By om natten med gater med belysning og symboler for visualisering av nettorganiseringen i Smart City

Smart City Konsepter og løsninger for morgendagens smarte byer

Klimaendring, fremskridende digitalisering og kraftig reduksjon av naturlige ressurser gjør at byer og regioner står foran nye utfordringer. Med høyst integrert og nettorganisert informasjons- og kommunikasjonsteknikk bidrar Phoenix Contact til en strukturert omvandlingspross av byene i retning Smart City.

Ta i bruk vår applikasjons- og teknologikunnskap, og la oss sammen skape konsepter for en intelligent infrastruktur. Slik forblir også din by attraktiv for innbyggere og bedrifter.

På veien mot byer som er bedre å leve i Effektiv bruk av samtlige data og ressurser

Den digitale transformasjonen til Smart Cities baner vei for morgendagens bærekraftige og sikre byer – tilsvarende fremtidsbildet All Electric Society. Smart City-applikasjoner som nettorganiserende bindeledd mellom samfunn og digitalisering spiller en helt avgjørende rolle.

Men kun konsekvent nettorganisering og bruk av samtlige tilgjengelige datakilder gjør livsrom virkelig smarte. Våre Smart Services med utgangspunkt i disse dataene og ved bruk av våre IoT-enheter gir deg all nødvendig datatransparens. Sammen med oss kan du implementere Smart City-prosjekter som sparer kostnader og ressurser.

Video Smart City Box
Bærekraftige livsrom som er gode å leve i, med Smart City Box MovingImage

Samspillet mellom teknologi, smarte systemer og prosesser muliggjør konsepter for fremtidige byer som er gode å leve i. Med åpenheten til vår IoT-løsning kan du drive en integrert og bærekraftig byutvikling fremover.

Jörg Nolte - Phoenix Contact, Vice President VMM Infrastructure
Jörg Nolte

IoT-løsninger for Smart Cities Moduler for enkel innføring i digitalisering

Prekonfigurert automasjonsskap for bruk med Smart City
Mann med nettbrett i veikryss
Illustrasjon av en smart, nettorganisert by
Skjermer med programvaretjenester
Prekonfigurert automasjonsskap for bruk med Smart City

I tillegg til en bred komponentportefølje er Smart City Box vårt universelle element for digitalisering. Som knutepunkt tilrettelegger det prekonfigurerte automasjonsskapet for implementering av smarte applikasjoner for den urbane infrastrukturen.

Selve hjertet i Smart City Box er en PLCnext Control, maskinvaren for økosystemet PLCnext Technology. For å bygge opp eller bygge ut et LoRaWAN-nettverk monteres vår åpne LoRaWAN-Gateway. For Deep-Learning-applikasjoner integreres moduler med AI-funksjoner.

Mann med nettbrett i veikryss

Individuelle behov møtes med høy prosjektfleksibilitet fra vår side. Stol på kunnskapen vår, og spar IT-ressurser.

Vi tilbyr veiledning og opplæring i moderne radiosignalteknologi som LoRaWAN. Idriftsetting, Engineering og integrering av program- og maskinvare (inkludert sensorsystem) i IoT-omgivelser er i tillegg en del av vår omfattende portefølje med tjenesteytelser.

Illustrasjon av en smart, nettorganisert by

Administrer alle sensorer og data sentralt på IoT-plattformen vår. Med Grovez.io klargjør Phoenix Contact en sikker skyomgivelse som Smart City-tjenester kan driftes på.

Takket være nettgrensesnitt og dashboards som er enkle å betjene, er det også enkelt å bruke IoT-plattformen. Det kreves heller ingen egne IT-ressurser, all den tid drift og vedlikehold av IoT-plattformen er noe vi utfører hos oss.

For at du skal kunne implementere også individuelle Smart City-bruksområder, kan Grovez.io i tillegg til tilgjengelige kommunikasjonsgrensesnitt som f. eks. MQTT, LoRaWAN-server osv., helt enkelt utvides for ytterligere kommunikasjonsteknologier.

Skjermer med programvaretjenester

Phoenix Contact tilbyr både standardiserte og kundetilpassede Software-as-a-Service-løsninger. Via den egne Web-Service-tilgangen kan apparater styres intelligent, og data fra Smart City-applikasjonen kan visualiseres ved behov.

Takket være den åpne systemarkitekturen bruker du programvaretjenestene på vår IoT-plattform, eller vi sørger sammen for en integrering av vårt applikasjonsspesifikke program i din eksisterende infrastruktur.

Logoer PLCnext Technology og Fraunhofer IOSB-INA

Samarbeid og forskningsprosjekter AI-baserte anvendelser for smart fremtid i byer

For å kunne gi menneskene og samfunnet fremgang og fordeler utvikles det for tiden mange forskjellige, fremtidsvisende applikasjoner. I samarbeid med Fraunhofer IOSB-INA oppstår det hos Phoenix Contact løsninger med AI-funksjoner som skal forbedre livet på fundamentalt plan.

Eksempel på bruk av Deep Learning er telling av kjøretøyer ved hjelp av optisk sensorsystem. Bildedataene behandles av en PLCnext Control, maskinvaren til økosystemet PLCnext Technology, og overføres i anonymisert form til skyen. På den måten kan trafikkflyten i byen optimaliseres på lang sikt.

VI ER HER FOR DEG
En løsning i fellesskap
Smart City Box kan brukes for enkle eller komplekse bruksområder. Det være seg innen mobilitet, infrastruktur eller effektiv ressursbruk – mulighetene er ubegrenset.
Ta kontakt i dag
To menn i samtale rundt tekniske løsninger

Handlingsområder for smarte livsrom Aktiv utforming av fremgangen ved hjelp av en intelligent infrastruktur

Bygning innvendig med symboler for visualisering av en smart nettorganisert bygning
By fra fugleperspektivet med symboler for visualisering av det nettorganiserte transportvesenet i en Smart City
Vann med symboler for visualisering av smart vannbehandling
Bygning innvendig med symboler for visualisering av en smart nettorganisert bygning

Smart Buildings danner en integral bestanddel av Smart City. Hvis de blir nettorganisert på en smart måte, og integrert i det komplette konseptet, kan bygningene bidra til et effektivt, stabilt og økonomisk effektivt bykonsept, f.eks. som lagringsenhet eller forbruker på området energiforsyning.

Vårt IoT-baserte bygningsstyresystem Emalytics forener de sentrale elementene for digitalisering av en bygning i en smart plattform. Det åpner for stedsuavhenig styring og overvåking av forskjellige enheter.

Mer informasjon om Smart Building
By fra fugleperspektivet med symboler for visualisering av det nettorganiserte transportvesenet i en Smart City

God luftkvalitet og tilpasset mobilitet er selve grunnlaget for byer som er gode å leve i. Et transportvesen som er tilpasset Smart City er et viktig grunnlag for liv og arbeid i byen. Målet er å beskytte miljøet, f.eks. redusere utslipp, håndtere ressurser på en gjennomtenkt måte, og samtidig øke sikkerheten for alle trafikanter.

Med våre systemer og løsninger kan du samle inn data til enhver tid, og tilpasse dem med smarte automatiseringssystemer, alt etter byenes behov.
Kombinert med en aktiv styring av trafikken eller smart veibelysning danner denne nyvunne transparensen viktige byggeklosser på veien mot en sikker og bærekraftig mobilitet.

Mer informasjon om Smart Traffic
Vann med symboler for visualisering av smart vannbehandling

En smart verden omfatter også smart bruk av vår aller mest verdifulle ressurs: vann. I moderne anlegg flyter det ikke bare vann, men også store mengder data.

Våre løsninger for Smart Water bruker informasjon aktivt, og bidrar til å forbedre vannforsyning, avløp og vannbruk. Ved å tilknytte og analysere forskjellige typer data kan komplekse og kritiske infrastrukturer overvåkes og styres nær hendelsene, effektivt og sikkert. For å optimalisere prosessen trekkes også ekstern informasjon med i betraktningen via IoT-applikasjoner. Åpne og fleksible systemer gir leverandørene sikkerhet ved planleggingen og gjennomtenkt håndtering av ressursene.

Mer informasjon om Smart Water