Smart City: bærekraftig og med god livskvalitet Håndtere ressurser fornuftig, spare energi, nyttiggjøre data – med løsninger og teknologier som mestrer urbaniseringens utfordringer​.

Illustrasjon nettorganisert smart by

På veien mot byer som er bedre å leve i Effektiv bruk av samtlige data og ressurser

Den digitale transformasjonen til Smart Cities baner vei for morgendagens bærekraftige og sikre byer – tilsvarende fremtidsbildet All Electric Society. Smart City-applikasjoner som nettorganiserende bindeledd mellom samfunn og digitalisering spiller en helt avgjørende rolle.
Men kun konsekvent nettorganisering og bruk av samtlige tilgjengelige datakilder gjør livsrom virkelig smarte. Våre Smart Services med utgangspunkt i disse dataene og ved bruk av våre IoT-enheter gir deg all nødvendig datatransparens. Sammen med oss kan du implementere Smart City-prosjekter som sparer kostnader og ressurser.

Samspillet mellom teknologi, smarte systemer og prosesser muliggjør konsepter for fremtidige byer som er gode å leve i. Med åpenheten til vår IoT-løsning kan du drive en integrert og bærekraftig byutvikling fremover.

Jörg Nolte - Phoenix Contact, Vice President VMM Infrastructure
Jörg Nolte

IoT-løsninger for Smart Cities Moduler for enkel innføring i digitalisering

Prekonfigurert automasjonsskap for bruk med Smart City
Mann med nettbrett i veikryss
Illustrasjon av en smart, nettorganisert by
Skjermer med programvaretjenester
Prekonfigurert automasjonsskap for bruk med Smart City

I tillegg til en bred komponentportefølje er Smart City Box vårt universelle element for digitalisering. Som knutepunkt tilrettelegger det prekonfigurerte automasjonsskapet for implementering av smarte applikasjoner for den urbane infrastrukturen.

Selve hjertet i Smart City Box er en PLCnext Control, maskinvaren for økosystemet PLCnext Technology. For å bygge opp eller bygge ut et LoRaWAN-nettverk monteres vår åpne LoRaWAN-Gateway. For Deep-Learning-applikasjoner integreres moduler med AI-funksjoner.

Mann med nettbrett i veikryss

Individuelle behov møtes med høy prosjektfleksibilitet fra vår side. Stol på kunnskapen vår, og spar IT-ressurser.

Vi tilbyr veiledning og opplæring i moderne radiosignalteknologi som LoRaWAN. Idriftsetting, Engineering og integrering av program- og maskinvare (inkludert sensorsystem) i IoT-omgivelser er i tillegg en del av vår omfattende portefølje med tjenesteytelser.

Illustrasjon av en smart, nettorganisert by

Administrer alle sensorer og data sentralt på IoT-plattformen vår. Med grovez.io klargjør Phoenix Contact en sikker skyomgivelse som Smart City-tjenester kan driftes på.

Takket være nettgrensesnitt og dashboards som er enkle å betjene, er det også enkelt å bruke IoT-plattformen. Det kreves heller ingen egne IT-ressurser, all den tid drift og vedlikehold av IoT-plattformen er noe vi utfører hos oss.

For at du skal kunne implementere også individuelle Smart City-bruksområder, kan Grovez.io i tillegg til tilgjengelige kommunikasjonsgrensesnitt som f. eks. MQTT, LoRaWAN-server osv., helt enkelt utvides for ytterligere kommunikasjonsteknologier.

Skjermer med programvaretjenester

Phoenix Contact tilbyr både standardiserte og kundetilpassede Software-as-a-Service-løsninger. Via den egne Web-Service-tilgangen kan apparater styres intelligent, og data fra Smart City-applikasjonen kan visualiseres ved behov.

Takket være den åpne systemarkitekturen bruker du programvaretjenestene på vår IoT-plattform, eller vi sørger sammen for en integrering av vårt applikasjonsspesifikke program i din eksisterende infrastruktur.

Logoer PLCnext Technology og Fraunhofer IOSB-INA

Samarbeid og forskningsprosjekter AI-baserte anvendelser for smart fremtid i byer

For å kunne gi menneskene og samfunnet fremgang og fordeler utvikles det for tiden mange forskjellige, fremtidsvisende applikasjoner. I samarbeid med Fraunhofer IOSB-INA oppstår det hos Phoenix Contact løsninger med AI-funksjoner som skal forbedre livet på fundamentalt plan.

Eksempel på bruk av Deep Learning er telling av kjøretøyer ved hjelp av optisk sensorsystem. Bildedataene behandles av en PLCnext Control, maskinvaren til økosystemet PLCnext Technology, og overføres i anonymisert form til skyen. På den måten kan trafikkflyten i byen optimaliseres på lang sikt.