By om natten med gater med belysning og symboler for visualisering av nettorganiseringen i Smart City

Smart City Konsepter og løsninger for morgendagens smarte byer

Digitaliseringen og den tekniske fremgangen gjør sitt inntog i byer, regioner og kommuner og har konsepter for utvikling av det urbane livsrommet. Økt bruk av rommet, tiltagende trafikk, flaskehalser ved forsyning og avfallshåndtering samt høyere luftforurensning og støybelastning gjør at byene står foran nye utfordringer, og alt dette krever konsepter for smart infrastruktur.

Samspillet mellom teknologi, smarte systemer og prosesser muliggjør konsepter for morgendagens byer som er gode å leve i. Med høyst integrert og nettorganisert informasjons- og kommunikasjonsteknikk bidrar Phoenix Contact til en strukturert omvandlingspross av byene i retning Smart City. Ta i bruk vår applikasjons- og teknologikunnskap, som gjør Smart City-konsepter en realitet.

Smart City omfatter alle applikasjonsområder som gjør byer både smartere og bedre å leve i. Konsepter for utvikling av Smart City har sitt utgangspunkt i digitale teknologier og bærekraftige løsninger for leverandører, bygninger og trafikk. Phoenix Contact hjelper deg på veien mot en smart utforming av byenes fremtid.

Jörg Nolte - Phoenix Contact, Vice President VMM Infrastructure
Jörg Nolte

Konsepter for smart sammenkobling av alle sektorer i en Smart City

Smart City er en sammenslåing av mange sektorer med bygning, infrastruktur og mobilitet. Fremtidsbildet til All Electric Society har sitt utgangspunkt i smart sammenkobling av de enkelte sektorene. Avstemningen av energiutvekslingen mellom produsenter og forbrukere er selve grunnlaget for en bærekraftig fremtid. I tillegg til samspillet mellom teknologier, smarte systemer og prosesser krever nettorganiseringen av en Smart City på tvers av alle sektorer en fremtidsvisende automatiserings- og kommunikasjonsteknikk.

Bygning innvendig med symboler for visualisering av en smart nettorganisert bygning

Digitalisering av bygningsautomatisering

Smart Building Selvoptimaliserende bygning som integral bestanddel av en Smart City

Smart Buildings danner en integral bestanddel av Smart City. Hvis de blir nettorganisert på en smart måte, og integrert i det komplette konseptet, kan bygningene bidra til et effektivt, stabilt og økonomisk effektivt bykonsept, f. eks. som lagringsenhet eller forbruker på området energiforsyning.

Vårt IoT-baserte bygningsstyresystem Emalytics forener de sentrale elementene for digitalisering av en bygning i en smart plattform, og åpner for stedsuavhenig styring og overvåking av forskjellige enheter.

By fra fugleperspektivet med symboler for visualisering av det nettorganiserte transportvesenet i en Smart City

Digitalisering av trafikkinfrastrukturen

Smart Traffic Smart nettorganisert transportvesen

God luftkvalitet og tilpasset mobilitet er selve grunnlaget for byer som er gode å leve i. Et transportvesen som er tilpasset Smart City er et viktig grunnlag for liv og arbeid i byen. Målet er å beskytte miljøet, f. eks. redusere utslipp, håndtere ressurser på en gjennomtenkt måte og samtidig øke sikkerheten for alle trafikanter.

Med våre systemer og løsninger kan du samle inn data til enhver tid, og tilpasse dem med smarte automatiseringssystemer, alt etter byenes behov.
Kombinert med en aktiv styring av trafikken eller smart veibelysning danner denne nyvunne transparensen viktige byggeklosser på veien mot en sikker og bærekraftig mobilitet.

Vann med symboler for visualisering av smart vannbehandling

Digitalisering av vann- og avløpsbehandling

Smart Water Smart vannbehandling

En smart verden omfatter også smart bruk av vår aller mest verdifulle ressurs: vann. I moderne anlegg flyter det ikke bare vann, men også store mengder data.

Våre løsninger for Smart Water bruker informasjon aktivt og bidrar til å forbedre vannforsyning, avløp og vannbruk. Ved å tilknytte og analysere forskjellige typer data kan komplekse og kritiske infrastrukturer overvåkes og styres nær hendelsene, effektivt og sikkert. For å optimalisere prosessen trekkes også ekstern informasjon med i betraktningen via IoT-applikasjoner. Åpne og fleksible systemer gir leverandørene sikkerhet ved planleggingen og gjennomtenkt håndtering av ressursene.

Samarbeid og prosjekter

Phoenix Contact er engasjert i samarbeid og forskningsprosjekter rundt temaet Smart City. Med dette viser vi hva Smart City innebærer i praksis. For det er ikke til å komme fra at digitalisering i byen gir mange fordeler allerede i dag.

Logo Lemgo Digital og Fraunhofer IOSB-INA

Byen som aktiv deltager på veien mot digitalisering

Digital transformasjon i små og mellomstore byer Byen som aktiv deltager på veien mot digitalisering

I tillegg til megabyer og metropoler kan også små og mellomstore byer absolutt dra nytte av smarte, digitale løsninger. Siden mai 2018 har Fraunhofer IOSB-INA derfor driftet virkelighetens IoT-laboratorium Lemgo Digital som åpen innovasjonsplattform for den digitale transformasjonen av små og mellomstore byer.

Fraunhofer støttes av Technische Hochschule OWL og andre samarbeidspartnere, samt delstaten NRW.
For å implementere innovative produkter og databaserte tjenester på handlingsområdene mobilitet, detaljhandel og miljø sammen med innbyggerne som "hverdagseksperter", tar man i bruk infrastrukturen i bedrifter, IoT-Startups, kommuner og forskningsinstitusjoner.

Den gamle hansabyen Lemgo fremstår som en modell på de over 180 mellomstore byene i delstaten NRW, der halvparten av alle mennesker i den mest befolkningsrike delstaten i Tyskland har sine hjem. Dermed kan mange sammenlignbare kommuner i NRW og i hele Tyskland dra nytte av Lemgo Digital når de skal utvikle en digital agenda og implementere digitaliseringsprosjektene sine i praksis.

Ansatt hos Phoenix Contact skrur innvendig i et gatelys

Sikker dataoverføring fra lampe til lysstyresystem

Prosjekt veibelysning

Veibelysning står for sikkerhet og livskvalitet i byen. For å tilpasse seg innbyggernes behov blir morgendagens belysning intelligent. Dette gir en optimal tilpasning til forhold som mørke, regn eller tåke. Samtidig kan det også foretas tilpasninger mellom fotgjengeroverganger, på boligfelter og i fotgjengersoner.

I virkelighetens laboratorium hos Lemgo Digital har Phoenix Contact, sammen med kommunale verk, modernisert veibelysningen. Det allerede eksisterende kabelopplegget kunne bli stående da man tok i bruk radiosignalteknologien LoRaWAN. I tillegg til individuelt tilpasset dimming av lampene kan nå også ytterligere lampeinformasjon avleses, f.eks. forbruks- og statusdata.

Med omstilingen til den nye teknologien forsynes stolpen permanent, og blir dermed en infrastruktur for ytterligere sensorer som f.eks. kamerasystemer og miljøsensorikk. Etter oppbyggingen av LoRaWAN-nettet er det nå mulig å implementere ytterligere sensorer i byen, f..eks. pareringsplassensorer. Slik blir LoRaWAN og lampestolpen til et viktig element ved den digitale transformasjonen.