Rekkeklemmer med system

Rekkeklemmer med system

Rekkeklemmene fra Phoenix Contact gir høy fleksibilitet ved oppbygging av koblingslister. Velg blant forskjellige tilkoblingsteknikker, og kombiner rekkeklemmene ved å sette lasker i den doble funksjonssjakten. Rekkeklemmesystemet utmerker seg med standardisert laske-, merke- og testtilbehør.

Mer informasjon

Dine fordeler

 • Full fleksibilitet: Rekkeklemmer med ulike tilkoblingsteknikker kan kombineres ubegrenset
 • Laske- og testmuligheter grunnet dobbel funksjonssjakt
 • Ekstra testmulighet uten at ledere og lasker må fjernes, grunnet integrerte prøveuttak
 • Kostnadsbesparende, ettersom laske-, merke- og testtilbehøret er enhetlig
 • Omfattende digitale data

Nye produkter

Produktserie XT 2,5
Produktserien med serviceplugger LPS
Produktserien til uttakspluggene LPO

Rekkeklemmer med Push-X-teknologi

For rask og brukervennlig kabling

Med den nye XT-klemmeserien kabler du ledertverrsnitt mellom 0,5 og 4 mm² på få sekunder, uten nevneverdige anstrengelser. Push-X-teknologien i fronten åpner for verktøyløs kabling av en- og flertrådede ledere med/uten endehylse.

Viktigste egenskaper

 • Push-X-teknologi
 • Nominelt tverrsnitt 2,5 mm²
 • 20 AWG ... 12 AWG
 • Nominell strøm 24 A
 • Nominell spenning 800 V

Dine fordeler

 • Fjærlett plugging og god komfort ved betjeningen grunnet forspent kontaktfjær
 • Klemrom som er åpent som standard, gir raskere montering
 • Unik identifisering av ledertilkoblingen grunnet tvangsstyrt betjeningselement og akustisk klikkelyd ved løsing av fjæren
 • Kabling av samtlige ledertyper, entrådet eller flertrådet, med eller uten endehylse

Serviceplugg LPS

For raske og enkle tester

Servicepluggene LPS er egnet for forskjellige testformål. Pluggene er utstyrt med hendel-push-in-teknologi, som tilrettelegger for rask og enkel multippel kabling. For å oppnå permanent og uforandret kvalitet har kontaktfjærene en forsølvet overflate.

Viktigste egenskaper

 • Hendel-push-in-teknologi (LP)
 • Forsølvet overflate på strømførende deler
 • Nominell strøm: 24 A
 • Nominell spenning: 800 V
 • Modulære varianter

Dine fordeler

 • Optimal betjeningskomfort – hendelteknikken tilrettelegger for rask og kraftbesparende kabling
 • Høy fleksibilitet – tilkobling av forskjellige ledertyper med/uten endehylse
 • Rask installering – enkel integrering i rekkeklemmenes funksjonssjakt

Uttaksplugg LPO

Rask integrering av ytterligere uttak

Uttakspluggene LPO med hendel-push-in-teknologi tilrettelegger for enkel integrering av ytterligere uttak via rekkeklemmenes funksjonssjakt. LPO-pluggene gir en stor fordel, spesielt ved design-endringer av automasjonsskapet.

Viktigste egenskaper

 • Hendel-push-in-teknologi (LP)
 • Spesiell fjærdesign for høye holdekrefter
 • Nominell strøm: 24 A
 • Nominell spenning: 800 V
 • Modulære varianter

Dine fordeler

 • Optimal betjeningskomfort – hendelteknikken tilrettelegger for rask og enkel kabling
 • Høy fleksibilitet – tilkobling av forskjellige ledertyper med/uten endehylse
 • Rask installering – enkel integrering i rekkeklemmens funksjonssjakt
 • Sikker forbindelse – uttakspluggenes design tilrettelegger for permanent og robust tilkobling

Prosjekteringsprogram PROJECT complete

Ved hjelp av den doble funksjonssjakten gir systemet muligheten for fleksibel kombinasjon av de forskjellige rekkeklemmene.
Systemet har enhetlig laske-, merke- og testtilbehør. Fordi antall enkeltdeler reduseres, kan du redusere logistikk- og lagerkostnadene tilsvarende.
Prosjekteringsprogrammet PROJECT complete hjelper deg, slik at du kan utforme koblingslistene både raskt og effektivt.

Koblingslist med forskjellige rekkeklemmer og tilkoblingsteknikker

Rekkeklemmesystem CLIPLINE complete

Rekkeklemmer som overgår kravene i standarder

Rekkeklemmene fra Phoenix Contact er kontrollert og sertifisert for mange forskjellige nasjonale og internasjonale godkjennelser. Rekkeklemmene er meget motstandsdyktige mot miljøpåvirkninger, som er grunnen til at de er konstruert for forurensningsgrad 3. Denne graden betyr at ledende forurensning i form av støv, flytende eller gassformede substanser kan forekomme. Materialene i rekkeklemmene sørger i tillegg for langtidsstabilitet og -pålitelighet. Med sine materialegenskaper og elektriske samt mekaniske egenskaper har rekkeklemmene kvaliteter som overtreffer kravene i henhold til standarden for forskjellige bransjer. For at denne kvaliteten skal kunne gis permanent, blir rekkeklemmene kontrollert gjennom hele produksjonsprosessen.

Tilkoblingsteknikker CLIPLINE complete-systemet

Rekkeklemme XT 2,5 med transparent klemrom
Rekkeklemme med push-X-Technology
Push-in-rekkeklemme med pluggede ledere og lask
Rekkeklemme med push-in-tilkobling PTV på siden
Rekkeklemme XT 2,5 med transparent klemrom

XT-rekkeklemmene med Push-X-teknologi tilrettelegger for enkel tilkobling av en- og flertrådede ledere med eller uten endehylse. Selv de aller minste og flertrådede ledere klemmes på plass både raskt og enkelt, grunnet kontaktkammeret med forspenning. Før lederen helt enkelt frem til kammeret slutter. Kontaktfjæren utløses og snepper lynraskt igjen når låsemekanismen i kammerets ende presses ned. XT-rekkeklemmene finnes i første omgang i nominelt tverrsnitt 2,5 mm².

Rekkeklemme med push-X-Technology

Ledertilkobling uten bruk av verktøy definert på nytt: Push-X tilrettelegger for direkte kabling ved entrådede og flertrådede ledere med eller uten endehylse, takket være kontaktfjær med forspenning. Før lederen helt inn til enden av klemkammeret uten å bruke kraft. Straks lederen presser ned kontaktfjærenes lås i endeposisjon, utløses skyveren, og kontaktfjæren snepper igjen av seg selv. Lederen klemmes da direkte. Lederen løses igjen via den oransje betjeningsmekanismen, akkurat som ved den velkjente push-in-teknikken. Samtidig forspennes kontaktfjæren for neste kablingsprosedyre.

Til video
Push-in-rekkeklemme med pluggede ledere og lask

Med push-in-tilkoblingsteknikken kan du koble til ledere fra 0,25 mm² helt enkelt, direkte og uten bruk av verktøy. Rekkeklemmenes spesielle kontaktfjær gir opptil 50 % lavere innstikkskrefter. De imponerer også med høy kontaktkvalitet og høye lederuttrekkskrefter. Push-in-teknologien er tilgjengelig for ledertverrsnitt opptil 185 mm².

Til video
Rekkeklemme med push-in-tilkobling PTV på siden

Rekkeklemmene PTV fra Phoenix Contact har push-in-tilkobling på siden.
Tilkoblingen kombinerer lederføringen på siden av skrutilkoblingen med push-in-tilkoblingens verktøyløse innstikksteknikk. Rekkeklemmene forener slik fordelene ved begge tilkoblingsteknologier. Det gir en oversiktlig og rask kabling uten bøyeradier.

Til video
Skrumodul med ledere og lask
Fjærkraftrekkeklemme med ledere og lask
IDC-tilkobling QUICKON med ledere
COMBI-tilkobling med plugg
Bolttilkobling med leder og lask
Skrumodul med ledere og lask

Rekkeklemmene med skrutilkoblingsteknikk har vært kjent og i bruk over hele verden i over 80 år. Skrutilkoblingen gir optimale kontaktkrefter, og er vedlikeholdsfri takket være Reakdyn-prinsippet. Rekkeklemmene åpner for flerledertilkobling på kun ett tilkoblingspunkt. Koble til kobberledere opptil et tverrsnitt på 240 mm², uten noen form for forbehandling.

Til video
Fjærkraftrekkeklemme med ledere og lask

Rekkeklemmene med fjærkrafttilkobling er spesielt godt egnet for anvendelser som er ømfintlige mot vibrasjoner. På grunn av fjærens konstante kraft gir rekkeklemmene høy kontaktsikkerhet, uavhengig av den som betjener dem. Fjærkraftrekkeklemmenes tilkoblingspunkter kan helt enkelt åpnes med en skrutrekker. Rekkeklemmene finnes med et tverrsnitt opptil 35 mm².

Til video
IDC-tilkobling QUICKON med ledere

Den patenterte skjærkontakten er et helt tydelig kjennetegn ved rekkeklemmer med hurtigkoblingsteknikk, som kan betjenes ved hjelp av den plassbesparende svingarmen og en skrutrekker.
Isolerte ledere uten forbehandling tilkobles i en og samme arbeidsprosedyre.
Det gir en tidsbesparelse opptil 60 %. På grunn av de tilgjengelige tverrsnittene opptil 4 mm² er rekkeklemmene egnet for styrestrømskabling inne i automasjonskap.

Til video
COMBI-tilkobling med plugg

Rekkeklemmene med COMBI-tilkobling står for høye og universelle krav.
Nominell strøm føres til rekkeklemmene via kontaktstiften. Kombinert med kontaktsystemet i pluggen tåler tilkoblingsvarianten selv ekstreme vibrasjoner. Tilkoblingen av COMBI-rekkeklemmene er egnet for automatisert, delautomatisert eller manuell kabling.

Til video
Bolttilkobling med leder og lask

Rekkeklemmene med bolttilkobling er egnet for tilkobling av ring- og gaffelkabelsko. Tilkoblingen åpner for høye lederuttrekkskrefter grunnet høy kontaktkraft og store kontaktflater. Rekkeklemmene med bolttilkobling åpner for flerledertilkobling på kun ett tilkoblingspunkt. En ytterligere fordel er de integrerte toppmutrene i vippedekslene, som kan svinges på.

Til video

Tilbehør med rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete

Lasktilbehør for rekkeklemmer
Testtilbehør for rekkeklemmesystemet
Merketilbehør for rekkeklemmer
Lasktilbehør for rekkeklemmer

Det standardiserte lasktilbehøret til systemet CLIPLINE complete gir enkel potensialfordeling, overhoppende lasking samt reduksjonslasking i rekkeklemmene.
Dermed kan samtlige laskeoppgaver utføres raskt og fleksibelt.
Phoenix Contact har følgende laskvarianter:

 • Standardlasker FBS
 • Reduksjonslasker
 • Koblingslasker
 • Potensiallasker PV

Testtilbehør for rekkeklemmesystemet

Testtilbehøret til CLIPLINE complete-systemet etablerer kontakt i strømbjelkene i rekkeklemmenes funksjonssjakt. For å kunne kontrollere strømflyten i en funksjonssjakt som er i bruk har rekkeklemmene i CLIPLINE complete-systemet ytterligere prøveuttak. For at kontrollene kan foretas universelt i alle tilfeller, finnes det forskjellige testplugger og prøveadaptere.

 • Enkle testplugger med diameter 2,3 mm
 • Todelte testplugger
 • Rekkeplasserbare testplugger
 • Spesielle prøveadaptere

Merketilbehør for rekkeklemmer

Samtlige rekkeklemmer i CLIPLINE complete-systemet benytter det enhetlige merketilbehøret fra Phoenix Contact. For oversiktlig og kablingssikker merking er følgende tilbehør tilgjengelig:

 • Merketilbehør for merking av tilkoblingspunkter
 • Merketilbehør for merking av klemmer
 • Merketilbehør for merking av rekkeklemmegrupper
 • Merketilbehør for merking av koblingslister
 • Varselskilt

Push-X-rekkeklemme med serviceplugg LPS
Push-X-rekkeklemmer med uttaksplugg LPO
Forskjellige rekkeklemmer med varselskilt
Push-X-rekkeklemme med serviceplugg LPS

Servicepluggene LPS er egnet for forskjellige testanvendelser. LPS-ene er utstyrt med LP-teknologi (hendel-push-in-teknologi), som gjør at pluggene kables raskt og enkelt gjentatte ganger. Med hendeltilkoblingen er også enkel enhåndsbetjening mulig, noe som gir høy kablingskomfort. For å oppnå permanent, uforandret kvalitet i pluggene har kontaktfjærene en forsølvet overflate. Pluggene er i tillegg konstruert på en slik måte at de kan plugges inn gjentatte ganger i multifunksjonssjakten, uten mye bruk av krefter.

Push-X-rekkeklemmer med uttaksplugg LPO

Uttakspluggene LPO tilrettelegger for enkel integrering av ytterligere uttak via rekkeklemmenes funksjonssjakt. Med denne enkle integreringen gir LPO-pluggene en stor fordel spesielt ved konstruksjonsendringer i koblingsanlegg. I stedet for å måtte utstyre koblingsanleggene med nye koblingslister, kan man med LPO-pluggene helt enkelt generere ytterligere uttak. For at uttakene også skal være egnet som en permanent løsning, er kontaktfjæren konstruert på en slik måte at LPO-pluggene snepper på plass i multifunksjonssjakten. Dermed tåler pluggene høye trekkrefter, og kan bare løses ved bruk av mye kraft. For å oppnå enkel håndtering når ledere installeres er pluggene utstyrt med hendel-push-in-teknologien LP.

Forskjellige rekkeklemmer med varselskilt

Sikkerhetstilbehøret til CLIPLINE complete-rekkeklemmesystemet omfatter forskjellig tilbehør, noe som gjør håndteringen av rekkeklemmene enda sikrere.
Tilbehøret beskytter brukerne, og advarer mot strømførende deler. Dermed forhindres utilsiktet berøring av strømførende komponenter i stor grad. Følgende produktgrupper inngår i sikkerhetstilbehøret:

 • Varselskilt
 • Dekkplugg
 • Deksel og gruppeskilleplater
 • Deksler

Planleggings- og merkeprogram

Planleggingsprogram PROJECT complete

Effektiv planlegging med PROJECT complete

Effektiv planlegging med PROJECT complete

Intuitiv konfigurering, intelligente funksjoner og brukergrensesnitt som kan tilpasses individuelt: Planleggings- og merkeprogrammet PROJECT complete er en nyskapende løsning for enkel planlegging av koblingslister og ukomplisert utforming av tilhørende merker.

Fra overføring av dataene fra el-planleggingen og helt til levering av ferdige produkter, programvaren gir deg individuell og praktisk støtte i prosessen.

Produktbrosjyre for rekkeklemmer

Produktbrosjyre for rekkeklemmer

Downloads

Brosjyrer til rekkeklemmene
Ønsker du trykt material til rekkeklemmene våre? Nedenfor finner du forskjellige brosjyrer rundt temaet rekkeklemmer og segmenteringsfordelere. I tillegg til produktbrosjyrer finner du en brosjyre om rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete og om rekkeklemmenes kvalitetskontroller.