoner som nettverkssegmentering, Firewalling, sikker fjerntilgang, kryptert dataoverføring, Port-Security osv.

Helhetlig Cyber Security strekker seg hos oss likevel lenger enn bare rene Security-funksjoner: Den starter med sikker produktutvikling, videre til fortløpende analyse og umiddelbar utbedring av potensielle sikkerhetshull samt tilgjengelighet av nødvendige oppdateringer i mange år og helt til tilbud om sikre komplette løsninger og veiledningstjenester.

Sikker tilknytning av desentrale stasjoner til kontrollrommet

Sikker tilknytning av desentrale stasjoner til kontrollrommet

Fjernvedlikehold via Internett og sky

Med den direkte tilgangen til spredte industrianlegg kan vedlikeholds- og servicearbeid utføres effektivt og på kort tid. Alt etter krav kan du bruke ledningene som foreligger, eller kommunisere globalt via mobilradionettet. Phoenix Contact har en egnet løsning for alle applikasjoner: Fra DSL-, LAN- og mobilradiorutere og helt til feltbuss- og Ethernet-ekstendere. For at nettverksforbindelser skal fungere feilfritt og beskyttet mot manipulering, kan Phoenix Contact tilby produkter med de mest moderne sikkerhetsmekanismer som VPN, IPsec-kryptering og integrert brannmur.

Mann fra kundeservice med hodesett ved PC

Vi gir deg gjerne råd og veiledning, personlig eller på telefon

Vi hjelper deg gjerne videre Støtte ved planlegging og idriftsetting av nettverk

Fra planlegging av nettverk, oppstart og helt til vedlikehold, våre nettverkseksperter gir deg kompetent veiledning. Med våre mange års erfaring innen automatiseringsteknikk kjenner vi godt til utfordringene du står overfor, og kan samtidig gi deg veiledning rundt de nyeste Industrie 4.0-teknologiene og Security-normene. For personellet ditt kan vi i tillegg tilby opplæring rundt Industrial Ethernet, Security-Awareness og riktig omgang med produktene våre.

LinkedIn-logo

LinkedIn: Industrial Communication og Cyber Security Bli en del av fellesskapet vårt i dag!

Ved hjelp av industrielle kommunikasjonsnettverk kan vi overføre data fra felten via styrenivået og helt til skyen absolutt pålitelig. På vår LinkedIn-side Industrial Communication og Cyber Security vil du finne interessant informasjon om temaene nettverkstilgjengelighet, Cyber Security, fjernvedlikehold og mye mer. Bli en del av fellesskapet vårt!