Kort-til-kort-pluggforbindere

FINEPITCH-kort-til-kort-pluggforbindere til utstyrsintern forbindelse av kretskort

Med kort-til-kort-pluggforbindere i FINEPITCH-utvalget tilbyr Phoenix Contact skjermede og uskjermede løsninger til signal- og dataoverføring. Utform tilpassede kretskort i alle dimensjoner med forskjellige byggeformer, stabelhøyder og poltall i ulike delingsmål fra 0,635 mm til 2,54 mm. Du kan også utforme mesaninformede koplanare forbindelser og mor-datter-kort.

Mer informasjon

Dine fordeler

 • Fleksibel design grunnet robuste pluggforbindere i delingsmål 0,635 til 2,54 mm i mange forskjellige stabelhøyder
 • Applikasjonstilpassede kort-til-kort-forbindelser som skjermede og uskjermede varianter for forskjellige EMC-krav
 • Omfattende design-in-support som gir rask og enkel utstyrsutvikling grunnet praksisorienterte data og gratis vareprøver
 • Høyhastighetsdataoverføring opptil 52 Gbit/s åpner for mange forskjellige bruksmuligheter
Kort-til-kort-pluggforbindere i serien FR 1,27

White paper til kort-til-kort-pluggforbindere Avdekke påvirkninger på dataoverføring og optimalisere dataintegritet

Med nettorganiseringen av verden forutsettes det stadig raskere dataoverføringer i utstyr og grensesnitt. Dette forutsetter også forbindelser inne i enhetene som leder signaler og data så raskt som mulig frem og tilbake mellom kretskortene. I vår White paper kan du lese hvordan du med impedansoptimaliserte kort-til-kort-pluggforbindere samt deres pintilordning og tilhørende PCB-layeroppbygging, oppnår høy dataintegritet.

Gratis vareprøver
Test kort-til-kort-pluggforbindere
Vil du prøve kort-til-kort-pluggforbindere i porteføljen FINEPITCH? – Bestill din personlige vareprøve i dag. Vi hjelper deg med å velge pluggforbindere, og ved Design-in av kretskortpluggforbinderne. Du får kompetent veiledning for målrettet bruk i applikasjonen din. Bli kjent med alle fordelene ved løsningene fra Phoenix Contact.
Bestill gratis vareprøve
Eksplosjonstegning av kort-til-kort-pluggforbindere på flere kretskort via et elektronikkhus

Nye produkter

Kort-til-kort-pluggforbindere i serien FS i delingsmål 0,635 mm
Kort-til-kort-pluggforbindere i serien FR 1,27

Kort-til-kort-pluggforbindere i serien FS

Rask dataoverføring i delingsmål 0,635 mm

De plassbesparende kort-til-kort-pluggforbinderne i serien FS 0,635 tilrettelegger for mesanin-kretskortanordninger med høyhastighetsdataoverføring opptil 40 Gbit/s. Floating-systemet har en toleransekompensasjon opptil 0,7 mm i x- og y-retning samt 0,6 mm i z-retning.

Viktigste egenskaper

 • Delingsmål 0,635 mm
 • 20- til 80-polet
 • Stabelhøyder 6 mm ... 16,6 mm
 • Datahastigheter opptil 40 Gbit/s
 • Strøm opptil 0,5 A
 • Pluggsykluser 50
 • Testspenning 250 V AC
 • Floating-toleranser ±0,7 mm (x-, y-retning)

Dine fordeler

 • Design-in-support ved utstyrsutvikling grunnet M-CAD-/E-CAD-data og gratis vareprøveløsning
 • Kostnads- og plassbesparelse grunnet gjennomgående portefølje i forskjellige stabelhøyder
 • Easy Mating grunnet integrerte føringsneser og toleransekompensasjon for feilfri plugging
 • Utjevning av toleranser og mekanisk spenning for sikre forbindelser ved hjelp av Floating-funksjon

Kort-til-kort-pluggforbindere i serien FR

Høyhastighetsdataoverføring i delingsmål 1,27 mm

Er du på leting etter en kompatibel erstatning for din etablerte kort-til-kort-forbindelse i delingsmål 1,27 mm, som også gjør deg klar for fremtidige industrielle krav? – Serien FR 1,27 gir en optimal løsning. Oppnå høyhastighetsdataoverføring og effektiv Design-in.

Viktigste egenskaper

 • Delingsmål: 1,27 mm
 • 6- til 100-polet
 • Stabelhøyder: 8 mm … 13,8 mm
 • Datahastigheter opptil 28 Gbit/s
 • Strøm opptil 2,3 A
 • Pluggsykluser: 500
 • Testspenning: 500 V AC

Dine fordeler

 • Robuste 6- til 100-polede kort-til-kort- og ledning-til-kort-pluggforbindere kompatible med den etablerte markedsstandarden
 • Betydelig forbedret høyhastighetsdataoverføring med opptil 28 Gbit/s gir flere bruksmuligheter
 • Tidsbesparelse under utviklingsprosessen grunnet kundetilpassede simuleringer for dataintegritet
 • Forgylte kontaktpunkter for langtidsstabil signaloverføring og strøm opptil 2,3 A

Oversikt over kort-til-kort-porteføljen Velegnet forbindelse for fleksibel utstyrsdesign: Serien FINEPITCH har et høyt antall poler, og er en ideell løsning for industriegnede kretskortforbindelser. Kretskortene kan anordnes meget fleksibelt i enheten din. I tillegg har de skjermede variantene meget gode EMC-egenskaper.

Interaktiv Image-Map: Oversikt over forskjellige serier med kort-til-kort-pluggforbindere
Serien FS 0,635
Med kort-til-kort-pluggforbinderne fra serien FS 0,635 mm oppnår du plassbesparende kretskortforbindelser. Takket være dataoverføringshastigheter opptil 30 Gbit/s samt forskjellige poltall kan du utvikle enheter fleksibelt.
Til produktlisten til FS 0,635
Serien FS 0,635
Serien FP 0,8
Kort-til-kort-pluggforbindere i serien FP 0,8 utmerker seg spesielt med den innovative ScaleX-teknologien. Denne unike dobbelkontakten gir en pålitelig, robust forbindelse og høy toleranseutjevning ved plugging.
Til produktlisten i serien FP 0,8
Serien FP 0,8
Serie FR 1,27
Tidsbesparelse under utviklingsprosessen og High-Speed-dataoverføring utgjør hele forskjellen. Kort-til-kort-pluggforbinderne i serien FR 1,27 tilrettelegger for datahastigheter opptil 28 Gbit/s og kundetilpassede simuleringer for dataintegritet. 
Til produktlisten til serien FR 1,27
Serie FR 1,27
Seriene FQ 1,27 og FQ 2,54
Universelle stift- og sokkellister i delingsmålene 1,27 mm og 2,54 mm utmerker seg med applikasjonstilpasset og kostnadsoptimalisert utforming. Stift- og sokkellister åpner for mesanine og koplanare forbindelser samt mor-datter-forbindelser.
Til produktlisten til seriene FQ 1,27 og FQ 2,54
Seriene FQ 1,27 og FQ 2,54

Sammenligning av tekniske spesifikasjoner

Sammenlign produktserien, og velg den kort-til-kort-pluggforbinderen som passer til applikasjonen.

FS 0,635
FP 0,8
FR 1,27
FQ 1,27 | FQ 2,54
FS 0,635

FP 0,8

FR 1,27

FQ 1,27 | FQ 2,54

Oversikt over tekniske spesifikasjoner
Produktserie FS 0,635 | FS 0,635 Floating FP 0,8 FR 1,27 FQ 1,27 | FQ 2,54
Delingsmål 0,635 mm 0,8 mm 1,27 mm 1,27 mm | 2,54 mm
Poltall 20 ... 80 12 ... 80 6 ... 100 10 ... 80
Stabelhøyder 6 mm … 16,6 mm 6 mm … 21 mm 8 mm … 13,8 mm 6,2 mm … 7,5 mm | 13,6 mm … 14,9 mm
Byggformer Vertikal Vertikal og horisontal Vertikal, horisontal og flatkabel Vertikal | Vertikal og horisontal
Skjerming - Alternativ - -
Floating ± 0,7 mm (X- og Y-retning) ± 0,3 mm (X- og Y-retning), contact-integrated - -
Nominell strøm pr. kontakt 0,5 A 1,7 A 2,3 A 1,0 A  | 3,0 A
Datahastighet Opptil 30 Gbit/s | Opptil 40 Gbit/s Opptil 52 Gbit/s Opptil 28 Gbit/s -
Pluggsykluser 50 500 500 100
Til produktlisten Til produktlisten Til produktserien Til produktlisten

Kort-til-kort-pluggforbindere i serien FR 1,27

Kort-til-kort-pluggforbindere i serien FR 1,27

Ditt forsprang med akselererte datahastigheter opptil 28 Gbit/s

Høyhastighetsdataoverføring og tidsbesparelser i utviklingsprosessen utgjør hele forskjellen: Med kort-til-kort-pluggforbinderne i serien FR i delingsmål 1,27 mm tilbyr Phoenix Contact datahastigheter opptil 28 Gbit/s og kundetilpassede simuleringer for dataintegritet. 

Kort-til-kort-pluggforbindere i serien FR 1,27

Er du på leting etter en kompatibel erstatning for din etablerte kort-til-kort-forbindelse i delingsmål 1,27 mm, som også gjør deg klar for fremtidige industrielle krav? Serien FR 1,27 gir en optimal løsning. Oppnå høyhastighetsdataoverføring og effektiv Design-in.

Din fordel ved serien FR 1,27

Kort-til-kort-pluggforbindere i serien FR 1,27
Kort-til-kort-pluggforbindere i serien FR 1,27 i forskjellige størrelser
Utvikler med kundetilpassede simuleringer i et møte
Kort-til-kort-pluggforbindere i serien FR 1,27 Signaloverføringskurve
Kort-til-kort-pluggforbindere med MCAD-modeller og ECAD-data
Kort-til-kort-pluggforbindere i serien FR 1,27

Den nye høyhastighetspluggforbinderen tilrettelegger for første gang for dataoverføring med opptil 28 Gbit/s. Dette store ytelsesspranget blir nå, takket være intelligent komponentarkitektur og kvalitetsdreven produksjon, omsatt til virkelighet. Det benyttes materialer og kontaktoverflater i høy kvalitet. Under overholdelse av den etablerte markedsstandarden får kundene nå helt nye designmuligheter.

Til produktlisten til serien FR 1,27
Kort-til-kort-pluggforbindere i serien FR 1,27 i forskjellige størrelser

Skalerbarheten til kort-til-kort- og ledning-til-kortpluggforbinderne ved rette poltall fra 6 til 100 gir høy fleksibilitet når komponentene skal velges. Som utstyrsprodusent kan du implementere både mesanine og koplanare anvendelser, som mor-datter-forbindelser. Den gjennomtenkte kontaktdesignen åpner for fleksibel utretting av kretskortet. I tillegg er kompatibilitet gitt med den tidligere serien FP 1,27 og relevante, kjente produsenter på markedet. 

Til produktlisten til serien FR 1,27
Utvikler med kundetilpassede simuleringer i et møte

I takt med det kraftig stigende behovet for signaltetthet øker også kravene til dataintegritet. Utviklere må sørge for at systemets skal-impedanse overholdes. For at du skal spare tid under utviklingsprosessen og overføring med minst mulig tap og refleksjoner skal bli mulig med pluggforbinderen, foretar vi om ønsket kundetilpassede simuleringer for applikasjonen din. Ta kontakt med oss.

Til produktlisten til serien FR 1,27
Kort-til-kort-pluggforbindere i serien FR 1,27 Signaloverføringskurve

Strøm opptil 2,3 A og langtidsstabil signaloverføring, sikret takket være gjennomtenkt pluggforbinderkonstruksjon, gir deg en ramme for mange forskjellige bruksområder. Kvalitetsmaksimet gjenspeiler seg f. eks. i de forgylte kontaktpunktene, som, med pålitelig tulipanlayout, står for absolutt sikre forbindelser. 

Til produktlisten i serien FR 1,27
Kort-til-kort-pluggforbindere med MCAD-modeller og ECAD-data

Du kan stole på støtten vår: Vi leverer omfattende tekniske spesifikasjoner samt MCAD-modeller og ECAD-data. Våre PCB-Footprints, 3D-modeller og koblingsskjemaer gir deg en solid plattform for utstyrsutviklingen din. Vår vareprøveløsning er din fordel. Bestill produktprøven din helt enkelt og ukomplisert. Du får den tilsendt direkte, helt gratis, i løpet av bare få dager. 

Til produktlisten til serien FR 1,27

28 Gbit/s: Effekthopp for enda høyere datahastigheter

Opplev hvordan BTB-plugger i serien FR 1,27 skaper mer rom i utstyret der plassen allerede er begrenset. For å planlegge og implementere utstyrsinterne kretskortforbindelser gir de utstyrsutviklerne stor frihet.

Konfigurator for kabelkonfeksjoneringer ved kort-til-kort-pluggforbindere i serien FR 1,27

Konfigurator for kabelkonfeksjoneringer i serien FR 1,27

Konfigurer den tilpassede komponentgruppen din. Grunnet 3D-visualisering kan du utforme en kabelkonfeksjonering som imøtekommer de personlige behovene dine. Du velger poltall og kabellengde, definerer pluggforbindernes orientering og supplerer en strekkavlastning om ønsket.

BTB-pluggforbinder i serien FR 1,27 under ekspertkontroll

Dataoverføring i topphastighet og tidsbesparelse ved utviklingen: I et intervju med produktmanager Tobias Kanne får du vite hvorfor serien FR 1,27 gir utstyrsprodusenter helt nye muligheter hva design angår.

Kort-til-kort-pluggforbindere i serien FS 0,635

Kort-til-kort-pluggforbindere i serien FS 0,635

Plassbesparende kretskortforbindelser i delingsmål 0,635 mm

Kort-til-kort-pluggforbindere i serien FS 0,635 er et plassbesparende alternativ til mesanine kretskortanordninger med høyhastighetsdataoverføringer opptil 40 GBit/s. Med ulike poltall og stabelhøyder gir de allsidige muligheter i forbindelse med utstyrsdesign.

Kompakte BTB-pluggforbindere i delingsmål 0,635 mm

Serien FS 0,635 tilrettelegger for mesanine kretskortanordninger med høyhastighetsdataoverføring opptil 40 Gbit/s. Floating-systemet har en toleransekompensasjon opptil 0,7 mm i x- og y-retning samt 0,6 mm i z-retning. Det gir bedre bevegelsesfrihet ved anordning av kretskort.

Din fordel ved serien FS 0,635

Ingeniør ved design-in av kort-til-kort-pluggforbindere
Kort-til-kort-pluggforbindere FS 0,635 Floating
Kort-til-kort-pluggforbindere i serien FS 0,635 med integrerte føringsneser
Kort-til-kort-pluggforbindere i serien FS 0,635
Kundetilpasset simuleringskurve under utviklingsprosessen
Ingeniør ved design-in av kort-til-kort-pluggforbindere

Du kan stole på støtten vår: Vi leverer omfattende tekniske spesifikasjoner samt CAD-modeller og ECAD-data for utstyrsutviklingen din. En ytterligere bonus for ditt daglige arbeid: Ved hjelp av vår vareprøveløsning får du vareprøver tilsendt direkte, helt gratis og i løpet av bare få dager.

Til produktlisten i serien FS 0,635
Kort-til-kort-pluggforbindere FS 0,635 Floating

Fleksibilitet som lønner seg: De kompakte kort-til-kort-pluggforbinderne i serien FS vil du finne i forskjellige poltall og stabelhøyder fra 6 til 16,6 mm. Den gode fleksibiliteten ved utforming av utstyrsdesignen din, gjør at du sparer plass og kostnader ved utstyrsutviklingen.

Fjærlister med Floating-funksjoner gir toleranseutjevning på ±0,7 mm i X- og Y-retning og 0,6 mm i Z-retning.

Til produktlisten i serien FS 0,635
Kort-til-kort-pluggforbindere i serien FS 0,635 med integrerte føringsneser

Med Easy Mating sørger du for feilfri produksjon: Med integrerte føringsneser setter du sammen pluggforbindere både enkelt og absolutt pålitelig. En høy toleransekompensasjon i kontaktene reduserer feilproduksjoner i produksjonsprosessen.

Til produktlisten i serien FS 0,635
Kort-til-kort-pluggforbindere i serien FS 0,635

Den tiltagende nettorganiseringen i verden krever også stadig høyere datahastigheter. Med våre høyhastighetspluggforbindere i serien FS er du optimalt forberedt: Utform mesanine kretskortanordninger med overføringshastigheter opptil 40 Gbit/s for industriell bruk med høye krav.

Til produktlisten i serien FS 0,635
Kundetilpasset simuleringskurve under utviklingsprosessen

I takt med det kraftig tiltagende behovet for signaltetthet øker også kravene til dataintegritet. Ta kontakt med oss: Om ønsket foretar vi kundetilpassede simuleringer for applikasjonen din. Dermed sparer du tid under utviklingsprosessen, og bidrar til overføringer med minst mulig tap og reflektering.

Til produktlisten i serien FS 0,635

Kompakt og økonomisk løsning for utstyrsutviklingen din

Kort-til-kort-datapluggforbindere i serien FS gir deg en plassbesparende og økonomisk løsning for utstyrsutvikling. Overfør datahastigheter opptil 40 Gbit/s og strøm opptil 0,5 A pr. kontakt, via opptil 80-polede pluggforbindere i delingsmål 0,635 mm og stabelhøyder opptil 16,6 mm – sikkert og pålitelig grunnet høy vinkel- og forskyvningstoleranse.

3D-visning

BTB-pluggforbinder i serien FS 0,635 i 360°-visning

I 3D-visningen på siden ser du i detalj hvordan du kan utvikle enhetene dine med FS-serien, plassbesparende og økonomisk effektivt.

Kort-til-kort-pluggforbindere i serien FP 0,8

Kort-til-kort-pluggforbindere i delingsmål 0,8 mm som skjermede og uskjermede varianter

Skjermede og uskjermede løsninger i delingsmål 0,8 mm

Kort-til-kort-pluggforbindere i serien FP 0,8 utmerker seg spesielt med den innovative ScaleX-teknologien. Denne unike dobbelkontakten gir en pålitelig, robust forbindelse og høy toleranseutjevning ved plugging. Takket være den gode signalintegriteten er de egnet for høyhastighetsdataoverføringer opptil 52 Gbit/s.

De skjermede variantene er optimalisert for særdeles god elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Med disse allsidige egenskapene er serien FP 0,8 utmerket for industrielle applikasjoner der robusthet, høyhastighetsdataoverføring og skjerming er en forutsetning.

Dine fordeler med serien FP 0,8

Dobbelsidig ScaleX-kontaktsystem
Scale X: Fleksibel utstyrsdesign
ScaleX-teknologi
Scale X: Datahastigheter opptil 52 Gbit/s
Scale X-portefølje
Dobbelsidig ScaleX-kontaktsystem

Det dobbelsidige ScaleX-kontaktsystemet åpner for en variabel overlengde på 1,5 mm. Det gir pålitelige mekaniske og elektriske forbindelser.

Zur Produktliste der Serie FP 0,8
Scale X: Fleksibel utstyrsdesign

Forskjellige poltall, byggformer, stabelhøyder på 6 til 18 mm og fremtidige varianter skaper mye frihet for utstyrsdesignen.

Til produktlisten i serien FP 0,8
ScaleX-teknologi

ScaleX-teknologien sørger for høy toleranseutjevning og gir en husgeometri der kontaktene er beskyttet.

Til produktlisten i serien FP 0,8
Scale X: Datahastigheter opptil 52 Gbit/s

Serien FP 0,8 danner meget god signalintegritet – som alternativ med lukket skjermkonsept for høy EMC-beskyttelse.

Til produktlisten i serien FP 0,8
Scale X-portefølje

Like toleranser, stabelhøyder og mekaniske egenskaper ved uskjermede og skjermede varianter gir mange forskjellige bruksmuligheter.

Til produktlisten i serien FP 0,8
Video: Skjermede og uskjermede kort-til-kort-pluggforbindere i delingsmål 0,8 mm med høy EMC-beskyttelse
Kort-til-kort-pluggforbindere i delingsmål 0,8 mm YouTube

God EMC-beskyttelse

Sikret dataoverføring opptil 52 Gbit/s grunnet smart skjermkonsept: Skjermede og uskjermede kort-til-kort-pluggforbindere i en portefølje, er helt unikt på markedet. Like toleranser, stabelhøyder og mekaniske egenskaper åpner for enhetlige prosessparametere – spesielt ved applikasjoner der begge varianter settes på et kretskort. Dette store produktmangfoldet gir i tillegg høy fleksibilitet ved seriens Design-in.

ScaleX FP 0,8 i ny standard ModBlox7™ Våre pluggforbindere sikrer modulforbindelsen i ModBlox7™-standarden, som er utviklet av flere bedrifter, deriblant Phoenix Contact.

ModBlox7™
Systemoversikt ModBlox7™ med FP 0,8 og COMBICON
Systemoversikt ModBlox7™ med kort-til-kort-pluggforbindere FP 0,8 og COMBICON-pluggforbindere
Inverterte plugger
Produktoversikt Everything goes Data
ModBlox7™

ModBlox7™ er en åpen, modulær maskinvarestandard for oppbygging av industrielle kapslede PC-er. Kombinasjonen av rimelige standardmoduler gir et system som kan tilpasses fleksibelt etter individuelle behov. Systemet har sitt utgangspunkt i en standardisert mekanisk og elektrisk forbindelse mellom de enkelte modulene, og gir forskjellige monteringstyper som vegg-, DIN-skinne-, panel- eller 19"-stativmontering. Med en slik unik mekanisk og elektrisk, modulær tilnærming kreves det ingen ytterligere komponenter som for eksempel Backplanes eller Shelf-Controller.

Til hjemmesiden til PICMG®
Systemoversikt ModBlox7™ med FP 0,8 og COMBICON

Det starter med Power Supply Unit (PSU), deretter følger Central Processing Unit (CPU). Begge enheter tilkobles kretskortpluggforbindere i COMBICON-porteføljen.

Med utgangspunkt i CPU-en overføres tilhørende kommunikasjon (f.eks. PCIe, USB 2.0, USB 3.0 osv.) over ScaleX-kort-til-kort-pluggforbinderne i serien FP 0,8.

Speiling av systemet tilrettelegger for redundant arkitektur. Du finner detaljert informasjon på nettsiden til PICMG®.

Til hjemmesiden til PICMG®
Systemoversikt ModBlox7™ med kort-til-kort-pluggforbindere FP 0,8 og COMBICON-pluggforbindere

Systemet forsynes med spenning fra PSU til CPU via våre pluggforbindere i COMBICON-porteføljen:
MC1,5/ 6-G-3,5 P26 THRR44 (på PSU-siden)
IMC 1,5/ 6-G3,5 RN P20 THR (på CPU-siden)

For å sammenkoble CPU og IOU samt IOU-ene innbyrdes benyttes kort-til-kort-pluggforbinderne i serien FINEPITCH FP 0,8:
FP 0,8/ 80-FH (på CPU-siden)
FP 0,8/ 80-MH (på IOU-siden)
FP 0,8/ 80-FH (IOU på høyre side)
FP 0,8/ 80-MH (IOU på venstre side)

Til pluggforbinderne for ModBlox7™
Inverterte plugger

For å etablere en kabelforbindelse mellom PSU og CPU finnes det også pluggforbindere fra vår COMBICON-portefølje.
SPTA-THR 1,5/ 6-3,81 R44 (på PSU-en)
IFMC 1,5/ 6-ST-3,5 RF (på PSU-siden)
IMC 1,5/ 6-G3,5 RN P20 THR (på CPU-siden)

Til pluggforbinderne for ModBlox7™
Produktoversikt Everything goes Data

Som BTB-pluggforbindelse fra Base-PCB til både Front- og Rear-PCB er produktene fra våre serier FP 0,8 og FR 1,27 samt FS 0,635 tilgjengelige. Her er stabelhøyder opptil 21 mm mulig, med en avstandstoleranseutjevning opptil 1,5 mm. Vårt tilbud med Interface-pluggforbindere (COMBICON, M12, USB, HDMI osv.) gjør det enklere å komplettere din ModBlox7™-design.

Til produktoversikten over våre dataforbindelser

Kort-til-kort-pluggforbindere i seriene FQ 1,27 og FQ 2,54

Kort-til-kort-pluggforbindere i serien FQ

Applikasjonstilpasset og kostnadsoptimalisert utforming for fleksibel bruk

Universelle kort-til-kort-pluggforbindere i serien FQ er meget allsidige. Universelle stift- og sokkellister i delingsmålene 1,27 mm og 2,54 mm danner selve grunnlaget for kompakte kretskortforbindelser inne i enheten. De utmerker seg med applikasjonstilpasset og kostnadsoptimalisert utforming. Stift- og sokkellister åpner for mesanine og koplanare forbindelser samt mor-datter-forbindelser.

Din fordel ved seriene FQ 1,27 og FQ 2,54

Dobbelsidig kontaktsystem
Posisjoneringstapper pluggforbinder
Koplanaritet, belte- eller magasinforpakning og Pick-and-Place-Pad
Kort-til-kort-pluggforbindere med kontakter som leder ut
Kretskortforbindelser
Dobbelsidig kontaktsystem

Høy frihetsgrad for utstyrsprodusenter grunnet dobbelsidig kontaktsystem som gir pålitelige mekaniske og elektriske forbindelser.

Til produktlisten til serien FQ
Posisjoneringstapper pluggforbinder

Posisjoneringstapper på undersiden sørger for pålitelige mekaniske og elektriske forbindelser.

Til produktlisten til serien FQ
Koplanaritet, belte- eller magasinforpakning og Pick-and-Place-Pad

Koplanaritet, belte- eller magasinforpakning og Pick-and-Place-Pad åpner for automatiserte Reflow-prosesser.

Til produktlisten til serien FQ
Kort-til-kort-pluggforbindere med kontakter som leder ut

Kontakter som leder ut under huset, gir enkel, automatisk optisk kontroll.

Til produktlisten til serien FQ
Kretskortforbindelser

En ren og kostnadsoptimalisert design gir økonomisk effektive løsninger for utstyrsinterne kretskortforbindelser.

Til produktlisten til serien FQ
E-Paper
Oversikt over kort-til-kort-porteføljen
Kort-til-kort-pluggforbindere i serien FINEPITCH tilbyr skjermede og uskjermede løsninger for signal- og dataoverføring i enheten. Få oversikten over denne allsidige porteføljen.
Åpne E-Paper
Montering av kort-til-kort-pluggforbindere

Ideell for mange forskjellige applikasjoner Fra telekommunikasjon og bygnings- og industriautomasjon og helt til IoT-applikasjoner – kort-til-kort-pluggforbindere gir plassbesparende løsninger for overføring av signaler og data, som ved disse utvalgte applikasjonene:

Frekvensomformere
Rutere
Sikkerhetskamera
Industrikamera
Strømforsyning
Bygningsstyring
Automatisk skanning av produktetikettene

Effektive logistikkprosesser Skap enklere prosesser rundt varemottak og vareutlevering

Vi støtter opp om automatiserte logistikkprosesser med produktetiketter som gjengir den viktigste informasjonen, som artikkelnummer, mengde, produksjonsdato, batch og opprinnelsesland, helt enkelt som skannekode. Med den automatiske innlesningen av koden reduserer du det manuelle arbeidet for logistikkmedarbeiderne dine, og øker produktiviteten ved varemottak og -utlevering.