Rekkeklemmer med system

Rekkeklemmer med system

Rekkeklemmene fra Phoenix Contact gir høy fleksibilitet ved oppbygging av koblingslister. Velg blant forskjellige tilkoblingsteknikker, og kombiner rekkeklemmene ved å sette lasker i den doble funksjonssjakten. Rekkeklemmesystemet utmerker seg med standardisert laske-, merke- og testtilbehør.

Mer informasjon

Produktserie

Dine fordeler

 • Full fleksibilitet: Rekkeklemmer med ulike tilkoblingsteknikker kan kombineres ubegrenset
 • Laske- og testmuligheter grunnet dobbel funksjonssjakt
 • Ekstra testmulighet uten at ledere og lasker må fjernes, grunnet integrerte prøveuttak
 • Kostnadsbesparende, ettersom laske-, merke- og testtilbehøret er enhetlig
 • Omfattende digitale data

Rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete

Ved hjelp av den doble funksjonssjakten gir systemet muligheten for fleksibel kombinasjon av de forskjellige rekkeklemmene. Dette omfatter gjennomgangsklemmer og forskjellige funksjonsklemmer i ulike tilkoblingstyper. Systemet har også et enhetlig laske-, merke- og testtilbehør. Fordi antall enkeltdeler reduseres, kan du redusere logistikk- og lagerkostnadene tilsvarende. Vårt gratis konfigureringsprogram PROJECT complete gir rask og effektiv utforming av koblingslister.

Video: CLIPLINE complete rekkeklemmer
CLIPLINE complete YouTube
Rekkeklemmer

Internasjonalt godkjente rekkeklemmer

Rekkeklemmer som overgår kravene i standarder

Rekkeklemmene fra Phoenix Contact er kontrollert og sertifisert for mange forskjellige nasjonale og internasjonale godkjennelser.
Rekkeklemmene er meget motstandsdyktige mot miljøpåvirkninger, som er grunnen til at de er konstruert for forurensningsgrad 3. Denne graden betyr at ledende forurensning i form av støv, flytende eller gassformede substanser kan forekomme. Materialene i rekkeklemmene sørger i tillegg for langtidsstabilitet og -pålitelighet. Med sine materialegenskaper og elektriske samt mekaniske egenskaper har rekkeklemmene kvaliteter som overtreffer kravene i henhold til standarden for forskjellige bransjer.
For at denne kvaliteten skal kunne gis permanent, blir rekkeklemmene kontrollert gjennom hele produksjonsprosessen.

Tilkoblingsteknikker CLIPLINE complete-systemet

Rekkeklemme med push-X-Technology
Push-in-rekkeklemme med pluggede ledere og lask
Rekkeklemme med push-in-tilkobling PTV på siden
Rekkeklemme med push-X-Technology

Ledertilkobling uten bruk av verktøy definert på nytt: Push-X tilrettelegger for direkte kabling ved entrådede og flertrådede ledere med eller uten endehylse, takket være kontaktfjær med forspenning. Før lederen helt inn til enden av klemkammeret uten å bruke kraft. Straks lederen presser ned kontaktfjærenes lås i endeposisjon, utløses skyveren, og kontaktfjæren snepper igjen av seg selv. Lederen klemmes da direkte. Lederen løses igjen via den oransje betjeningsmekanismen, akkurat som ved den velkjente push-in-teknikken. Samtidig forspennes kontaktfjæren for neste kablingsprosedyre.

Til video
Push-in-rekkeklemme med pluggede ledere og lask

Med push-in-tilkoblingsteknikken kan du koble til ledere fra 0,25 mm² helt enkelt, direkte og uten bruk av verktøy. Rekkeklemmenes spesielle kontaktfjær gir opptil 50 % lavere innstikkskrefter. De imponerer også med høy kontaktkvalitet og høye lederuttrekkskrefter. PT-teknologien står for rekkeklemmer med nominelt tverrsnitt opptil 185 mm².

Til video
Rekkeklemme med push-in-tilkobling PTV på siden

Rekkeklemmene PTV fra Phoenix Contact har push-in-tilkobling på siden.
Tilkoblingen kombinerer lederføringen på siden av skrutilkoblingen med push-in-tilkoblingens verktøyløse innstikksteknikk. Rekkeklemmene forener slik fordelene ved begge tilkoblingsteknologier. Det gir en oversiktlig og rask kabling uten bøyeradier.

Til video
Skrumodul med ledere og lask
Fjærkraftrekkeklemme med ledere og lask
IDC-tilkobling QUICKON med ledere
COMBI-tilkobling med plugg
Bolttilkobling med leder og lask
Skrumodul med ledere og lask

Rekkeklemmene med skrutilkoblingsteknikk har vært kjent og i bruk over hele verden i over 80 år. Skrutilkoblingen gir optimale kontaktkrefter, og er vedlikeholdsfri takket være Reakdyn-prinsippet. Rekkeklemmene åpner for flerledertilkobling på kun ett tilkoblingspunkt. Koble til kobberledere opptil et tverrsnitt på 240 mm², uten noen form for forbehandling.

Til video
Fjærkraftrekkeklemme med ledere og lask

Rekkeklemmene med fjærkrafttilkobling er spesielt godt egnet for anvendelser som er ømfintlige mot vibrasjoner. På grunn av fjærens konstante kraft gir rekkeklemmene høy kontaktsikkerhet, uavhengig av den som betjener dem. Fjærkraftrekkeklemmenes tilkoblingspunkter kan helt enkelt åpnes med en skrutrekker. Rekkeklemmene finnes med et tverrsnitt opptil 35 mm².

Til video
IDC-tilkobling QUICKON med ledere

Den patenterte skjærkontakten er et helt tydelig kjennetegn ved rekkeklemmer med hurtigkoblingsteknikk, som kan betjenes ved hjelp av den plassbesparende svingarmen og en skrutrekker.
Isolerte ledere uten forbehandling tilkobles i en og samme arbeidsprosedyre.
Det gir en tidsbesparelse opptil 60 %. På grunn av de tilgjengelige tverrsnittene opptil 4 mm² er rekkeklemmene egnet for styrestrømskabling inne i automasjonskap.

Til video
COMBI-tilkobling med plugg

Rekkeklemmene med COMBI-tilkobling står for meget høye og universelle krav.
Nominell strøm føres til rekkeklemmene via kontaktstiften. Kombinert med kontaktsystemet i pluggen tåler tilkoblingsvarianten selv de mest ekstreme vibrasjoner. Tilkoblingen av COMBI-rekkeklemmene er egnet for automatisert, delautomatisert eller manuell kabling.

Til video
Bolttilkobling med leder og lask

Rekkeklemmene med bolttilkobling er egnet for tilkobling av ring- og gaffelkabelsko. Tilkoblingen åpner for høye lederuttrekkskrefter grunnet høy kontaktkraft og store kontaktflater. Rekkeklemmene med bolttilkobling åpner for flerledertilkobling på kun ett tilkoblingspunkt. En ytterligere fordel er de integrerte toppmutrene i vippedekslene, som kan svinges på.

Til video

Tilbehør med rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete

Lasktilbehør for rekkeklemmer
Testtilbehør for rekkeklemmesystemet
Merketilbehør for rekkeklemmer
Lasktilbehør for rekkeklemmer

Det standardiserte lasktilbehøret til systemet CLIPLINE complete gir enkel potensialfordeling, overhoppende lasking samt reduksjonslasking i rekkeklemmene.
Dermed kan samtlige laskeoppgaver utføres raskt og fleksibelt.
Phoenix Contact har følgende laskvarianter:

 • Standardlasker FBS
 • Reduksjonslasker
 • Koblingslasker
 • Trådlasker

Testtilbehør for rekkeklemmesystemet

Testtilbehøret til CLIPLINE complete-systemet etablerer kontakt i strømbjelkene i rekkeklemmenes funksjonssjakt. For å kunne kontrollere strømflyten i en funksjonssjakt som er i bruk har rekkeklemmene i CLIPLINE complete-systemet ytterligere prøveuttak. For at kontrollene kan foretas universelt i alle tilfeller, finnes det forskjellige testplugger og prøveadaptere.

 • Enkle testplugger med diameter 2,3 mm
 • Todelte testplugger
 • Rekkeplasserbare testplugger
 • Spesielle prøveadaptere

Merketilbehør for rekkeklemmer

Samtlige rekkeklemmer i CLIPLINE complete-systemet benytter det enhetlige merketilbehøret fra Phoenix Contact. For oversiktlig og kablingssikker merking er følgende tilbehør tilgjengelig:

 • Merketilbehør for merking av tilkoblingspunkter
 • Merketilbehør for merking av klemmer
 • Merketilbehør for merking av rekkeklemmegrupper
 • Merketilbehør for merking av koblingslister
 • Varselskilt

Planleggings- og merkeprogram

Planleggingsprogram PROJECT complete

Effektiv planlegging med PROJECT complete

Effektiv planlegging med PROJECT complete

Intuitiv konfigurering, intelligente funksjoner og brukergrensesnitt som kan tilpasses individuelt: Planleggings- og merkeprogrammet PROJECT complete er en nyskapende løsning for enkel planlegging av koblingslister og ukomplisert utforming av tilhørende merker.

Fra overføring av dataene fra el-planleggingen og helt til levering av ferdige produkter, programvaren gir deg individuell og praktisk støtte i prosessen.

Rekkeklemmesystemet for rask og enkel oppbygging av koblingslistene dine.
CLIPLINE complete
Her hos Phoenix Contact ønsker vi å hjelpe kundene våre med å optimalisere prosessene sine. Innen automasjonskapbygging er hurtighet, håndtering og kvalitet blant de aller viktigste faktorene. Nettopp derfor utviklet vi rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete. Dette systemet hjelper deg til en driftsøkonomisk oppbygging av koblingslistene dine.
Til brosjyren
CLIPLINE complete – rekkeklemmesystemet